2014/12/14

انتقاد جدی وسازنده

نویسنده :: دکتور طاوس وردک

جناب ریس صاحب جمهور و ریس صاحب اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان سلام !

به شما معلوم است که مردم افغانستان از دست ( پاکستان ایران وعربها و کشورهای غربی در راس ان امریکا ) توسط شما مجاهدین ۳۶ سال درکرایی کباب شدند ، علایم کشتار ها - تخریبات ، چپاول ، دزدی ها ، غصب زمین ها ودارایی های منقول وغیرمنقول شخصی ودولتی به همه مردم معلوم است و اثار تخریبات وقتل های دسته جمعی تان را نیز هر فرد به یاد دارند و حال چرا درین ایام ۷۰ روز که از حکومت اجباری و تحمیل شده بالای اشرف غنی توسط امریکا ادامه دارد ،هنوز به ساختن کابینه موفق نه شدین ، وشما تا حال فرق دوست ودشمن را کرده نه توانستین یعنې تعریف مشخص از دشمن نه دارید وپاکستان اعلان نمود که افغانستان نمی تواند ذریعه کشور های دیګر بالای شان برای اوردن صلح فشار وارد نماییند زیرا پاکستان اهداف معین برای اوردن صلح در افغانستان دارد ، در افغانستان از ۷تم ثور تا امروز جنګ های ایدیا لوژیکي - چریکی پارتیزیانی استخباراتی نیابتی طالبانی دستوری- انتحاری- تنظیمی ادامه دارد و همه روزه فرزندان بسیار شریف وبیچاره این وطن که از مجبوریت به عسکری به خاطر لقمه نان برای فرزندان خویش روی اوردند خون های شان می ریزد و شما دو نفر مخصوصا طرفداران اقای ع ع که تا هنوز به رشوت چور چپاول دزدی- غصب ملکیت های شخصی و ملی- سیر نه شدن و هر تنظیم باز مقام وچوکی می طلبد و قوماندانهای زورواک وتفنګ سالار شان شما را وادار می سازند که باید وزیر ووالی مقرر شوند ،وریس جمهور باز یک عده فرصت طلب - رشوت خور وخاین را دارد به حیث وزراتعین نمایند مانند ( جیلانی پوپل که از هر والی ۲۰۰۰۰۰ ډالر می خواست اول از من که کاندید برای ولایت کندز بودم و عمر زاخیل وال که مسول درجه یک سقوط کابل بانک می باشد زیرا وزیر مالیه بود و روسای بانک ها وروسای ګمرکات را همین اقا تعین نمودند و غیره ) شما اقایون ریس جمهور وریس اجرایه در مدت ۷۰ روز ویا اضافه از ان نه توانستین اشخاص بیطرف خارج از تنظیم های تان به حیث وزرا ووالی ها وسفرا تعین نمایید که بار ها در سخن رانی های تان تکرار کردین که ما کابینه را به اساس شایسته سالاری وتحصیلات و تخصص می سازیم و قرار شنیدګی که اقای عبدالله وزیردفاع را باید عتیق الله بریالۍ تعین نماید که او اصلا سیواد نظامی نه دارد ، یک سال

ویا شش ماه که در لندن تحصیل کرده به این معنی نیست که او ارکان حرب است ،ارکان حرب که جو دوخر را تقسیم نه کند و پر از تعصب وعقده باشد ویک جنرال را به سیلی بزند او را به کدام وجدان کاندید می دهید و یا این که چوکی وزارت دفاع میراثي به پنجشیر است ، بسیار جای تعصب است که در پهلوی تان یک ارکان حرب روسیه وامریکا اقای ستر جنرال علومی که در افغانستان معادل او افسر متخصص ولایق نیست اورا تعین نمی کنید ویا اینکه نظر امریکا وانګلیس نیست ، تا به کی وطن ما قربانی بازیهای خود خواهانه و خاینانه امریکا وغرب باشند ، غرب تا امروز همین سه دشمن مردم وطن ما را ( حکمتیار حقانی طالبها را ) در پاکستان تمویل وتربیت وتجهیز نمود وعلیه حکومت کرزی استعمال کرد وامروز نیز استعمال می نمایند ، چرا جیره خوار امریکا باشید لویه جرګه اضطراری را دعوت نمایید و توسط انها دوره دو ساله مکلفیت عسکری را تصویب نمایید و خودرا از قیمومیت غرب بکشید و سلاح های مودرن را از چین هندوستان وروسیه خریداری نمایید ، به تعلیم وتربیه سربازان تان به یک نفر مشاورضرورت نیست لطفا افسران عالی رتبه زمان دکتور نجیب الله را از درون وخارج دعوت نمایید تا در تعلیم وتربیه سربازان وافسران مصروف شوند ، و فورا خاد نظامی را به ریاست ( حسام الدین حسام ) که فعلا درهالند است تاسیس نمایید که فورا در قووای مسلح همه موضوعات را تنظیم نمایند و ریس کشف را به ریاست ( عبدالروف بیګی ) که در سویدن است وقبلا این وظایف را هر دو اجرا کرده است بګمارید وباز نتیجه را ببینید ، وزارت دفاع را به طیارات جت جنګی و هلیکوپتر ها اراسته بسازید و اقلا ۱۰۰هلیکوپتر توپدار را از روسیه ویا اوکرایین ویا چک بخرید و دشمنان وطن رادر ظرف دو ماه تار ومار نمایید ، قطعات خاص به حساب دوره مکلفیت عسکری ازافراد جنبش اسلامی جنرال صاحب دوستم شروع و تشکیل نمایید ودر مقابل اشرارهای امروزی بګمارید ، طالب را ویا کسان دیګر که همه روزه مردم ما را می کوشند برادر و مخالفین سیاسی خطاب نه کنید زیرا مخالفین سیاسی از خود تعریف خاص خود را دارند ، که انها در داخل کشور برضد حکومت از طریق مسالمت امیز علیه پروګرام های دولت مخالفت می نمایند و برای برانداختن دولت مشروع مبارزه می نمایند مخالفین سیاسی نامیده می شوند ، سه وزیرقووای مسلح را فورا ریس جمهور تعین وبه کار بګمارند زیرا در حکومت اتلافی تقرر وزرای قووای مسلح وظیفه ریس جمهور می باشد ، دو نفر نظامی برجسته در کابل دارید یعنی ( علی احمد جلالی و نورالحق علومی ) هردو در امریکا وشوروی تحصیل کرده به حیث وزیر دفاع وداخله تعین نمایید ، تمام روسای ادارات وزارت های سه ګانه را بنا به داشتن ارتباطات با کشور های (پاکستان ایران وعربها ) از سمت شان دور بسازید ، مضمون را حتما به اقایون ریس جمهور ریس اجرایه و معاونین هردو تقدیم نمایید زیرا وظیفه عاجل دولت فعلی همین است درین مورد از یک کشور ابرقدرت مشوره نه ګیرید

 

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد