2016/05/17

دید ګاه

نویسنده : دکتور طاوس وردک

این جانب که از سالهای ۱۳۴۵ مصروف سیاست در سطح افغانستان وجهان شدم و هر دو دکتورای خویش را در رشته فلسفه اخذ نموده ام ، و دیپلوم سیاسی را نیز از اتحاد شوروی وخت در سال های ۱۳۶۰ به دست اورده ام ، درین مضمون می خواهم راجع به تشدید او ضاع سیاسی و نظامی در داخل افغانستان بین حکومت وتنظیم های متخاصم البته به حمایت مستقیم کشور های همیشه مداخله ګر همسایه و( غرب وعربها ) به حضور علاقه مندان سیاست و انهای که مضامین ومقالات مرا در سایت های مختلف و خاصتا فیسبوک تعقیب می نمایند عرایض مختصر خویش را بیان نمایم ، انتقادات ونظریات تان را در مورد بنویسید .

یک متل مشهور وطني داریم وان این که ( سیل برده هر طرف دست می اندازد که خودرا نجات بدهد ) ، حال نیز ریس جمهور بیچاره ، بی وسیله ، عاجز ،اعتدال پسند ، مصلحت جوی ، وعده خلاف ، عهد شکن ، پشتون شکن ، وطن شکن ،دوست شکن ،غیر مسلح ، بیدون ایدولوژي ، بیدون ستراتیژي سیاسي ودکتورین نظامی ، بیدون عظم واراده مطین و اهنین ، دشنام ده و بد زبان ، مسخره و خنده دار ،اغا بلې غربیها ، این بار به حکمتیار دست دوستی دراز می کند ، حکمتیار که یک مثقال - یک زره شک وشبهه در مزدور بودنش ، غلام بودنش ،نوکر بودنش به سازمان های ( سي آی ای و هم چنان آی اس آی ) وحتی سپاه پاسداران ایران نیزباید کسې شک وتردید نه داشته باشد است ، چال ونیرنګ های پاکستان درین مدت ۳۸ سال یکي پيي دیګرې تغیر نموده ودر افغانستان توسط مجاهدین و طالبها وداعشی ها تطبیق می شود ،زمان که قدرت های بزرګ جهان مانند روسیه - چین - هندوستان در سطح بین المللی بالای امریکا وغرب فشار اورد و دلایل منطقی و شواهد زنده مداخله امریکا و حمایت غرب ازطالبها وخاصتا پاکستان را علیه افغانستان در سطح بین لمللی تبارز ونشان داد امریکا با همتای پاکستانی خویش تاکتیک را بدل نمود ، به یاد دارین که زمان که مجاهدین از اوامر و فرامین پاکستان انکار کردند باز طالبها راوارد میدان کردند ، وقت که طالبها را وادار به صلح نمودند جناب حقانی را وارد صحنه جنګ ساخت ، وباز زمان که صحنه در سطح بین المللی تغیر کرد داعشی ها را وارد عرصه نبرد ساختند و حال که چال های ملانصرالدین رقم پاکستان ختم شده جناب صاحب حکمتیار که در قوت های ریزرف ویا احتیاط پاکستان بود وارد صحنه می سازد ، چی هدف دارد پاکستان و ایا اشرف غنی ازین اهداف دقیق خبر دارد واګر خبر دارد پس چرا روی به مذاکره اورد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۱- اهداف پاکستان از شامل کردن حکمتیار به صحنه سیاسی افغانستان این است که یک بار دیګر دشمنی بین حزب جمیعت و حزب اسلامی را تشدید ببخشند ،زیرادر جنګ های سه روزه کابل بین حزب اسلامی حکمتیار و حزب جمیعت به رهبری احمد شاه مسعود ۷۰۰۰۰ کابلی کشته و۲۴۰۰۰۰ اواره شدند وکابل مقبول به مخروبه وویرانه تبدیل شد ، هیچ افغان فراموش نه کرده ، ایا جنګ های بین مسعود و حکمتیار در چهلستون و افشار و کارته چهار و جنګلک کابل یاد مردم رفته از تخریبات قصرهای دارلامان و فابریکا جنګلک وطنداران می توانند خوب این ها را بشناسند ،پاکستان باز جنګ زبانی وسمتی را و جنګ مذهبی را به اهل تشیع دامن می زند ، حزب اسلامی حکمتیار بسیار ممکن است بر ضد اقلیت ها مخصوصا پنجشیریها - شمالی والها - وخاصتا حزب جمیعت بسیار فعال شوند و انتقام های که در دل دارند بګیرند ، پاکستان ارزو دارد افراد واشخاص که در سابق برای پاکستان در کابینه کرزۍ کار می کرد وامروز دور شدند ویا سبکدوش شدند باید افراد تازه نفس و بسیار وابسطه به پاکستان را در مقام های مورد نظر بګمارند که خواهی نه خواهی باید اشرف غنی بعضی پوستهای را از دیګر تنظیم ها بګیرد وبرای اعضای متعصب حزب اسلامی بسپارند ، رهبران این احزاب در کعبه با هم بالای قران نمک لسیدند و قسم یاد کردند ولی در طیاره بین خود دوباره به هم ریختند ، از طرف دیګر اعضای حزب اسلامی که در جنګ مصروف بودند باید به مثل دیګر وزرای که در رژیم کرزۍ از حزب اسلامی خودرا ملیونر ساختند این کانکور زده ها باید ده چند انها چور وچپاول نمایند که باز برای شان نوبت نمی رسند ، زیرا در چانس دیګر اقای حقانی از طرف پاکستان وارد صحنه سیاسی خواهند شد ،ملل متحد و محکمه بین المللی هاګ یا خواب است ویا در تمام جنایات دست دارند ، چطور اجازه می دهند که برای جنایت کاران جنګی زمینه کار وفعالیت داده شود ، ریس جمهور برازیل به نام سوی استفاده از مقام سبکدوش می شود ، ریس جمهور یوګوسلاویا (

میلوسوویچ وکراجا وغیره در محکمه هاګ محاکمه وکشته می شوند ولی یک جنایت کار جنګی افغانستان درین محکمه محاکمه نه شد ؟؟؟؟؟؟؟؟ ، موضوع تحریک امیزشمولیت حکمتیار در حکومت از نظر پاکستان این است که این جنګ ها به ماندجنګ های سالهای ۱۹۸۰ شروع شودتا اینکه افغانستان از مسیر ترقی و پیشرفت دور نګهداری شود .

۲ - پاکستان نمونه از تفاهمات و مذاکرات بین حکمتیار و اشرف غنی را برای به اشتی و وادار ساختن طالبها و بعدا داعشی ها با تغیرات اندکی در اینده تطبیق می نمایند ،پاکستان ارزو دارد که اقایون ( سیاف - ارغندیوال- فاروق وردک - عمر داودزی - قاضی وقاد - خرم ) وغیره را دوباره به قدرت برسانند چنان چی از مهمانی روز اول فاروق وردک همه قیاس کرده می توانید .

۳ - اشرف غنی ازین پلان ها دقیق خبر نه دارد ولې ارزو دارد که انتقام خویش را از ډبل عبدالله و از هزاره ها توسط تیم حکمتیار بګیرد و او در قصه این نیست که باز در وطن شعله های جنګ خانه به خانه شعله ور می شود و افغانستان باز در بین دود واتش مجاهدین وطالبها می سوزد بلکه هدف اشرف غنی این است که بهترین زمینه ادامه حکومت داری فاسد وی میسر می شود ،در غیر ان از لحاظ شرعی - از لحاظ قانونی - از لحاظ حقوقی - از لحاظ افغانیت - از لحاظ اسلامیت و حکومت داری خوب هیچ کسې ، ریس جمهور ، وزیر ویا قاضی نمی تواند مجرمین وجنایت کاران جنګی را به صلحه واشتی دعوت نمایند ، در قوانین جهان چنین درج است که دشمنان که دستان شان به خون مردم الوده است انها می توانند توبه کشیده وسلاح به زمین بګذارند و از مردم عذر بخواهند و بیدون امتیازات باید عفو شوند ؟؟؟؟ اشرف غنی باید بفهمد که این حزب در ضدیت با ازادی زنها بود مثل که طالبها در ضدیت با ازادی زن ها می باشند ،

به شما معلوم است که ( سوټه ویا ګرز عزراییل ) به سر شانه های ملاهای مساجد افغانستان است ، این ملاها که زره از دین خبر نه دارند ( هم قانون اند - هم څارنوال - هم قاضی - هم پولیس - هم ولسوال - هم والی وهم وزیر و هم تطبیق کننده ترور وقتل و اعدام ها و به دار زدنها وسنګ سار کردن ها ) کدام نر است که ازین ګرز دینی نجات یابد ؟؟؟؟

۴ - ریس اجرایه ومعاونین او به قصه ترقی وطن ومردم افغانستان هر ګز نیستند ونه بودند ، این ها مصروف تعین ( پنجشیریها - جمیعتی ها هزاره ها می باشند ) برای این که خوب فعال بمانند از تلویزیون های مغرض و مزدور در افغانستان مستفید می شوند ، کمیټه مستقل سانسور ویا تعقیب خبر نګاران اصلا وجود نه دارد وستراتیژي مطبوعاتی هم موجود نیست ، دشمن دیرنه وتاریخی دیګر مردم افغانستان ایران به خاطرمداخلات سیاسی ، نظامی ،اقتصادی در افغانستان بسیار فعال است ،ایران در مظاهرات هزاره ها وتحریک شان از ایران به هزارها افغان محاجر هزاره را ذریعه سرویسها به هرات ګسیل ساختند و در تحریکات ضد دولتی فعالانه سهم ګرفتند ، قسم که در جنګ سوریه وعراق از هزاره ها سوی استفاده نمودند درین مظاهره برق نیز به مداخلات مستقیم خویش ادامه دادند ، ایران تمام تولیدات داخلی فابریکات صنایع هرات را سبوتاز و تخریب می نمایند وبه دمپنګ در بازار هرات ادامه می دهند ،ازطرف دیګر ایران ارزو دارد که جنګ لسانی ومذهبی را در افغانستان ادامه بدهند مثل که در یمن این کار را کردند ودر فلسطین نیز ادامه می دهند ، ایران ارزو نه دارد پایپ لاین ترکمنستان هندوستان از خاک افغانستان تیر شود، ایران به تغیرات و اصلاح اصطلاحات دری ووارد کردن اصطلاحات فارسی رادر ادبیات کشور ما سریعا مداخله می نمایند ونماینده ها و جواسیسی خاص خودرا حمایت می نمایند ؟؟؟؟؟؟ قدرت نمایی مردمان هزاره در شهر کابل به فرمان ایران به خاطر امدن حکمتیار به افغانستان به نمایش ګذاشته شد وزنګ بود به ریس جمهور وریس اجرایه ، چنانچه شخصا رهبران شان ( خلیلی - محقق -سرور دانش -اکبری ) وبعضی از اعضای پارالمای به شکل احتجاج نیز خودنمایی کردند وخاصتا در زمان ایراد بیانیه اشرف غنی در لندن هزاره ها الفظ رکیک را بر ضد اشرف غنی استعمال نمودند .

۵ - تمام توطیه ها و دسیسه ها در افغانستان بر ضد قوای مسلح کشور وبر ضد مردمان عادی از طرف افغانهای مزدور ونماینده های(سي آی ای و هم چنان آی اس آی، سپاه پاسداران و عربها ) صورت می ګیرد و این کار تا زمان ادامه می یابد تا وقت که غربیها در راس ان امریکا در افغانستان حضور داشته باشند ، و افغانستان دارای یک ریس جمهور اصیل افغان ، و وزرای قوای مسلح ، تحصیلکرده ها و متخصیصین تعین ومقرر نه شوند وضعیت سیاسی در افغانستان تغیر نمی کند ؟؟؟؟؟؟

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد