2015/11/27

مجاهدین وجهاد به مردم افغانستان چي داد ؟؟؟؟؟؟

در طول تاریخ ۵۰۰۰ ساله افغانستان مردم افغانستان قربان توطیه های (( روحانیون - ملاهای بیسیواد ومزدور به امپریالیزم - کشورهای عربی در راس ان عربستان سعودی - پیر صاحبان - سیدهای هزاره ( هزاره های که کواسه ها وکون کاسه های چنګیز خان بودند ، نمی دانم از کجا پیوند به شعیه های مانند حسین وحسن پیداکردند -- میر صاحبان که این خانه دان نیز تاریخ و صبغه اصلی زندګی شان معلوم نیست - وخلیفه های نوکر ومزدور حصارک لوګر و میاګل جان در تګاب کاپیسا )) همه این ها حلقه ارتباطی به غربی ها در راس ان به انګریز ها بودند وحال نیز در ګرو شان می باشند ، پلان اشغال افغانستان توسط امریکا - وهم پیمانان شان در پاریس و لندن توسط احمد شاه مسعود در پاریس وتوسط  سفیر سابقه افغانی در لندن ولی مسعود و ډبل عبدالله در لندن یکجا با وزیر خارجه وقت انګلیسها(  جکسترا ) با دیسانت شدن ۱۰۰ نفر در میدان هوایی بګرام وبه قدرت رساندن ظاهر شاه و این کار با شراکت د شمال ټلواله ( جنرال دوستم - جنرال احمد شاه مسعود - جنرال حاجی محمد محقق - جنرال سید منصور نادری - جنرال فهیم - جنرال یونس قانونی - جنرال بسم الله محمدی - جنرال عبدالله عبدالله )) کوردینه شده بود وقبلا امریکا وانګریز بالای کشور ازاد ومستقل از خارج توسط راکت های کروز وتماګک حمله کردیند و افغانستان را مورد حملات راکتی قرار دادند واین همه حرکات شان مخالف فیصله ها ومنشور سازمان ملل متحد بود ، به این ترتیب مجاهدین زمینه اشغال افغانستان را برای قوت های ناتو مساعد ساخت وکشور ما یک بار دیګر توسط شوی مادر مجاهدین غرب اشغال شد ...

اشغال شوروی که یک کشور بود هنوز فراموش مردم ما نه شده بود ، وان قتل وکشتار و تخریبات که در حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان نصیب مردم ما شده بود با حضور غرب در افغانستان و به قدرت رسیدن مجاهدین این ریشداران و تیکه داران اسلام افغانستان کاملا بې ستر شده وانقدر بیستر شد که خلقی وپرچمی را ۱۰۰ مرتبه برات دادند .

حال ببینید که مجاهدین به مردم ما چې داد ؟؟؟؟

۱ - افغانستان را به زون های هزاره ها وسونی ها تبدیل نمود .

۲ - افغانستان را به زون های تنظیم های شعیه وسنی تبدیل نمود .

 ۳ - افغانستان را انقدر تخریب کرده که نمونه های تخریبات شان همین امروز از قصرهای دارالامان قیاس کرده می توانید .

۴ - افغانستان را به قرون اولی به عقب برد .

۵ - در افغانستان تفرقه قومی وملیتی بر پا نمودند .

۶ - دونسل را کاملا بیسیواد ساختن .

۷ - تریاک وهیرویی وچرس را ازاد و علنی ساخت .

۸ - رشوت و دزدی را در بین قضات وپولیس ودیګر ارګان های دولتی علنی ساخت.

۹ - سربازی اجیر ومزدور را رسمی ساخت ودوره مکلفیت را لغو نمود .

۱۰ - چور وچپاول وغصب زمین های شخصی ودولتی را به شمول خانه ها واپارتمان ها علنی ساخت به شمول اپارتمان خودم .

۱۱ - چایدار باشی سماوار فهیم  پنجشیری شیرپور را بین اشرار ها تقسیم نمود این یک محل تاریخی بود .

۱۲ - زمرد - لاجور - یعنی ۴۴ معدن سنګ های قیمتی را بین خود تقسیم نمود .

۱۳ - روی لوچی را بند ساخت وزن ها را در جیوال های چادری وسیاه در قفس کردند .

۱۴ مکاتب - پل ها - مساجد - سرک ها و پلچک ها وپایه های برق را تخریب و بم ګذاری کردند .

۱۵ - ریش را اجباری ساختند .

۱۶ - جنګلهای کنر ها و پکتیا را به تاراج بردند .

۱۷ - لواتت - بچه بازی ورقساندن بچه ها  وزنکه بازی را علنی رایج کردند .

۱۸ - پاتک سالاری وراګرفتن ها را رایج ساختند .

۱۹ - بند های ابګر دان را تخریب کردند .

۱۹ - اجناس انتیک وتاریخی را دزدی و تاراج کردند .

۲۰ - پایه ها وسیم های یا کیبل های موتر های برقی را بریدند وبه پاکستان فروختند -

۲۱ - یک نسل مکمل را چرسی وهیرویینی ساخند .

۲۲ - تلویزیون های متعدد را با رادیو های مبتذل را بیشمار ساختند .

۲۳ - کلدار وزبان پنجابی را بین اقوام وملیت های افغانستان خاصتا پشتون ها رسمی ساختند .

۲۴ - به بسیار بی شرمی به اغوای افکار جوانان ومردمان بیسیواد افغانستان اعلان می کردند که در حاکمیت خلقی وپرچمی دین واسلام در خطر است در حال که دیروز وامروز همین مسلمان نما ها دین رااله ووسیله  شکنجه قراردادن مسلمانها قرارداده است، حرکات وفعل وانفعالات مجاهدین - طالبها وداعش را خوب می بینید .

۲۵ - پشتونستان را فروختند وخط دیورند به طاق نسیان مانده شد میګویند که قانونی به ملیون ها ډالر از پاکستان اخذ نموده که هر ګز موضوع خط دیورند را در پارلمان مطرح نه کنید .

۲۶ - فابریکات دولتی وشخصی را کاملا تخریب و چپاول کردند ، نمونه ان فابریکه جنګلک است .

۲۷ - نیمه کابینه کرزۍ مربوط به پاکستان ونیم دیګر ان مربوط به ایران وعربها بود وباقیمانده ان مربوط به چین وهندوستان بود .

۲۸ - در افغانستان فعلا هم همه چیز به دست غرب در راس ان امریکا است ( ع و غ ) اقلا صلاحیت هیچ چیز را نه دارند و داعشی به شمول طالب ها یعنې هردو از طرف  ( ع و غ ) حمایت می شوند  .

۲۹  - قووای مسلح زمان دکتور نجیب الله را مضمحل و ټوټه ، ټو ټّه ساختند وبه پاکستان فروختند ویک قسمت انرا غرب به کشور های خود بردند -

 ۳۰ - پاکستان را بالای خود حاکم وفرمان ده تعین کرد .

۳۱ - کشور های ذیل مستقیما در امورات داخلی وخارجی افغانستان مداخله می نمایند (( امریکا در راس غربیهای ۴۸ کشور ناتو به شمول  ایران - پاکستان - عربستان سعودی - قطر- کویت - امارات عربی - چین - روسیه - تاجکستان - ازبکستان - ترکمنستان - ترکیه - قزاقستان وهندوستان )) بالای خو حاکم ساختند .

۳۰ اشرف غنی و ډبل عبدالله اګر به حاکمیت در کشور ادامه بدهند وضعیت کشور بی حد خراب می شود امید وارم مردم افغانستان هر چه عاجلتر دست به کار شوند و ختم سلطه این دو رهبرحکومت وحشت ملی را اعلان نمایند ..

 برای ادامه معلومات بسیار زیاد لطفا به کتاب بې ستری مردم افغانستان مراجعه نمایید .

 

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد