2014/11/26

یا داشت به شکریه بارکزۍ

دکتور طاوس وردک

خانم شکریه ویدیو شما را دیدم که شما می فرمایید بالای قوت های امنیتی باید سرمایه ګذاری صورت بګیرد ؟؟ من به شما راجع به یک موضوع بسیار مهم می خواهم تاکید کنم زیرا شما عضو کمیسیون تعین وزرا و والی ها می باشید ،در تعین وتقرر به نظر من باید به نقاط مهم ذیل جدا توجه کنید و جدا انرادقیق بررسي و از نظر شخصی خویش تیر کنید ، من به شما در پارالمان عکس های سلاح های که ماباید می داشتیم وباید داشته باشیم وضرورت جدی است برای قووای مسلح ما ، شما به من اقلا یک جواب نه دادین ، به من نه ګفتین که این را ما نمی خواهیم ویا از قدرت پولی ما نیست ،من به وزیر دفاع نوشتم که اګر غرب شما را تمویل نمی کند استعفی کنید ، شما چرا به نامه هایم یک جواب نه دادین ؟؟؟

 و باز به شما پیشنهاد شخصی خویش را با بیوګرافی خود روان کردم وشما باز جواب نه دادین ؟؟؟

 و حال که این موضوع را با شما درمیان می ګذارم باز شما خود را به کوچه حسن چپ بزنید و خاموشي اختیار کنیدو جواب مرا نه دهید ؟؟؟

 اما افغانها می خواند وافغانها قضاوت می کنند وازشما می پرسند که شما در برابر سوال های دکتور طاوس چی نوشتین ؟؟

خوب بشنو ! (( شما و ریس جمهوردکتورمحمد اشرف غنی معاون اول ریاست جمهوری جنرال صاحب دوستم ، هر سه شما می ګویید که ما مسولیت تامین امنیت را داریم اما نمی ګویید(( ۱ - چه وقت ؟ ۲ - توسط کدام اشخاص ؟؟ ۳ -

توسط کدام سلاح ها ؟؟؟ ۴- در کجا ؟؟؟؟ ۵ - به چي قسم ؟؟؟؟؟

امید واري در مورد امنیت به کشور های ( عربستان چین پاکستان کشورهای ،سارک ، هندوستان ، امریکا وغربیها ) همه یک داستان ویک قصه است به نظرمن این ارتباط دارد به دو نفر که هر کدام خودرا ریس جمهور ویا ریس اجرایه می داند ؟؟؟

حال ریس جمهور و ریس اجرایه ، معاون اول وشخص شما شکریه جان بارکزۍ خوب بشنوید :::

شما را لوچ ساختند ، شما را چور کردند ، شمارا ګشنه درمیدان رها کردند ،شما را قصدا خلع سلاح ساختند ، شمارا به خاطر اینکه اهداف وامیال خویش راسرتان به اسانی قبولانده بتوانند و همه روزه به ۱۰۰ ها فرزند نازنین تان را به خاک وخون بکشانند مصروف بازی های دید وادیدها وسفرهای واهی ومیانتهی مانند بازی های اپراتیفی را سرتان تمرین می نمایند ، انچې سرنوشت ساز است انرا شما ګم کردین وفقط به حرف خود باور دارین وخود را عقل کل می دانید ومی ګویید سر یک پلان کار می کنیم که امنیت را چطور باید بګیریم ؟؟ من برای تان ده باردر مورد پلان نوشتم که تامین امنیت چطور به دست می اید شما نه خواندین ، بلې سفربکنید وهر جابروید مګراهداف را که به ان ستراتیژی ګفته می شود اول علما تنظیم نموده تحریر و تدقیق نمایید دکتورین حربی ونظامی خویش را مدون بسازید ، و به ان شروع نمایید ، انچی من تا امروز مشاهده می کنم یک کار تان درست نیست ؟؟؟؟

اینکه از مکاتب وشفخانه ها و مریضان دیدن می نمایید سرنوشت ساز نیست .

۱ ا ز کجا باید اغاز کرد و چطور ؟؟؟

همین حالا ، همین امروز شروع کنید ، دست به کار شوید به خاطر که اجتماع افغانستان از دست رهبران جهادی و قوماندانان رده اول شان مخصوا حکومت وکابینه کرزۍ به اندازه کثیف شده که حتی مجال تنفس نیز به مردم نه مانده (بې امنیتی ، زورګویی، تهدیدات ،انتحاری ، بم ګذاری ، غصب ملکیت های شخصی ومردمی ، ادامه کشتار و توهین وخشونت علیه زنان ، واطفال خورد سن ،ګشت وګذار افراد مسلح در هر جا ، انواع مشکلات و ناامنی در کشور فضای زندګی کردن را سرمردم تاریک ساخته است و عاجل تر سه نفر وزرای قووای مسلح را تعین کنید ، به شرط که نفرهای که تعین می شود با پاکستان و ایران قبلا رفت وامد نه کرده باشند که زیر فوکس شان ۱۰۰٪ قراردارند ،واین سه نفر در حکومت داری کرزۍ وظیفه اجرا نه کرده باشند تعین، و شخصیت ها رااز درون وبیرون جامعه افغانی برای تطبیق احکام وفرامین و مخصوصا تطبیق ستراتیژی حکومت جدید پیدا نموده وجستجو کنید که کار بسیار مهم وضروری است ، در حکومت داود خان بهترین پروګرام موجود بود اما اشخاص که انرا تطبیق نمایند نه بود ، در رژیم ترکی وامین وببرک کارمل بهترین پروګرام ستراتیژیک موجود بود ولې افراد واشخاص بیروی سیاسی همه از یک سر زیرتاثیر ناسیونالیزم افراطی و سمتی وزبانی وُفرکسیونی رفتند و پروګرام تطبیق نه شد ، حالا نیز رهبران وقوماندانان جهادی می خواهند ریس جمهور اشرف غنی را بازی بدهند و زیر فشار قراردبدهند که به جای محقق هزاره نماینده وی به جای سیاف نماینده او ، به جای اسماعیل خان نماینده وی ، به جای عطامحمد نور نماینده وۍ ، به جای ګل اغا شیرزوی نماینده وی وبه جای رسولی نماینده وی وغیره ها که در پشت پرده همان کفن کشان که افغانستان را عملا به ویرانه تبدیل نمود وهرکدام شان ملیونر شدند باز می خواهند تا ابد سر قدرت باقی بمانند به نظر من شخصیت های نو ، تحصیل کرده ، متخصص ، پاک را تعین کنید .

۲ - توسط این اشخاص که صفات شان در جمله بالا ذکر شد شما می توانید اهداف ملی ووطنی را تطبیق نمایید ومحاسبه و سیاست دقیق را پیګري نمایید .

۳ - توسط اشخاص که دستان شان به خون مردم ورشوت الوده نه باشند تحصیلات کمتر از ماستری نه داشته باشند ویا کمتر از ارکانحربی نه داشته باشند ، متخصیصین خوب وباتجربه باشند ، به سیاست بفهمند و دشمنان خودرا ومسولیت های خویش را در قبال مردم خویش به خوبی درک نمایند سیستم نوین را ایجار می نمایید مقرر کنید .

۴ - درکابینه دکتور محمد اشرف غنی ریس جمهور ، جمهوري اسلامی افغانستان ، دروزات خانه ها در ادارات ملکی ونظامی ، در سفارت خانه ها ودیګر جا ها .

۵ - به قسم مورچه ها ، یک ثاینیه باید بیکار نه باشند و تمام پروګرام انکشافی وبودجه عادی و انکشافی خودرا قبل از موعد معین به شکل درست بیدون ضایعات مکمل به مصرف برسانند وبرای ریس جمهور و جامعه جهانی ومردم افغانستان جواب ګوباشند هر ګز ډبل یعنی دو رویه بازی نه کنند مثل که امروز وزرای سابقه ووالیان سابقه وولسوالان سابقه، افسران امنیت ملی و څارندوی و بعضا افسران وزارت دفاع خاصتا در ولایات در تمام دسایس انتحاری بم ګذاری کډنپ کردن ها دزدی ها تجاوز جنسی بالای زنان وکودکان با دشمنان افغانستان شریک می باشند ودست باز دارند .

یک نفر از وزرا جنرالها مامورین که در حکومت حامد کرزۍ کار کرده باید درین کابینه جای نه داشته باشد زیرا مردم به ( به وحدت ملی - به تغیر به تحول ، به انکشاف به لغو بیکاری به تعلیم مخصوصا امنیت اشد ضرورت دارند ) و این همه کار ها توسط نخبه ګان و کسان که خود شان اماده این خدمت اند تطبیق کرده می توانید .

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد