2014/12/26

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در وطندار الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست.

یک تاویز برای مردم افغانستان

نویسنده : دکتور طاوس وردک

ازینکه مردم افغانستان همیشه به جن پری سوبی - تومار - تاویز تصبیح- دوعا خوانی مالیده وغیره چیز ها عقیده دارند وهمیشه می ګویند تعزُّ من تشاء و تذلّ من تشاء یعنی هر چیز از طرف خداوند است یعنی خوب بد خواری وغریبی- مرګ وشهید شدن و کشتن وبسا چیزهای دیګر را ازان خدا می دانند در حال که چنین نیست و نه باید همه چیز ها را به ګردن خدا واز طرف خدا دانست ، خداوند برای شما پنج حواس داده که همه چیز راتوسط ان درک و بفهمید واز ان به درستی وبه موقع استفاده نمایید ، بطورمثال در کدام ایت ویا سفاره قران پاک خداوند ګفته که بروید ادم را بکوشیدویا انتحاری انجام دهید که شما به جنت می روید ودر جنت برای شما حوروغلمان اماده وتیار است ،وچرا این خبایث فرزندان خودرا به این مقام عالی شان روان نمی نمایند ، معلومدار است که هیچ چیز نیست و اګر می بود این هاسرخودرا می شکستاندند وبه کسی حق نمی داد که به انجا بروند ، با تاساف که تاامروز یک مسلمان افغان از اخوند وملا پرسان نه کرد که کدام نفر بعد ازمرګ زنده شده ویاکی به اسمان ها رفته که در انجا جنت وحور وغلمان را دیده باشد وباز برګشته اند وبرای ما قصه نموده باشند ، وبعدا چرا از ملا واخوند نه پرسیدین که حور برای مردها و غلمان برای کی ها می باشند و ایا در ان دیار زنا ولواتت مشروع پنداشته می شود ودرین دنیا چرا ممنوع است ،ویا مجاهدین وطالبها ( خلقی وپرچمی را می کشتند ګویا که کارفر اند ،کمونست اند ) در کدام ایت وسفاره امده که پرچمی وخلقی را بکوشین و امروزباز چرا عبدالله عبدالله ، سیاف و مسلمیار ودیګران رهبران و قوماندانان مجاهدین قتوای صادر می نمایند که طالبها را بکوشید و زنده نه مانید ، به نظر من که همه چیز از مردم افغانستان ګم شده وهیچ نمی فهمند که دشمن به کی ها ګفته می شود و دوست به کی ها ګفته می شود ، به نظر من هر کسې که باعث اذیت وازار برای مردوزن این خاک می شوند انرا باید دشمن نامید یعنی شما اقایون (( یونس قانونی ،عبدالله عبدالله ، بسم الله محمدی ، ریګستانی، انجینر عاصم ، عطامحمد نور ، سیاف ، اسماعیل تورن ، داکتر اسپنتا ،ضرار احمد مقبل ، بچه ربانی ، قاضی وقاد ، ارغندیوال، فاروق وردک ، کریمخرم ، الماس ، امرالله صالح ، حامد کرزۍ ، محمود کرزۍ ، حسین فهیم ، ایوب سالنګی ، زلمی رسول ، پیرګیلانی ، حضرت مجددی ، ظاهر قدیر ، حضرت علی شاړۍ ، ګل اقا شیرزوی ، حاجی محمد محقق ، خلیلی )) به ملیون ها افغان راکشتین و شهر ها را تخریب و همه دارای ملي وشخصی را غصب وچپاول کردین ودشمنی را بین پشتون و هزاره بنیان ګذار شدین ،و امروز در داخل وخارج چندین ویلا وقصر دارین و ملیونر های بزرګ افغانستان شدین ، به شما هیچ کسی نه ګفت که شما قاتلین هستین وشما را باید مردم افغانستان محاکمه نمایند ،مردم نادان از ۵۰۰۰ شهید پرسان می نمایند که ګویا خلقی وپرچمی کشته ولی از ( ۶۰۰۰۰ شهید که در جنګ بین احمد شاه مسعود ، عبدالله عبدالله و حکمتیار ) در کابل ازبین رفتند و ۲۴۰۰۰۰ انر محاجر شدند یک نفر پرسان نمی کند ،ویا از شوی مادر شان امریکا وغرب پرسان نمی کند که به لک ها مرد وزن افغان را در بمباردمان ها زیر خاک کردند ، حال شما بګویید که که ملامت کی است ،انهای که نمی فهمند ویا خود را به کوچه حسن چپ می زنند این نوشته را در ګردن خویش مثل تاویز اویزا ند نمایند و خوب همیشه با خود ګردان نمایید که دشمنان اصلی افغانستان (( اشخاص فوق الذکر مربوط مجاهدین پاکستان ایران امریکا ودر مجموع غرب عربستان سعودی وقطر می باشند )) و تا زمان که فورمول ازبین بردن ان را پیدا نه کنید و از این مرض نوع ( ایبولای افریقا ) خود را نجات نه دهید شما ابدا در اسارت همیشهګي افراد فوق الذکر و کشور ها ی متذکره می باشید ، ازین خاطر این تاویز را برای تان توصیه می نمایم که به حیث حلقه مرض جزام ویا سرطان در ګردن تان اویزان باشد ، تا زمان که نسخه را برای تداوی تان پیدا نه کنید از یک سر کشته می شوید

نسخه را برای تداوی تان پیدا نه کنید از یک سر کشته می شوید

 

 

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد