2014/11/03

به رئیس‌ جمهور و رئیس‌ اجرائيه راجع به امامان مساجد پیشنهاد دارم !

نویسنده : دکتورطاوس وردک

امروز مصادف است به روز سیدالشهدا ، روز ( تجلیل و عزاداری از حسین ) ازشهدای کربلا که تمام مردمان کشورما اعم از شیعه و سنی درین روز عزاداراندو این روز را به اشک وماتم وسوګواری مشترکا تجلیل می دارند ، وعض ونصیحت امامان و ملا ها در تکیه خانه ها و مساجد همه مسلمانان وعزاداران را درباران اشک و ماتم نګاه کردند ، من که تلویزیون های آریانا و تلویزیون ملی را مشاهده می کردم و در ان بیانیه های اقای سرور داشنی اقای عبدالله عبدالله و امام تکیه خانه چنداول را دیدم واقعا برای من نه تنها که اموزنده بود بلکه مثل همیشه باورمند به تبلیغات امامان وملا ها بودم زیراتبلیغ وعض ونصیحت های شان، انسان های که هر قدر دل سخت هم داشته باشد

به ګریه می اورد ، قابل درک و قابل ستایش بود و مردم باید مخصوصا رئیس‌ جمهور محترم اشرف غنی و رئیس‌ اجرائيه محترم عبدالله عبدالله به نصایح امام مسجد تکیه خانه چنداول که در ان اقایون ( بیات اقای زلمی رسول اقای قاسمیار نیز حضور داشتند ،فرمود که ، طوری در پست و مقام خود ایفای وظیفه نمایند که در حق هیچ کس ظلم نشود، وبه هیچ وجه ظلم پذیر هم نباشند ) این امام دریاهای اشک مردم حاضراعم از مرد وزن را درین محفل جاری ساختند وحتی صدای ګریه و حق،حق شان از دور شنیده می شد به شمول سه نفر بزرګوار که اسمای شان رادر فوق ذکر نمودم ، سوال من همیشه این بود که زمان که صدای ملا وطالب را مردم دانسته ونادانسته قبول می نمایند و به ان عقیده دارند و پیشنهادات هم می نمایند ومردم را ذریعه کنایه های بسیار مختصر تحریک ویا متوجه ارکان دولت می سازند که به اصطلاح یک چوب ادبی نیز ګفته می شود ، مثل که از خانم اشرف غنی یاد کرد که در مسلک که وارد نیستی به تو چی که دران مداخله نمایی یعنی درمورد حجاب مردم فرانسه که فیصله حکومت فرانسه را چرا در مورد چادر ویا حجاب تایید کرده است ، حال باز برمی ګردم به جاذبه نفوذ قدرت و فهم ګروګان ګیری شان که چطور مردم باید شکارګفتار و وعض ونصیحت های خود بسازند و همه را متوجه خود بسازند و به نظر ومفکوره خود متقاعد بسازند ، این خود یک فن است یک علم است یک هنراست ، وبا وصف همه این هنر و این علم ودانش که دارند باز یک عده شان عقیدت و ایمان راسخ به ګفتار وکردار خود شاننه دارند ((واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند)) در عین زما از ریس جمهور خواست که مقام وچوکی را یعنی وزرا معین ها روسا والی ها سفرا ، را به اساس تحصیل لیاقت وپاکي بګمارند به بیسیواد ها هر ګز به اساس قوم ملیت سمت تنظیم وزور یعنی شرکت سهامی نسازند ، حال چرااقای اشرف غنی برای امامان مساجد شهر کابل اعم از تسنن و تشيع، یک مقدار معاش مثل وزرا تعین نمی نمایند و این ها را به حیث مبلغین واقعی دستورات وبه کرسی شاندن فرامین ریس جمهور نمی ګمارند ، این یک مساله است موضوع دوم استخدام امامان وملا ها به خاطر مبلغین اوردن صلح در افغانستان(( محراب مسجد و تبلیغ امامان بزرګترین ممبر برای اوردن صلح است ، ملاباید همیشه به نماز ګذاران بفهمانند که فرزندان خودرا اجازه نه دهید که با دشمنان ترقی و امنیت وترقی کشور ما یکجا شوند مردم همیشه یک دست باارګان های امنیتی همکار شوند وهر جای ، هر خانه ، هر دوکان ویا هر پناهګاه که در ان علیه دولت ومردم بم ساخته می شود انتحاری تربیه و نګهداری می شود مواد انفلاقیه نګاه می شود ، در هر جای که مخالفین رنګ ، رنګ مردم افغانستان را می بیند باید به چنګال قانون بسپارند ، ویا در مساجدوتکیه خانه ها برای اطفال دارای سنین ۵-۱۰ وظیفه داده نمی شوند که متوجه افعال برادر پدر ، همسایه ، هم کوچه ، هم ګذر و هم قریه خود شان باشد که با مخالفین دولت ارتباط دارند ویا نه ؟؟ واز طرف امام مورد تفقد وبخششی قرار ګیرد و این امکانات را دولت به دسترس ملا ها بدهند ، ودر عین زمان ملا های تکیه خانه ها ومساجد باید به حیث معلمین سیواد اموزی برای نماز ګذاران هم کوچه هم شهری خو شوند که در مدت کم در کشور سطح بیسیوادی را کم بسازد ، در عین زمان امامان میتوانند در وقت نماز مخصوصا روز های جمعه وفاتحه داری زنان افغان را متوجه شوهران فرزندان شان همسایه های خود بسازند که متوجه فعل و انفعالات شان شود تا در مجموع برای اوردن صلح از امامان وملا های تکایا ومساجد استفاده درست صورت ګیرد ، اګر چنین کار شد در ان صورت شورای صلح را که بچه ربانی ریس ان است از یک سر لغو نماید و نصف معاشات انرا به ملا ها بدهید و بعدا شما نتیجه صلح وامنیت را می بینید ، زیرا همین ملا ها بودند که امان الله خان رافرارداد همین ملا ها بودند که رهبران ودر مجموع رژیم حزب دیموکراتیک خلق افغانستان را به ناکامی مواجه ساخت همین مالاها بودند که به سازودهول ( انګریز و امریکا در مجموع غرب ) بر ضد روسها در پاکستان وایران به رهبری انها روسها را شکست دادند ، وهمین ملا ها بودند که انګریز ها رادر سه جنګ افغان وانګلیس ناکام وشرمنده وبازنده ساختند وهمین ملا ها اند که امروز نیز ۴۸ کشور غربی را به شکست مواجه کرده است ، وهمین ملاها وامامان وطالبها می باشند که صلح وامنیت را در کشور تامین کرده می تواند امید وارم ریس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرائيه نقاط مهم بیانیه امام تکیه خانه چنداول را از جان ودل بشنوند

     

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد