2011/02/10

   

نگو کاین ریش؛ چه معنی دارد؟      غیر از این؛ کیش چه معنی دارد؟

سخن اصلاً به معنی  نیست!       معنی داریش ؛ چه معنی  دارد؟!

سر و آخربهشتمقصودست!     واسکتی بیش؛ چه معنی دارد؟

ریش تا ناف؛گشته است؛ سیاف!      راهبر  میش ؛ چه  معنی  دارد؟

کئ  خدا ؛  با سواد  بگزیده؟      خوان! و اندیش! چه معنی دارد؟

چون جهاد است فی سبیل الله      چرت بندیش(2)؛ چه معنی دارد؟

سرحد  و  ملک  ندارد ؛ دین !       وینفروشیش3؛ چه معنی دارد؟

هرچه یابی ؛  خدات  بخشیده         فکر و تشویش؛ چه معنی  دارد؟

نعمت است پوند، دالر و کلدار         گیر ؛ نگیریش ؛ چه معنی دارد؟

روبل هم گر برای دین گیری          چرک و پاکیش ؛ چه معنی دارد؟

برگ؛ بی اذن او  نمی  افتد!         "جرم جنگی"ش؛ چه معنی دارد؟

بندهء  او  ست اسرائیل           صیهونیستیش ؛ چه معنی  دارد؟

پیش الله مهم نیتهاست         ما که داریم دیگیش؛ چه معنی دارد؟

بر خدا ؛ نیست نیت کافر        آدمی و خوبیش ؛ چه معنی دارد؟

برترین خدعه گر؛ خداوندست     پرسش از خدعه بیش چه معنی دارد؟

ذل وعزت به هر  که او داده       داره - درویش ؟؛ چه معنی  دارد؟

جانی خوانندی  جهاد گر ها ؟         امر لاللهیش ؛ چه  معنی  دارد؟

بازطالب که شد قدر قدرت         جز سبب سازیش؛ چه معنی دارد؟

آی.ایس.آیوسی.ای.ای       جز سبب بیش؛ چه معنی دارد؟

هست تقدیر؛ هرچه پیش آید       این کم و بیش ؛ چه  معنی دارد؟

بی  قتال  و  جهاد  و  چور            آئین خویش ؛ چه  معنی  دارد؟

اینکه منعست خوانش و دانش         از پس - ازپیش؛ چه معنی دارد!؟

با تیمم هم "طهارت" هست !        معجزه ؛ بیش ؛ چه معنی دارد؟

با کلوخ پاک مخرج کن!         گاز و پنبیش ؛ چه معنی  دارد؟

"تی وی" و"دیش"کارشیطانست        این؛ زمانییش؟؛ چه معنی دارد؟

ناقص عقل است؛  مثل  دیوانه!         زن - تساویش ؛ چه معنی دارد؟

پس بباید گشت در زمان صدر          پیشرو ؛ پیش!؛ چه معنی دارد؟

کرده  کامل  نعمتش  بر  ما ؛            بیشتر خواهیش؛ چه معنی دارد؟

چون بدانی؛ غیر ازاین نیست         غیر تشویش ؛ چه معنی  دارد؟

شک و تشویش؛ آخرش کفرست         پس"بیاندیش!"؛چه معنی دارد؟

                      تند و عاجل سرود فتانه

                    وزن و قافیش؛ چه معنی دارد؟

    

 

1-    انگیزهء این شعر بسیار ارتجالی بحث بیحد تکاندهنده و بیداری بخش بالا شد و البته در آن قرائت و طرز تلقی بلاهت آمیز و سفیهانهء  نوکران مسلمان نمای آی.ایس.آی وسی.آی.ای در منطقهء ما و همانند های خشک اندیش و دینسوز و معنویت کش شان در سایر بلاد اسلامی و غیراسلامی ؛ از دیانت مقدس نیاکان ما منظور است و بس!

2-    بنده ایش

3-    منظور چیز هایی مانند وطنفروشی ؛ خاک فروشی ، ناموس فروشی ، شرف فروشی است. 

                                            جرمنی /17 دلو 1390

                                                                    فتانه شمع

 

 

 

 

  بقیه گزیده های مقالات سلیمان کبیر نوری کلیک نماید

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد