WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات سلیمان کبیر نوری کلیک نماید

 

 افتضاح بی نظیر در بر افتادن ماسکها                                              سلیمان کبیر نوری

اخیرا” دومین دور انتخابات پارلمانی افغانستان در فضای رعب – دهشت – ترور و انتحار طالبانی راه اندازی شد.

بادر نظرداشت فضای ناامن، که بموجب آن بیش ازیک هزار مرکز رای دهی مسدود گردیده بود، در جریان انتخابات مردم با تهدید و ارعاب زورمندان و تیکه داران نیز مواجه بوده اند.سرانجام انتخابات با تقلب، جعلکاری  و تخطی هاییی از قبل سازمان یافته به پایان رسید.

کسانیکه خودرا مکلف در سهمگیری برای سرنوست مردم و کشور میدانستند، باشک و تردید ولی دلیرانه درین انتخابات شرکت ورزیدند.

اما شور بختانه نتایج انتخابات طی ارقام  که منابع رسمی ( ” کمسیون مستقل انتخابات” یعنی کمیسیون انتخاب شده توسط رییس جمهور حامد کرزی)، و سایرنهاد های مدنی؛ ایساف ، ناتو، کمیسیون های دفاع از حقوق بشر) گزارش داده میشد، همه در تناقض از طریق رسانه ها پخش میگردید.درنتیجه ی تقلب و جعلکاری مدیریت شده، منتقدین غرب و آقای حامدکرزی، در پارلمان آینده ورشکست شدند.

تخلفات صریح و آشکار در انتخابات مشروعیت این بازی مفتضح و حامیان داخلی و خارجی دموکراسی ادعایی را جدا”زیر سوال برده، منجر به راه اندازی تظاهرات ازجانب نامزدان شکست داده شده و هواخواهان ایشان، در شهر کابل و سایر ولایات گردید.

با اینهمه وقتی رسوایی به اوج رسید و چهره حقیقی و خائین پشت پرده آشکار گردید که یک نوار صوتی چون مشت نمونه خروار درون این دیو سپید پوش را برملا کرد.

رادیوی آزادی نواری چهل دقیقه ای را پخش کرده، که در آن یکی از بالایی های حکومت دموکرات !! با یکی از بالایی های کمیسیون مستقل !!! انتخابات عجب بحث و فحصی دارد!
بشنوید و خود می شناسید که با کی روی چی و چی ها صحبت تلیفونی میفرماید وطی اشارات که با اندک دقت بیشتر روشن میشود ؛ از چه عالمی ما غافلان را با خبر میسازد:

http://da.azadiradio.org/audio/audio/287241.html

به اساس مصاحبه ی رادیو آزادی با احمد بهزاد در مورد اینکه صدای کست پخش شده از آن کی می باشد؟ و میگویند از امیر صاحب اسماعیل خان وزیر جهادی جناب رئیس جمهور کرزی ؛ توجه  کاربران عزیز را جلب مینماییم تا خود قضاوت نمایند:

http://da.azadiradio.org/audio/audio/287247.html

سلیمان کبیر نوری

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید