2014/12/01

چو عضوی به درد آورد روزگار ـ دگر عضو ها را نماند قرار

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن اول دسامبر ۲۰۱۴ م

 هموطنان عزیز تصمیم ګرفته بودم که دیګر در سایت های افغانی و در فیس بوک وبلاګ نوشته هایم را متوقف بسازم ، زیرا در طول یک سال من مضامین ومقالاتم را به حضور اقایون هر یک خلیل زاد پروفیسورعلی احمد جلالی حنیف اتمر و شخص دکتور محمد اشرف غنی ریس صاحب جمهور جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده ریس جمهوراز طریق ایمیل های شان و از طریق فیس بوک های شان ارسال نمودم وچاپ کردم که شما هموطنان که در فیسبوک مصروف هستید هم در جریان کمپاین های انتخابات وهم قبل از ان به چشم تان دیده اید ومطالعه نموده اید ، به نشر سپردم ولې هیچ فایده نه کرد ، وبه نوشته هایم حتي به یک مضمونم هیچ کدام شان به جز جنرال صاحب دوستم که فقط یک مرتبه به من جواب نوشته بود وازش تشکر می کنم ، اما امروز باز زمان که حادثه تراژید وبسیار الم ناک را در ولایت سر پل را شنیدم که چندین سرباز در کمین کشته شدند ، وهفت نفر هنوز هم اسیر هستند و تا امروز وزارت دفاع هیچ کار را انجام نه داده دلم توته توته شد خون جګر شدم اشکهایم ریخت قسم به نام خدا است به نام پدرومادرم که اشکهایم ریخت وتلویزین را خاموش کردم امدم پای کمپیوتر که باز ګیله بکنم از اشرف غنی-از عبدالله عبدالله از جنرال صاحب دوستم از اقای اتمر ، و برای شان بګویم که وطنداران دوماه می شود شما در قدرت هستید و تا امروز وزرای بی مسلک بیسیوادغیرمسلکی بی تجربه - بې کفایت را درقووای مسلح ماندین چرا ؟؟

ایا این شهدا و این اسرای جنګی و این زخمی ها ( پدر ومادر نه دارند ؟؟

ایا این ها زن واولاد نه دارند ؟؟؟

ایا این ها خویش وقوم واقارب نه دارند ؟؟؟

ایا این ها ارزوها و ارمانهای نه داشتند ؟؟

 ایا این ها نان اور دیګرهم دارند ؟؟؟

 وبسیار ایا های دیګر؟؟؟؟

بار ها برای تان نوشتم که صلح به زاری به ګدایی به نانوات به هیله و نیرنګ به چاپلوسي وتملق بهګدایی به دست نمی آید ، برای اوردن صلح اشخاص متخصص- تحصیل کرده پاک وطن پرست با ناموس افغان های سوچه به کار است که در راس این مقامها مقرر می شد و تا امروز باید تشکیلات خود را نو می ساخت ، عناصر پلید مخرب - جاوسوس- طالب ومجاهد را ازین سه ارګان تصفیه می کرد ، که نه کرد؟؟

ونتیجه همین شد وباز می نویسم که (( ترکانی د بیزو کار نه دی )) وزیر دفاع شدن داخله امنیت ملی ) کار اشخاص غیر مسلکی وغیر متخصص و نوکر ومزدور رهبران جهادی و (پاکستان وایران ) نیست درین ارګان ها باید پاکترین ولایقترین اشخاص تعین می شد ؟؟ که نه شد ، یک مجاهد جنرال یک مجاهد اشرار یک مجاهد غیر مسلکی بی تحصیل و رشوت ستان ، قاتل ، مزدور ونوکر بیګانه نمی تواند در میدان جنګ برنده باشد و یا در میدان نبرد قطعه خودرا درست استعمال نمایند ، تجارن جنګ چریکی و جهاد با تجارب عالی وتخصصی و درسي ومسلکی که از ریشه ( حربی شونځۍ حربی پوهنتون کورس عالی افسران اکادمی ها در خارج ارکان حربی در خارج ودکتورا وماستری در خارج نه ګرفته باشند نتیجه ان این می شود که (( اقایون محمدی عمر داود زۍ نبیل )) در ظرف ۱۳ سال در وظایف شان یعنی در رنګ خود شان (کوټ خورده ) که در پربازی وقطعه بازی انسانها کوټ می خورند وریس جمهور امروز باید به صورت عاجل به اثر بی کفایتی شان هر سه وزیرا به محکمه معرفی نمایند و قوماندان قول اوردو را فورا به رتبه ډګروالی تنزیل رتبه داده وبرطرف نمایند و من برای شان به حیث یک افسر ( تحصیل کرده - متخصص ارکان حرب دکتور در فلسفه و سیاست مدار می ګویم ) جناب وزیر جناب قوماندان قول اوردو جناب قوماندان لوا جناب قوماندان کندک وقت که درشب تولۍ یا بلوک را به وظیفه روان می کنی چرا پیش از پیش پلان خودرا افشا می کنی که شما امروز ساعت چند به فلان جای با این تعداد پرسونل به وظیفه می روید ؟؟ زیرا هر افسر مبایل دارد وفورا طرف خودرا که با دشمن در ارتباط است اطلاع می دهند و قطعه شما را خورد وخمیر می سازد بعدا چرادر نقاط که دره است بین دوکوه است بین یک دره است از طرف روز پوسته های حمایوی وکشفی و پیشرانده شده افراز نه کردین وباز چرا برای قطعه نه ګفتین که مجرد که در بین هر واسطه نقلیه مخصوصا در شب باید فاصله ۱۰۰مترباشد وباز چرا به قطعه نه ګفتین که اګر دچار کمین شدین کوشش کنید که فیرهای منفرد بکنید ویکدم از ترس ۳۰ مرمی را در یک دقیقه فیرنه کنید و

باز چرا در سر در وسط در اخر سطلاح ثقیله در وسایط نصب نه کردین تا اګر به کمین می رود باید فورا نقاط حاکم را زیر اتش بګیرند و در قدم اول قوماندان باید فورا عاجل به نزدیکترین قدمه امر خود را پور بدهند و طالب کمک عاجل شوند و باز قوماندان لوا قوماندان قول اوردو باید هر شب یک کندګ مختلط به حیث نوکریوال اماده باش به حمله و کمک رسانی به حیث پوسته هجومی عاجل داشته باشند و چرا قواندان قول اوردو شخصا نه رفت وچرا قوماندان لوا شخصا نه رفت و در اخیر چرا قوماندان قول اوردو طیارات هلیکوپتر نوکریوال نه داشته باشند که در صورت رفتن قطعه به کمین باید عاجل دشمنان را زیر بمبارد قرار بګیرد و هم چنان توپچې نوکریوال باید همیشه در چنین شرایط اماده رفتن به صحنه و تحت فشار ګرفتن دشمن زیر اتش های توپچي ګرفته می شد واین دشمن را تارومار می کرد ، ) حال نیز سر وقت است لطفا به فرمایش های سفرای برطانیه امریکا جرمنی وغیره افسران که در صفوف مجاهدین به جنرالی رسیدند و لو که سه تا یک سال هم کور های ارکان حربی در غرب ویا در شرق خوانده باشند به حیث وزرا تعین نه کنید ، اګر وزارت دفاع حق دکتور عبدالله باشد بهترین وزیر دفاع ( نورالحق علومی است و سالها است که در تیم وی کار می کند و برابر وی در شرایط فعلی در بین ټیم عبدالله عبدالله کسې نیست ) اورا وزیر دفاع بسازید وبه سخنان غرب ویا شرق بازی نه خورید که کمونست دیروزی بود ، حال در سطح جهان کمونیزم ختم شده وباز در افغانستان که رهبران شان فوت وشهید شدند در بین صفوف دیګر شان افراد وشخصیت های با عقیده سوسیالیزم کسی نه مانده ، لهذا هر سه وزیر را با نشر این مضمون از وظایف سبکدوش بسازید و پروای هیچ کسی را نه کنید در غیر ان تا ۵ سال اینده همین کاسه خواهد بود وهمین اش ، ګور وګردن تان .

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد