گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«7»                            حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی     

ترقی های عالم رو به فرداست ... ببین ما را که سر پس می ترقیم

 اصطلاح چرخ زندگی را بدون شک که هر کس شنیده ولی اکثراً آنرا یک پدیده ذهنی پنداشته و تصور نمیتوانند که چرخ زندگی نه تنها یک پدیده ذهنی بلکه یک دستگاه کاملاً عینی و قابل لمس مانند هر ماشین میخانیکی دیگر متشکل از چرخ ها ، پیچ ها ، زنجیر ها و غیره پرزه جات تخنیکی می باشد.
از سال نزده صد میلادی بدینسوهر کشورعضو سازمان ملل متحد یکپایه چرخ زندگی از آن سازمان بدست آورده و آنر را در یکی از ادارات دولتی چون شاروالی حفظ و نگهداری میکنند .
وظیفه این چرخ درج آمار و ارقام مختلف در رابطه با رشد اقتصادی و پیشرفت های عینی در ساحات دیگر زندگی اجتماعی کشور می باشد.
متاسفانه در کشور های جهان سوم دراثر بروز جنگها و منازعات که اکثراً زندگی اجتماعی این کشور ها را بهم میزند چرخ زندگی هم ازین خسارات مصؤن نمانده و با ایستاد شدن آن زندگی اجتماعی و رشد اقتصادی این کشور ها نیز در ایام جنگ محکوم به سکوت و رکود میگردند ولی اکثراً بعد از سپری شدن منازعات و جنگها مسؤلین دولتی به ترمیم و مرمت چرخ زندگی اقدام  کرده و آن را دوباره بگردش می آرند ، اما طبعاً یک مدت را در بر میگیرد تا پسمانی های دوران جنگ جبران شده و چرخ زندگی دوباره به روال معمول بحرکت افتاده و موازی با آن زندگی اجتماعی و ااقتصادی جامعه بحرکت آید.
بعد از جنگهای خانمانسوز داخلی سالهای نود میلادی که دوسنگ هم بالای هم نماند و شهر کابل به خرابه تبدیل گشت طبعاً که چرخ زندگی هم ازین مصائب ناگوار جان بسلامت نبرده و شدیداً صدمه برداشت .
طلاب کرام با تصرف شهر کابل متوجه این سانحه گشته و جهت ترمیم و مرمت آن از تخنیکر های پنجابی طلب کمک   کردند.
وزیر امر به معروف و نهی عن المنکر طالبان در یک سفر از قندهار بکابل منجمله از چرخ زندگی نیز بازدید بعمل آورده و متوجه یک اشتباه بزرگ میگردد که میتوان آن را در جمع گناهان کبیره قرار داد ، ایشان فوراً به اطلاع امیر المومنین ملا محمد عمر میرساند که چرخ زندگی در ساختمان شاروالی کابل خلاف عرف اسلامی رو به قبله قرار نداشته و علت اصلی فقدان خیر و برکت و دلیل خشکسالی ها و قحطی های متواتر در کشور می باشد.
امیرالمومنین فوراً فرمان تغیر جهت آن را صادر کرده و طلاب کرام دست بکار شدند اما هر قدر کوشیدند موفق به نگشتند که یک سانتیمتر آن را از جایش تکان دهند بالاخره مجبور شدند که آنرا پارچه پارچه کرده و بعد از تغیر جهت آن را دوباره بسته بندی کنند که متاسفانه در اثنای باز و بسته کردن کدام پرزه آن غلط بسته بندی شده و از آن ببعد چرخ زندگی در جهت معکوس در حرکت شده و سیر حرکت جامعه را نیز با خود به قعقرا کشانیده .
حامد کرزی تا حال چندین بار بودجه برای ترمیم آن در نظر گرفته ولی حوادث غیر مترقبه دیگر پیش آمده که مانع عملی شدن آن گردیده و آخرین بار که ایشان به کابل بانک دستور تامین مصارف آن را صادر کرد از شانس بد کابل بانک در اثر رکود اقتصادی ورشکست شده و باز کار ترمیم چرخ زندگی عملی نشد.
شاید دوستانیکه خیلی جوان نیستند بخاطر داشته باشند که در کابل زمان سینما رفتن با پیراهن تنبان ممنوع بود و ازینرو در پیش دروازه هر سینما کسان با پطلون کرایی ایستاده و از این راه کسب معشیت میکردند.
از برکت خرابی های چرخ زندگی در پیش دروازه مجلس نمایندگان همان های که دیروز پطلون کرایی عرضه میکردند امروز پیراهن تنبان ، پتو ، تفدانی ، و قوطی نصوار عرضه میکنند.
چونکه چوکی های اول پارلمان برای نمایندگان پیراهن تنبان پوش و نصوار کش اختصاص یافته بازار پیراهن و تنبان کرایی رونق خوبی داشته ، تفدانی و قوطی نصوار هم بقدر کافی بفروش میرسد اما فراموش نکنیم که همه از برکت خرابی چرخ زندگیست و اگر روزی کسی آن را ترمیم کند دیگر رونق این بازار هم پایان خواهد یافت.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

ســــیاستمـــــداران افغـــــان پرهــــیزگارترین مـــــردان روی عـــــالم اند !

کمیته ضوابط اخلاق اجتماعی سازمان ملل در یک ارزیابی عمومی محترم حامد کرزی و معاونین محترم شان را منحیث پرهیزگارترین مردان روی عالم معرفی کرده و به ایشان تقدیر نامه های اعطا فرمودند.
در تقدیر نامه ذکر شده که محترم حامد کرزی با و جود دسترسی به امکانات فراوان مالی از مدت ده سال بدینسو با یک چپن سبز و کلاه قره قلی بسنده کرده و از تمام مال دنیا فقط مبلغ ده هزار دالر در یک بانک فرانکفورت برای آینده میرویس جان پس انداز دارد .
در حالیکه برادران تنی کرزی درین ده سالیکه از آسمان افغانستان بجای برف و باران دالر و ایرو می بارید چنان به تاراج و یغمای این سرمایه های بباد آمده دست زدند که مافیای برادران کرزی از شهرت جهانی بر خوردار گشت .

از پرهیزگاری محترم استاد خلیلی به عنوان معاون رئیس جمهوریکه پول معاش او کفایت اعاشه یکماهش را نمیکند و در روز های آخر ماه بیچاره با نان قاق و آب نل خود را زنده نگهمیدارد یاد شده ، شاید در همین روز های آخر ماه بوده که ایشان در اثنای خانه پری فورمه ثبت دارایی های اراکین دولتی در جواب سوال که چقدر پول نقد دارید ایشان نوشته بودند پول نقد ندارم ، بیچاره در همان روز حتی یک افغانی هم در جیب نداشته این را میگویند نهایت پاک نفسی و پرهیزگاری.
تصادفاً که برادر ایشان حاجی نبی نیز از جمله همان چپاولگرانیست که تا دیروز با نان قاق و آب نل زندگی میکرد ولی باد شد و باران و خدا مراد خوشه چین را داد و امروز نان و آب ایشان هر روزه تر و تازه از دوبی به غرب کابل میرسد.  معاون اول کرزی مارشال فهیم که فقط یک پکول از دوران جهاد برایش به میراث مانده و اگر آنرا نمیداشت بیچاره توان خریدن یک کلاه را هم نداشت چون قسمت زیاد معاش او صرف تهیه خوراک برای سگهای جنگی اش می گردد که در آخر ماه او هم بقدری مفلس و کم خرج می شود که استخوان و جیفه از قصابان محل برای سگ هایش گدایی میکند.تصادفاً او هم برادری بنام حسین فهیم دارد که در تاراج سرمایه های کابل بانک نقش به سزا داشته و نیم تعمیر های بلند منزل کابل و مزارشریف به او تعلق دارد.

لعنت به این سنت غیر انسانی جامعه افغانی که پسر را به جرم پدر و برادر را به جرم برادر مجازات میکنند و این سه فرد قهرمان که مدال پاک نفسی را از کمیته ضوابط اخلاق اجتماعی سازمان ملل بدست آورده اند سایه شوم برادرها بر ایشان افتاده و نام نیک شان را خدشه دار کرده که حتی بعض مردم گمان می برند که خدای نخواسته ایشان در خفا و در زیر کاسه با برادر هایشان ساخت و بافت نداشته باشند که ندارند و اگر میداشتند آنها اینقدر در فقر و تنگدستی و بی پولی زندگی نمیکردند .  

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

هر کشوری که به پاکستان حمله کند افغانستان در کنار پاکستان خواهدبود !
ما هرکز نیکی ها ، فداکاری ها و کمک های حکومت پاکستان را فراموش نمیکنیم !

بسیار جای تاسف است  که این سخنان محترم حامد کرزی که بیانگر حقیقت مطلق در روابط افغانستان و پاکستان است از طرف بعضی ها بکلی غلط تعبیر شده و سر از ترکستان بیرون می آورد.
جمله اول را مردم آگاهانه یا نا آگاهانه چنین تعبیر کرده اند که در یک جنگ احتمالی افغانستان به حمایت و مددگاری پاکستان بر خواهد خواست در حالیکه همین چند روز قبل محترم کرزی به صراحت تمام  پاکستان را مسؤل اصلی اعمال ترور و خشونت در کشور خواند و این دیگر با عقل سلیم هیچ انسانی سازگاری ندارد که حالا کرزی فقط بعد از مرور چند روزی نظرش را در مورد پاکستان صد وهشتاد درجه تغیر داده باشد بلکه علت را بایست درغلط فهمی لفظی جمله فوق جستجو کرد که منظور کرزی اینست که در صورت یک حمله بالای پاکستان افغانستان در کنار پاکستان خواهد بود چون این دو کشور بیشتر از هزاران کیلومتر با هم مرز مشترک دارند و ناممکن خواهد بود که در اثنای جنگ افغانستان موقعیت جغرافیلیی خویش را تغیر داده و چند کیلومتر دور تر از پاکستان اخذ موقعیت کند !
علت غلط فهمی در جمله دوم نیز فقط یک  مشکل زبانیست چون محترم حامد کرزی از پدر و مادر پشتو زبان بدنیا آمده و  مانند اکثریت پشتو زبان ها بعض کلمات و اصطلاحات پشتو را نا خودآگاهانه بجای کلمه فارسی آن بکار می برند و یکی از همان کلمات ضمیر شخصی ( مــا ) به معنی ( من ) در زبان پشتو است که اگر در جمله بالا کلمه  ( ما ) را با کلمه ( من ) وفعل جمع ( نمیکنیم ) را با فعل مفرد ( نمیکنم )  تبدیل کنیم دیگر سؤ تفاهم رفع شده و مشکل خود بخود حل خواهد شد !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی 

وصــیت محــترم حــامــد کــرزی به فــرزند دلبــندش مــیرویس جــان در بابت حفــظ چــپن و تخــت و تاج !

فامیدی میرویس جان !
هر وختیکه مره از تخت به تابوت ماندی میتانی ای چپن سبزه بپوشی ، اما هوش کنی بچم که امانت پدر ره خوب نگاه کنی چرا که پدرت او ره به بسیار مشکلات و مشقات تا امروز حفظ کده و بری حفاظتش حتی آبرو عزت خود ه از دست داده !
هوش کنی که فریب قصه های مفت دیموکراسی و انتخابات ره نخوری ، بچم دیموکراسی چیزی خوب اس از برکت دیموکراسی مه یکعمر حکومت کدم ولی آدم هوشیار از همی دیموکراسی هم فقط چیز های بدرد بخور شه میگیره ، خربوزه هم که یک میوه بسیار خوشمزه اس ولی هموره هم باید از پوست و دانه جدا کنی که تا خورده شوه.
ده دیموکراسی هم همی انتخاباتش به درد ما نمیخوره ، اصلاً ای چیز ها ده رنگ ما نمی شینه ، از پنجهزار سال تا امروز ده ای ملک کس تاج و تخت به مفت ایلا نکده ، همیش از پدر به بچه مانده و یا کسی دیگه بزور گرفته و صاحب تاج و تخت ره کشته یا کور کده ، آه بچم ای قانون اوغانستان اس و شاعر هم دری بابت گفته :

حلقه ای پیر مغانم ز ازل بر گوش است ... بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

از بابت کاکا ربانی نامراد شکر که بیغم شدی اگه نی اوبه آسانی از چپن سبزت دست بردار نبود ولی فکرت باشه که کاکا گلوی راکتیار ، کاکا سیاف قصاب و کاکا عبدالله چشم لق آدم های بسیار خطر ناک هستند که سرمه ره از چشم می زنند و اگه کمی غفلت کنی چپن ره از جانت زده و بتو نصیحت هم خواهند کد که جان کاکا باید چپنته مثل ما ده کرتیت پنگ می زدی که گم نمی شد.

 با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

محــترم حــامــد کــرزی شــایعــه فــیر راکــت هــای پاکســتان را دروغ محض و عمــل غــیر مســؤلانه مطــبوعــات خــواند !

ایشان فرمودند که عقل سلیم هیچ انسان قبول نمیکند که کشور برادر و مسلمان پاکستان بالای خاک ما دست به فیر یک  راکت هم بزند بلکه این شایعات ساخته و پرداخته خبرنگاران غیر مسؤلیست که از دیموکراسی و آزادی بیان چنین استفاده سؤ کرده و موجبات تیرگی روابط دو کشور برادر را فراهم می سازند.

ایشان علاوه کردند که بیشک دیموکراسی خالی از جنبه های مثبت و خوبی نیست ولی پدیده های چون انتخابات آزاد ، اوپوزیسیون و آزادی بیان یقیناً که در جامعه ما مناسبت چندانی نداشته و بجز هرج و مرج سیاسی و تشنج و بی نظمی چیزی دیگری به ارمغان نیاورده و نخواهد آورد.

ازینرو ایشان در صدد آن است که چنین پدیده های منفی و مضر دیموکراسی را با کمک علمای دینی با قوانین شرع اسلام تعویض کرده و به تدریج دیموکراسی اسلامی را جاگزین دیموکراسی غربی گرداند که هم امت اسلام از شر چنین پدیده های مضره در امان ماند و هم دیموکراسی غربی از فیض شریعت اسلام متبرک و پر برکت گردد.

اولین اقدام درین راستا حمله به خیمه سیمین بارکزی و خفه کردن صدای اعتراض مخالفین دولت بود که به تائید علمای دین صورت گرفت و قدم بعدی جلوگیری از بی بندو باری های مطبوعات و وضع یک چوکات آهنین اسلامی برای پدیده غربی آزادی بیان خواهد بود !
 
با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید