2016/01/18

به ریس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی

نویسنده : دکتورطاوس وردک

جناب ریس صاحب جمهور خوب ګوش کن ، خوب فکروچرتک ته بګیر که بنده برایت چې پیشنهاداتې دارد ، پیشنهادات خویش را به خاطر درد و احساس که نسبت به مردم ووطن خویش دارم وبسیار دلم به حال شان می سوزد برای تان می نویسم ، ګفته نمی شود که ان چې را من مکررا پیشنهاد می کنم وسر ان تایید دارم این است که بیدون عملی کردن این چیز ها حکومت داری شما ضرب صفر به صوات می شود ، زیرا این چیزها که بعدا شما ماده وار مطالعه می نمایید از یک سر به نفع وطن - وطنداران وصلح دایمی در افغانستان می شود ، می دانم که دشمنان ما که در لباس دوستان در افغانستان تشریف دارند، مکار ، نیرنګ باز ، حریص ، جاه طلب، فریبکار ، ودوانداز هستند ، واضح بګویم امریکا وغربیها در مجموع باز اقمار بسیار خطرناک ودشمنان همیشګي مردم افغانستان ( پاکستان - عربستان سعدی - قطر - ایران وچین ) می باشند این ها در ۳۸ سال به خون مردم بیګناه ما سیر نه شدند ، ګاهی مجاهدین را فرشته های صلح وازادی وانمود کردند - ګاهی طالبها و ایراني ها  را در اغوش ګرفتند - ګاهی هردو را در اغوش ګرفتند - وګاهی القاعده و داعش را )) در اغوش خود دارند مخصوصاپاکستان وعربستان سعودی از امریکا بسیار استفاده نادرست ودشمنانه علیه مردم افغانستان کردندو افغانستان را سر این فرشته ها به خاک وخون کشاندند  ؟؟؟؟

۱ - آیا اراده برای صلح دایمی وامنیت سرتاسري در افغانستان داری ویا نه ؟؟؟  اګر داری ایا امریکا وانګریزوجرمن مخالف اراده شما نیستند ؟؟؟ ، اګر نیستند چرا امریکا را متقاعد ساخته نمی توانی که ۲-۳ ملیارد دالر نقده را به شخص شما ویا راسا  به بانک روسیه بپردازند که اقلا (( هلیکوپتر های توپدار مي ۱۷ و مي ۲۷ زرهی - وترانسپورتی مي ۸ - وطیارت کشفی وبمبارد  سو ۲۳، سو ۲۷ ، سو ۳۱ ، سو ۳۴ و میک ۲۹ ودر پهلوی این راکت های زمین به زمین که قبلا اوردوی ما داشت ( لونا - اورګان ، سکات - توچکه - بوک و بي ایم ۲۱ - و علواندازهای شمیل را با ابوسهای زرهدار ۱۵۲م م ، ۱۰۰ م م ، ۱۳۰ م م و هاوان های ۱۲۰ م م را فورا به اندازه ضرورت یعنې از هر کدام اقلا ۵ لوا خریداری نمایید )) این کار از یک طرف مورال ومعنویات سربازان و افسران قووای مسلح را بلند می برد واز طرف دوم انهای که به صلح تن نمی دهند وسلاح را به زمین نمی ګذارند در ظرف مدت یک سال کاملا محو می شوند واز طرف دیګر تلفات وضایعات شما به صفر تقرب می نمایند و کشورهای همسایه هم دیګر تاب وتوان تسلیح وتجهیز دشمنان را داشته نمی توانند ، ریس جمهور اشرف غنی باید دوپای را در یک موزه کرده و اوردوی ملی را به هر شکل ممکن که باشد به این سلاح ها مجهز نمایید ، طیارات جت جنګی این قانغوزک های برازیلی به درد قووای مسلح ما نمی خورد ، یک مقدار پول سلاح های که از ان نام بردم را امریکا و ناتو بپردازند ویک مقدار را از طریق صادرنمودن ګاز طبعی به روسیه بپردازید .

۲ - در پلچرخي که ترمیم خانه مرکزي نامیده می شد ومن بارها شاګردان پوهنځۍ توپچي را به خاطر درس در ان جا بردیم حال نمی دانم در ان جا چی است واکادمی تخنیک با درس خانه های مجهز با مقطع های تخنیکی سلاح ها ی ان چی شده ، باید انرا دوباره توسط استادان که در چکوسلواکیا تحصیلات کردند ویا شاګردان ممتاز ان ها را جمع نموده ودرین جای فورا فابریکه جدید به کمک چک ها به خاطر تولید مهمات خفیفه سلاح های فعلی وسابقه اوردوی ملی - بم های دستی - راکت انداز های سرشانه يي - علو انداز ها - مرادت های را به اختراع که من درین مورد دارم وکمک می کنم  بالای زره پوش ها وبالای ماشین های موتری درین فابریکه تولید نمایید .....

۳ - در همین ساحه پلچرخی تا (غریب غنډي ) کامپلکس بزرګ را به خاطر ترمیم ونوسازی هلیکوپتر های متذکره وطیارات جټ و راکت های سرشانه يي و دوربرد را اغاز نمایید ، بګذار مردم افغانستان نان خشک را با چای وشیر ویا با دوغ نوشجان کنند ولی قووای مسلح را باید جداا ساخت و ارایش نمود ، ما بیدون قووای مسلح نیرومند بودن خویش را وهست وبود کشور خودرا درین منطقه محافظت ونګاه کرده نمی توانیم ( سرباز وافسر رشید ودلیر واقوام باهم برادر داریم )  ولی اګر این تجهیزات وسلاح ها نه داشته باشیم جنګ با دست خالی نمی شود بهترین مثال انرا ( اسراییل ) را که تا دندان به سلاح های مدرن مجهز اند زور تمام اعراب شرق میانه برای شان نمی رسد ؟؟؟؟؟؟

۴ - چون حمل نزدیک است باید در سطح کشور اشر عمومی به خاطر زرع ګندم وللمی در تمام دشت ها وزمین های زراعتی کشور به راه پرتین ویک متر مربع زمین بیدون زرع نه ماند والی ها مسول درجه یک این کار باشند ، ودر اغاز همین سال نو ۱۳۹۵ باید ریس جمهور به هر والی مقادیر هنګفتی پول تخصیصی بدهند تا اینکه در هر ولایت به زارعین قرضه های کوچک بپردازند تا این که زارعین بتوانند  (( برنج - کندم - جواری- باقلی - لوبیا - نخود - کچالو - شلغم - بادنجان رومی - پیاز - بادنجان سیاه - ترایی - کدو - بادرنګ - مولی - ګندنه - مولی سرخک -و انواع میوه جات از قبیل انګور - خربوزه - تربوز - سماروق - توت زمینی - سیب - انار - زردالو - الوبالو - نیشکر ،بوره  وکاغذ از ان تولید نمایند   وهر چیز  را به اندازه تولید نمایند که هم ضروریات مصارف داخلی را پوره نمایند بلکه به خارج به هزارها ټن صادر نمایند مخصوصا بازارهای اسیای میانه وروسیه وهندوستان ، کشورهای خلیج واورپا )) برای افغانستان اماده است .

۵ - هر والی باید در ولایت خویش سر از سال اینده به اندازه (( شیر - ماست - دوغ - مسکه - قیماق - روغن زرد - ګوشت ګاو وګوسفند - فارم های مرغداری - فارم های زنبورداری - فارم های فیلمرغداری - فارم های مرغابی داری - و فارم های کرم ابریشم - توسط تجار وسرمایه داران ملی (شخصی، سهامی ، دولتی ) به شمول کوپراتیفهای مختلف در عرصه های مختلف بسازند )) افغانستان در یک سال وارد مرحله نوین انقلاب تولیدی و زراعتی می شود که سطح زندګی مردمان را تغیرمی دهند و بیکاری بسیار کم می شود .

۶ - افغانستان برای ۵-۶ سال نمی تواند که صنایع ثقیله را تولید ویا بسازند زیرا اکمال کادر ها و موسسات تولیدی و سرمایه ګذاری درین مورد زمان زیاد و سرمایه هنګفت به کار دارد ، ریس صاحب جمهور در قدم اول باید اقلا سه بند بزرګ برق را در بدخشان بالای کوکچه  وپنجشیر وکمال خان  در سال ۱۳۹۵ افتتاح نمایدکه برای استخراج معادن میس - ګازونفت در شمال - اهن در بامیان وذغال سنګ در هرات و بغلان وهم چنان سمنت در هرات و پلخمری استفاده صورت ګیرد ودر ضمن برای صنایع دستی باید وزارت جدید صنایع را سراز نو تشکیل نمایید ودران زنان کشور را سهم ارزنده بدهند  پنبه یا پخته در چندین ولایت کشت وزرع می شود ولی ما تا حال تولیدات - تکه - تولیدات انواع  تار - تولیدات کاغذ - تولیدات روغن - تولیدات صابون ویخ وچګیت را فراموش کردیم حال باید افغانستان برای کشورهای اورپا انواع یخن قاق نخی ولباسهای نخی صادر می نمود که این کار نه شده ،  و هر زن افغان باید دوخت کالا ها ویخن قاق ها و دیګر کالاها و در بافت قالین - ګیلم - نمد - شال - خرجین - سترنجی - جوراب - جاکت - دستکش - و پروسس سنګ های قیمتی نقش اسای خویش را ایفا نمایند ، دولت باید بیدون وقفه ویا بلادرنګ تمام معادن سنګ های قیمتی را ملی بسازند ،و ازین مدرک مبالغ بالغ بر ۶-۷ ملیارد ډالر  را به بودجه دولت علاوه نمایند تا اینکه اکثر مصارف ازمدرک فروش سنګ های قیمتی تمویل ګردد

 . 

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد