2016/07/22

 

عقده

نویسنده : دکتور طاوس وردک کاناډا تورنتو

موضوع عقده در افغانستان بسيار داغ است وهمیشه افغان ها عقده يي بار امدند ،ازين خاطر درين مضمون مي خواهم خدمت تان به علل و انګيزه ان خدمت تان به شرح ان به پردازم

بد ترين چيز در زندګي انسان ها داشتن عقده عليه اين ويا ان ادم است عقده ها از جاي منبع مي ګيرد که اولياي امور ويا انسانهاي که در قريه ويا محل بودوباش تان با شما دشمني مي کند با انها بنا به خصومتهاي شخصي فاميلي قومي لساني سمتي مذهبي وایدیالوژیکی عقده ها  پیدا می کیند که در نتیجه  به برخوردهاي فيزيکي تبديل مي شود ،حتی در درون خانواده ها اولاد ها علیه پدر ویا کاکا ویا علیه برادر عقده مند می شود که بل اخره به قتل وادم کشی می انجامند ،  یګان وقت دیده باشین که حکومت داران ویا مسولین امور در مورد کاریابی - درمورد تقرر تان ویا در مورد این که شما لیاقت مقام های بلند را دارا می باشید ولی این رهبران ویا این حکومت داران اندکترین توجه به اهلیت - لیاقت و درک تان نمی نمایند وشما را حتی برای شنیدن فرمایشات ویا پیشنهادات معقول - انسانی - علمی وطنی تان نمی پذیرد ازین خاطر شما با این اشخاص عقده مند می شوید ویا با  این ها عقده پیدامی کنید ،در تلویزیون ها در میزهای مدور ویا میزهای ګرد دیده باشید که سیاسیون ودانشمندان واستادان پوهنتون ها در موارد مختلف نظریات شریفانه - انسانی - علمی - وطنی را خدمت ریس جمهور ویا ریس اجرایه ویا در کل علیه دولت مردان کشور ارایه می دارند و این اشخاص به نهو از تروریست ها - تفنګ سالاران ویا زورګویان باز هم به دستور اولیای امور تهدید به مرګ می شوند وشما اقای سعیدی را دیدین ویا دیګران را ، استاد جلال بدخشی - استاد ځلاند ، این جانب دکتور طاوس از جمله منقیدین ویا انتقاد کننده ګان سر سخت ریس جمهور وریس اجرایه و وزرای شان هستیم وهرګز تابع مقام وموقف نه شدیم بلکه همیشه خواهان تقرر ونصب انسان های متخصص - لایق - تحصیلکرده و پاک بودیم وهستیم اما با تاسف فراوان که ریس جمهور وریس اجرایه هرګز نه خواستند که حد اقل به سخنان ما ویا پیشنهادات ما توجه نمایند واین ها همیشه به نظر ومفکوره شخصی شان - از حیطه ویا از چوکات مفکوره شخصی شان نه برامدن وهمیشه اشخاص وافراد را در چار دور خویش ویا اطراف شان تعین می نمایند که از یک طرف به سابقه بسیار خراب - سابقه چتل ومردا - و مربوط به رهبران جهادی وتنظیمی می باشند تعین نمودند وتا امروز پروسه صلح ویا پروسه اقتصاد را به رکود مواجه ساختند ، زنهای مانند بلقیس و یا غفاری که همیشه در میزهای مدور از خیانت ها وجنایات رهبران مجاهدین وتنظیم ها حر ف می زنند که در مقابل نماینده های تنظیم ها جنایت کار و دزد و غاصب وچپاولګر وتفرقه اندازمورد توهین واهانت قرار می ګیرند واین نماینده های احزاب جهادی وتنظیمی هنوز هم نادم ویا پشیمان ار کردار واعمال که انجام دادن وفرد فرد این وطن به اعمال وکردار شان خوب بلد ووارد هستند نیستند  اما باز هم به زور پول وتفنګ مردما عادی این وطن را زیر تاثیر خود قرار داده وبه اانها امر  می نمایند که این ویا این شخص باید ترور شود در افغانستان نه اسلام واقعی است ؟ نه حکومت اسلامی و افغانی موجود است ؟؟ ونه هم ریس جمهور وریس اجرایه افغان و مسلمان وجود نه دارند هردوی شان نوکران ومزدوران غرب در راس ان امریکا و پاکستان می باشند ، من بار ها نوشته ام که یګانه راه پیروزی بالای دشمنان رنګ -رنګ افغانستان اغاز دوره دوساله مکلفیت است وباز ملی ساختن معادن کشور وباز خریداری ( تریاک - هیرویین - چرس ) از طرف دولت می باشد و قوای مسلح را به سلاح های مدرن هوایی وزمینی مجهز ساختن دشمنان را نابود کردن اصلا ضرورت به صلحه با جنایت کاران وجود نه دارد تروریستان وجنایت کاران باید یا کشته شوند ویا به میز محاکمه کشانده شود ، شما توجه نمایید که مردم کشور در خانه های خویش چند میل سلاح دارند خلع سلاح کار ساده است به شرط که اراده ملی ووطنی موجود باشد وافسران وطن پرست در راس کار قرار ګیرند ، همه این کارا به مدیریت قوی ودرست ریس جمهور وریس اجرایه ممکن است ، مردم ازهمین خاطر عقده دار هستند وهیچ وقت از تصمیم خویش صرف نظر نمی نمایند وتا زمان که حکومت دلخواه ومشروع در کشور به پا ایستاده نه شود و اداره حکومت از مجاهدین پاک نه شود این وطن جور نمی شود حکومت از معامله ګران - از مزدوران بیګانه ها ساخته شده است رای پارلمان در مورد ریس امنیت ملی اقای ستانکزی ویا جنرال عبدالله شاهد مدعای ماست ، هردوی شان مزدور ونوکر پاکستان هستند .

 

 

تحول

لیکونکۍ : دکتور طاوس وردک تورنتو کانا ډآ

تحول - تغیر - بدلون تقریبا مترادفی کلیمی دی خو تحول نسبت دغو دوو نورو ته ( تغیر او بدلون سره ) فرق لری ، تغیر ، تبدیل موضیع - نقل مکان از یک جای به جای دیګر - او بذلون قواری ته تغیر ورکول - رنګ بدلول - یو ملکیت دچاسره د بدلولو وغیره معنی لری خو مهمه خبره د ( تحول خبره ده ) تحول یعنې ګذار یا جهش دیوه موقفه یا یوه حالته یوه نوی او مترقی حالت او دخلکو دخوښې او ترقۍ او پرمخ تګ په خاطر استعمالیژي ، تحول د انسانانو په ژوند کی د کیفی او بنیادی لحاظه او همدارنګه د کمیت له پلوه هم یوه مترقی او پرمخ تللی حرکت ته ویل کیژي ، د جان کیري دستوری او فرمایشی او خود ساخته او خود بافته نظام جوړول په افغانستان کې فقط د بحران دمخ نیوي په خاطر د اتلافی حکومت د پیل سبب شو چې په هیڅ وجه ورته تحول نشو ویلای ، نور هیڅ ډول مترقی او پرمخ تلونکۍ سیاست نه لری او نه باید خلک ورنه ارزو ولری ځکه یو شۍ چې خام وی او هغه پخولو ته رسول مختلفی دوری او زمان ته چی باید طۍ شي ضرورت لري ، لکه یو طفل چې د موره بیدون له معینی مودی نه یعنی په ۶ یا ۷ میاتو کی پیدا شی نو باید د اکسیجن په مخصوص ماشین کی وساتل شی او هره ورځ باید دکتوران او نرسان ورته خاصه توجه ولری ، له بده مرغه چې د ملی وحشت یعنی اتلافی حکومت چې د دوو فیل دکتورانو له خوانه تشکیل شو د هره لحاظه خام وو ، دواړو ( ع او غ ) کاری او د دولتی تجربو خاوندان نه وو او د دلکارنګی هغه مشهور کتاب چی (( هو ټو وین فریند ایند فریندشیپ ایند فُلورنسي )) نه وو لوستۍ ، مخصوصا دبل عبدالله چې یو ناول یا یو تاریخی اثر ېې نه وو ویل او نه ېې دی زده ، دیوه نوی ماډل حکومت له پاره چې په افغانستان کې باید تهداب ګذاری شوۍ وۍ باید دغه لاندې پرنسیپونه او نورمونه په نظر کی نیول شویاو عملی شوي وۍ :::

۱ - دهیواد دوګړو اجتماعی ساختار او جوړښت مطالعه .

۲ - د هیواد اقتصادی جوړښت ، او دخلکو ورځني مشکلاتو ته خاصه توجه  .

۳ - د خلکو تعلیمی او تحصیلی کچه لوړول .

۴ - د مذهب او دین نفوذ او تاثیرات په خلکو او اسلامی فرایض څنګه باید ادا شي .

۵ - فقر ، مریضی ، بیکوري ،  بیکاری ، د چارواکو بیتفاوتی نسبت دغو مشکلاتو ته .

۶ - د زورواکانو ، توپک مارو او جهادی وسله والو شتون او په خلکو خپله اراده تحمیلول .

۷ - خلع سلاح عام وتام دهیواد په ګوټ ،ګوټ کي لازمی او ضروری وه .

۸ - د کادرونو عادلانه تعینات او تقرر د لیاقت - تحصیل - پاکۍ - سابقه دارۍ او تجربو په اساس ونه شول .

۹ - دډیر ضعیف او وروسته پاتي کلتور او فرهنګ شتون ته توجه ونه شوه .

۱۰ - دیموکراسی او دهغو را منځ ته کول باید دخلکو د هضم او تحمل په اندازه او خوښه عملی شوې وۍ چې و نه شوه .

۱۱- دولتی ساختار د تنظیمو - اسلامی احزابو په مصلحتی - ففټي ، ففټي ، قومی ، مذهبی ،سمتی او لسانی اصولو بنا شوو چې ډیر خطرناک وو او دی .

۱۲ - داخلي منابعو او دهغو متوازن تولید او استخراج ته نه تنها چې توجه ونه شوه بلکه دستوری او د مصلحت له رویه په زورواکانو او تفنګ سالارانو تقسیم او ورته تر ننه په غیر قانونی او غیرعلمی ډول استفاده کیژي او استخراجیژي او پیسې د شخصی داړه مارانو جیبو ته لویژي .

۱۳ - قضایی سیستم او حقوقی اداری د زورمندانو په اختیار کی ولویدی او تر ننه د اداری فساد او رشوت مخه ونه نیول شوه .

۱۴ - د شهید دکتور نجیب الله د وخت مدرن او ملی وسله وال پوځ د مجاهدینو او جهادی قوماندانانو له خوانه په غرب ، پاکستان او ایران وپلورل شوو او یوه جنایت کار او خاین چپاولګر ته جزا ور نه کړله شوه .

۱۵ - خارجی سیاست - تعینات او مقررۍ دیوه سره د پاکستان د ( آی اس آی ) په امر او فرمان تر ننه عملی او اجرا کیژي .

۱۶ - پارالمان مشروعیت نه لری او د پارلمان ۹۵٪ غړي د (پاکستان - ایران - عربو او غرب ) مزدوران او د رشوت او چور ټآکو ګان دی یوه هم وطن پرست په دغو فیصدی کی نشته .

۱۷ روحانیون - ملان او طالبان دیوه سره د پاکستان - ایران - عربانو او غرب مزدوران او رشوت خوران دی یو هم د وطن په قصه کې نه دی ، هر څه چې ورته د غربیانو او جاوسوسی سازمانو له خوانه ویل کیژي هغه عملی کوی ، خلک لکه پسونه ددوی دخبرو پرته بل کار نه شي کولای ، دری ملیونه ددغو خلکو له لاسه هیرویینی او چرسیان شول .

وطندارانو او دتحول طرفدارانو فقط یوه لاره شته او هغه داده چې یو ملي او سرتاسري قیام ته تیار شۍ او دغه مزدور - ناولۍ - فرمایشی د وحشت ملی حکومت را وپرځوۍ او د تحول له پاره اوس زه وینم چې ستر جنرال محمد رفیع را میدان ته شوۍ او ټول خلک ورته صادقانه مبارزه وکړۍ او پریږدۍ چې د شهید دکتور نجیب ا لله لاره تعقیب او وطن او وطنداران په سمه لاره هدایت او د نوی ژوند پیغام در ته را وړي ، وروری او ملی وحدت تامین کړی ، دشومنان وځپي او د پاکستان سره جدی موضوعات مطرح کړي او یو همه شمول فراخ بنسټه حکومت جوړ کړي . امین

 .

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد