2015/10/03

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در وطندار الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست.

افغانهای که در ۳۸ سال جنګ خونین میهنی درس عبرت نه ګرفت

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن سوم اکتوبر ۲۰۱۵

نمی دانم به شما هموطن افغان خطاب کنم ، هموطن خطاب کنم ، مسلمان خطاب کنم ، ویا برادر خطاب کنم ، با همه این نام ها که به شما خطاب می کنم می شرمم وشرمندګی احساس می کنم ، زیرا من از جمله کسان هستم که در زندګی ۶۹ ساله ګی خویش یک نفر را در جریان کارووظیفه وماموریتم دو ودشنام نه داده ام ، بندی نه کرده ام، زخمی ویا اعدام نه کرده ام ، هرګز نه کشته ام ، قومانده کشتن را نه داده ام ، ازین خاطر امروز که وحشت وبربریت ، جنایت ، خیانت ، ترور و زورګویی افغانها را درین ۳۸ سال به چشم می بینم می شرمم خودرا افغان ویا مسلمان بنامم ، از افغان امروزی کرده که اکثریت مطلق شان مربوط به خوارج (( مجاهدین - طالبها - وداعشیان هستند )) عیسوي - هندوی وبت پرست خوب است ، زیرا درین دو نام اکثریت مطلق انسانهای با عاطفه - انسان - با فرهنګ وبا کلتور می باشند با وصف ان که خودرا مسلمان نمی ګویند ویا مخالف خداورسول هستند ولی اعمال وکردار شان به نفع بشریت وانسانیت است ، شما در همین ۳۸ سال اعمال وکردار وحشی های درنده صفت مجاهدین - طالبها وداعشیان این (( وحشیان ، جانیان ، دزدان ، چپاولګران ، رشوتخوران ، وطن فروشان ، ادم ربایان ،قاتلین ، مزدوران (پونډ  وډالر ) غاصبین ، بچه بازان ، دروغ ګویان ، خاینین ، سمت وزبان پرستان ، ضد فرهنګ وکلتور مترقی ، عاملین خشونت علیه زنان ، بیسیوادان ، ناقضین حقوق بشر ))  وغیره به پوست ، ګوشت واستخوان تان لمس نمودید وبه چشمان بینای تان دیدین که به رهبري (( حامد کرزۍ  - اشرف غنی و ډبل عبدالله )) تا همین لحظات به کدام کار ها مصروف اند وادامه می دهند و اقایون همین هفت نفر(۰ اشرف غني جمع سه معاونش و ډبل عبدالله جمع دو معاونش ) باز هم به وحشیان - قاتلین - چپاولګران - دزدان - صلحه واشتی اعلان می نمایند ، دلیل شان چه است ؟؟؟؟؟؟    دلیل شان این است که فرزندان یکي شان هم در افغانستان زندګی نه دارند واګر داشته هم باشند ۵۰ تا ۱۰ نفر بادي ګارد با معاشات که از کیسه خلیفه می پردازند در خدمت شان قرار دارند ، افغان - افغانستاني - مسلمان نما ۳۸ سال تمام هیچ درس عبرت نه ګرفتی ، ۳۸ سال تمام از خواب ګوسفندی بیدار نه شدي ، ۳۸ سال تمام رهبران اشرا سرتان غوبل یا ګوچرانی می کند ، جان شمارا شپشها خورد ، جان شما چرک وکثافات خورد ، جان شمارا ګرسنه ګی و بیکاری خورد ، جان شمارا مریضي ، فقر وفاقه ګی خورد - جان شمارا بیخا نه ګی خورد به شمول خودم که خانه نه دارم وخانه مرا شورای نسوار غصب نموده مرګ به شورای غارت ګر نظار ،ووزیر شهرسازی اقای بچه رفیقم سیدسادات منصور نادری  که خط خوانده نمی تواند در دادن امر یک اپارتمان به اقساط ۲۰ ساله  برای من ابا ورزید ،و ریس جمهور برای سرباز کلید خانه می دهد در حال که من یک افسر عالی رتبه - ارکان حرب - دو دکتورا در رشته فلسه دارم - ماستری در تاریخ دارم - ولسانس در مسلک ټوپچي دارم ودیپلو سیاست دارا می باشم به قصه من وزیر شهر سازی نه شد ؟؟؟  حال از شما که نمی دانم کدام نام بالای تان بمانم ، افغان ګفته نمی توانم زیرا افغانها مردمان (( قوی  ، مردمان قول ووعده ، مردمان زبان وسخن ، مردمان لنګوټه ودستار ، مردمان باعزت وبا وقار ، مردمان غیرتی ، وطن پرستان اصیل ، ریش سفیدان با ننګ وناموس بودند ، از غلامی ومزدوری ونوکری به دیګران شرم شان می امد ، مخصوصا در تاریخ نوکری انګریز - پاکستان- ایران - عربها  را نه کرده بود که با تاسف فراوان امروز نوکر ومزدور این کشور ها شدند ،ودر طول همین ۳۸ سال به اصطلاح شما افغانها درس عبرت نه ګرفتند ودر هر جنګ در هر نا ارامی وانتحار به چور وچباول دست زدین ، وطندار تان را تخریب می کنید - وطندار تان را به ګیر دشمن تان می دهید - وطندار تان حتی پدر وبرادر خودرا در بدل ۵۰۰ - ۱۰۰۰ ډالر به فروش می رسانید - به قتل می رسانید و دارای بیت المال را چور وحیف ومیل می نمایید ، پس شمارا افغان ګفته نمی توانم ، کسی که (( پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، زن برادر ، زن وطندار ، را بی ستر بسازد - بکوشد - بی ناموس بسازد - کډنپ کند - تیر باران کند - همرایش لواتت وزنا کند )) ایا اورا افغان ومسلمان می ګویید ؟؟؟؟

روسای جمهور تان مسولیت همه این نابکاری ها - این خیانت ها - این وحشی ګری ها - این ګذشت ها - این بخشیدن ها - این صلحه ومصالحه را خاصتا با (( اشرار - طالبها - داعشیان - پاکستان - عربها )) می کند خیانت ملی وتاریخی است .

برای این که افغان شوید ونام افغان را دوباره زنده کنید - برای این که نام آبا واجداد تان را پس کمایی نمایید باید این کار هارا انجام بدهید :::::::

۱ - همه باهم متحد شوید و قسم یاد کنید همه پک براریم .

۲ - دولت اتلافی را وادار به استعفی نموده و حکومت موقت دیګری را تعین نمایید وکار را به اهل شان بسپارید ..

۴- قوای مسلح ملی را یعنی دوره مکلفیت دوساله را حتمی وعام بسازید وقوا مسلح تان را تا دندان مسلح بازید .

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد