2016/10/24

مردم افغانستان عنقریب به هدف نهای خویش نایل می ایند.

اتاترک آمدنی است

لیکونکۍ : دکتور فلسفه طاوس وردک لندن  پنجم نوامبر ۲۰۱۶

هموطنان عزیز تاریخ در افغانستان دو بار تکرار می شود ، وهر دو بار از غلط فهمی ، از خودخواهی ، از اعتماد نادرست بالای چپاولګران دزدان رشوت خوران و بیسیوادان در ساحات نظامی وملکی از طرف روسای جمهور یک قوم ویک زبان صورت ګرفته بود این بار نفر دوم همین قوم بالای خود متاسفانه تجربه می کند ، و ان بار اول (( سقوط دکتور نجیب الله شهید توسط جنرال دوستم بود )) در اول من شخصا در دفترش در ریاست جمهوری برایش ګفتم که شما زمان که ۱۰۰ ها پکتیاوال را به نام وطندار وقومت ویا پشتون تحمل کرده می توانید اقلا خواهش ویا ناز یک جنرال ازبک بچه را نیز قبول نمایید و اورا مورد تفقد قرار دهید ، اګر او می خواهد در شمال ریس تنظیمه شود ګپ بد نیست ، او علیه شما قیام نمی کند وبه شما خدمات شایان نموده است هر جای که مانند یک سرباز به جنګ روان کردین واز همه جای پیروز برګشت ،  من به شخص دکتور نجیب الله ګفتم که من لست جنرالان متعهد ووفادار و لایق ووطن پرست را به شما می دهم وشما از ان ها می توانید در هر مقام استفاده نمایید ، به من ګفت که دکتور طاوس  آدم های خوب ولایق هم رفتن به پیش ببرک کارمل ، باز من ګفتم که شرایط واوضاع و در عین زمان تحسین و ترغیب انها به مقامات وپوست ها و کمک های مختلف به ایشان میتواند در روحیه اکثریت شان تغیر رونما شود  و لی شما به انها موقع بدهید وانها را مورد تفقد ونوازش قرار بدیهید در ان صورت شما موفق می شویدولی با تاسف که شهید وطن دکتور نجیب الله بالای همان اسپ سفید خود که در مزار شریف خواب دیده بود سوار باقی ماند وبه سواری ادامه داد تا سر خودرا خودش خورد ، فقط غلطی و اشتباهات شخصی وی و مشوره های غلط و نابکار مشاورین ودوستان خاین به وی از جمله ( سلیمان لایق مانوکی منګل و بسیار دیګران ) که اورا تا اخر به جعل و کذب رهنمای کرد تا اینکه از طرف افراد جنرال دوستم روانه دفتر ملل متحد در کابل شد ، ودر کابل باز هم نه دکتور نجیب الله ونه یاران وفادارش که به نظر من به غیر بنده نویسنده این مقاله کسی به او دوست نه مانده بود ؟؟؟؟ که برایش مشوره بدهد تا از زندان فرار نماید و راهی یک طرف شود ، تا اینکه به دست دشمنان وطن با برادرش به دار اویخته شد ، هم قوم وهم تبارش ( اشرف غنی احمد زۍ ) که در کمپاین اول سال ۲۰۰۹ باخت وهمه باختش از خاطر یک تازی برادرش ومداخله بیجا وبیمورد وعدم تحمل انسان های متخصص و تحصیل کرده وسیاسی ونظامی مانند بنده که مرا از دفترش بیرون راند که باعث شکست وی شد ، همه را نادیده ګرفت ، در بازی کمپاین ۲۰۱۴ که علیه عبدالله عبدالله قرارداشت باز به پاشیدن و بذر ډالر ها در بین مردم به شکل مصنوعی و جعلی خودرا به قدرت رساند ، و برای رسیدن په ارګ ریاست جمهور با وصف تمام شعار های که روزانه سر می داد ، در عمل به یکی ان شعار ها عمل نه کرد وباز هم بنده برایش کمپاین از لندن فعال نګاه کردم ولی اندک ترین توجه به من ومثل من ۱۰۰ ها نفر مستحق دیګر وقعی نه ګذاشت ، اګر ما را در اطراف خود راه می داد امروز بسیار چیزهای که باید نمی شد ویا تکرار نمی شد که در غیاب موجودیت من شد ، سقوط دوباره ولایت کندز ، به ۱۰۰ ها ولسوالی ، امروز شروع برای یک تحول به شکل جهش مطرح است مثلا ( ولسوالی ها سقوط می کند ولایات سقوط می کند روزانه به ۱۰۰ ها هموطن ما شهید ومجروح می شوند ، قاچاق انسان ادامه دارد بیکاری زیاد شده می رود فقر و مریضی ده چند شده رفت نا امنی در ودروازه شهر کابل را می زند ، دختر ها و زنان به شکل فجیع سنګسار و یا تیر باران می شوند ، مداخلات طالبها و داعشیان ده چند زیاد شده می رود ، سربازان تولي وار و کنډک وار فرار می کند ، اعتماد مردم روز به روز از حکومت وحشت ملی زیاد شده می رود ) کارهای است که شخص ریس جمهر اشرف غنی به ان زمینه مساعد ساخت ، صدور فرمان ریس اجرایه  داکتر عبدالله عبدالله صدور فرمار ریس حکومت داری خوب ضیامسعود ، تقرر جیلانی پوپل رشوت خور معلومالحال تاریخ تقرر عمر زاخیل وال رشوت خور بین المللی و تقرر ۱۰۰ ها رشوت خوران و قاتلین جهادی در پوست های مختلف ) همه از جمله کار های است که من صرف نمونه ان را برای تان یاداور می شوم ، اشرف غنی انقدر به خود غره و به خود متکی است که از دست وی بهترین نفر وی که اورا به قدرت رساند ( جنرال دوستم را خفه ساخته )، زندګی یک مدرسه است ، از ګذشته های زندګی دوستم باید بسیار چیز ها می اموخت ، معاون اول بود چرا صلاحیت هایش را بند کردی ، چرا به نظرش اهمیت نمی دهی ، حال که ظرف چینی شکست اګر ترمیم هم شود درز ان برای همیشه نمایان است ، جنرال دوستم بالای ریس جمهور اشرف غنی و شخص عبدالله دیګر اعتماد نه دارد و جنرال دوستم تصمیم ګرفته تا قدرت سیاسی را این بار شخصا به دست بګیرد و عین کار های را که (( اتا ترک )) نموده بود در افغانستان عملی سازد ، اردوغان نیز از ترک تباران است که ترکیه را از یک توطیه خونین نجات داد ، برای جنرال دوستم همین حالا در سر تاسر ولایات جلسات برګزار می شود ومردم از وی حمایت خویش را اعلان می دارند ، من که امروز ۱۸۰ درجه تغیر مفکوره وعقیده فاطمه ګیلانی را شنیدم وحمایت خودرا از جنرال دوستم اعلان نمود ، مردم سر از امروز حساسیت وباریکی موضوع را خوب تحلیلی نمایند که چرا زن دوم وسوم افغانستان حمایتش را از جنرال دوستم اعلان نموده است ، ومردم افغانستان  باید بدانند که برای اشرف غنی فقط یک راه باقی مانده وان این است که قدرت سیاسی را به جنرال دوستم تسلیم نمایند وجنرال دوستم حکومت نظامی اعلان کند وبعدا کابینه اتلافی به شمول همه جریان های سیاسی مخصوصا افراد متخصص تحصیل کرده و کسان که دستان شان به خون و رشوت الوده نه باشند بسازد ودولت را برای سه سال ایدنده رهبری نماید و بعدا زمینه انتخابات را میسر بسازند .

 

عاجل وفوری

 

افغانستان برای ختم جنګ به ستراتیژي نوین ضرورت دارد

 

نویسنده : دکتورفلسفه طاوس وردک  لندن ششم نوامبر ۲۰۱۶ .

هموطنان عزیز وګرامی ، سیاسیون افغانستان در داخل وخارج از کشور جنرالان و افسران عالی رتبه در هر جای که هستین ، رهبران احزاب سیاسی و نهاد های مدنی کشور اسلام علیکم ورحمت الله تعالی .

 

۴۰ سال به دهول و ساز دشمنان رقصیدین ، چها سال به تبلیغات دشمنان خاین ، خطرناک ، اشتی ناپذیر دشمنان که قرنها افغانستان را از مسیر ترقی و تمدن باز داشت و سرزمین ما را تجزیه نمود ،وبعدا بار ها علنا بالای مردم وسرزمین مان تجاوز کردند و هموطنان مارا بین خود مانند چوچه مرغ های سردار محمد هاشم خان به هم جنګاندند ،ادامه می دهید و تا امروز یک رهبر ، یک وطن پرست ، یک رهبر حزب اسلامی ویا کمونستی ، یک نابغه سیاست و اقتصاد ، یک ارکانحرب ناب و فهمیده کشور نسخه را برای نجات وطن مطرح نه توانست ، انچه را مطرح ساختند این است که همه روزه در میزهای مدور و تاوده بحثونه و یا نګرش در تلویزیون ها با ابراز نظریات متفات به راه حل های بحران افغانستان پلان وپروګرام واحد ویا منطقی را پیشنهاد نه کردند ، این جنګ به دستوردشمنان تاریخی کشور مان  (( پاکستان ایران عربستان سعودی غرب در راس ان امریکا به پیش کشاندن رهبران اجزاب ۱۵ګانه جهدی و طالبانی وامروز داعشی ها )) به تمام عرض و عمق ان به تطبیق  فرامین  شان ادامه دادند ، مسولین این جنګ ویا مسببین این جنګ در قدم اول مسلمان نماهای اند که از دین به حیث وسیله خطر ناک افزاری استفاده نموده ومی نمایند ، و همه روزه درین ۴۰ سال از مردم ما قربانی می ګیرند ، بیکفایت ترین روسای جمهور وطن فروشترین روسای جمهور خاین ترین روسای جمهور بیسیواد ترین روسای جمهور ومعاونین شان تفرقه انداز ترین رهبران حکومت های ۱۴ سال اخیر که همیشه با رهبران ۱۵ ګانه جهادی به اساس ففټی ففټی ، به اسا مصلحت ګرایی ، به اساس زور و قدرت جنګی ، در وساتط غرب در راس ان امریکا ، سرزمین وطن مان را به خون هموطنان مان ابیاری کرد ، وجدان بیدار وجدان سالم وجدان افغانی وجدان یک مسلمان واقعی اصلا یکی شان نه داشت ونه دارند ، تمام توطیه های (امپریالیست ها وخاصتا نیوکلونیالست ها را ) خوب می دانستند وحال نیز می دانند ولی برای ختم ان وبرای پایان بحران افغانستان یکی شان علنا موضویع ګیری نه کردند ونمی نمایند ، در روز های پیش صدا های از جنرال دوستم از ضیا مسعود از عبدالله عبدالله از خود اشرف غنی در مورد بی اعتمادی ها در مورد غضب تمام قدرت به دست یک نفر عدم اعتماد بالای معاونین و مسولین وزارت ها ویا والی ها ، ادامه وشدت جنګ طالبان ویا حقانی و مداخلات پیهم ومستقیم پاکستان واعراب وایران در زندګی روزمره مردم خاصتا زندګی قوای مسلح مان مشهود است ،حال باید نسل جوان مخصوصا طبقه اناث کشور دست برزنند و توده های ملیونی را با خود ملحق بسازند وبرای ختم بحران ستراتیژي دقیق و مختصر را به دولت پیش نموده ودر عملی کردن ان هر وطن دار نقش ملی و افغانی خویش را ادا نمایند

 

خطوط اساسی این ستراتیژي::-

 

دایر کردن فوری لویه جرګه اظطراری و در ان موضوعات اتی را فورا تصویب نمایند . -::  A

 

الف:: ---  تعدیل در قانون اساسی ، باید سیستم ریاستی تسجیل ګردد.

 

ب :: ــ   تصویب دوره مکلفیت عسکری ، تا اینده قووای مسلح از اجیربودن سمتی بودن سمت وزبان مصلحتی و تنظیمی خارج شود ویک قووای مسلح ملی که همه کس با پوره کردن سن ۱۸ داوطلبان به خدمت عسکری بپیوندد ، ومعاش ماهوار شان فقط ۲۰۰۰ افغنی باشد ، که دست ګدای برای معاشان و دیګر ضوریات قووای مسلح از خارجی ها خلاص شود .

 

ث:: - ملی ساختن تمام معادن کشور وخارج ساختن ان از دست تفنګ سالار ها و زورمندان که روزانه مردم را تهدید و می کشند و برای محافظت استخراج و انتقال ان یک قول اوردی معاش خور  نفری۱۵۰۰۰ در چوکات وزارت دفاع تشکیل شود که تحت رهبری انجینران وزارت معادن کار خواهند نمود  ازین مدرک در حدود ۵-۷ ملیارد دالر سالانه نصیب دولت می شود .

 

ج :: - مواد مخدر از یک سر در قیمویت ریاست عمومی امنیت ملی قرارداده شود تا از دهاقین به قیمت مناسب خریداری نمایند و بعدا یک مقدار ان به شکل بارتر در بدل مواد اعاشه خوراکه لباس و البسه ودیګر ضروریات خانه دهاقین تبادله شوند ومتباقی پول برای شان نقده تادیه ګردد وبعدا از طریق کمیسون معین مختلط دولتی بالای مافیا خارجی و تجار شخصی به قیمت خوب به فروش برسند وازین مدرک مبالغ تقریبا ۴۰ ۵۰ ملیارد دالر مفاد دولت می شود .

 

ح ::- از مدارک معادن ومواد مخدر در قدم اول ( یک صد بال هلیکوپتر و ۵۰ بال طیارت جت جنګی سو ، مختلف النوع  از روسیه خریداری شود که دشمنان را به زود ترین فرصت قلع وقمع نمایند .

 

خ :: - خلع سلاح عام وتام در تمام کشور به رهبری جنرال صاحب دوستم در کشور عملی شود وهر کسی که در خانه ،در مزرعه ، در خانه های خویش پنهان کرد وبه دولت تسلیم نه کرد نفر مذکور باید به سزای اعمالش رسانده شود و همه مال و جایدادش ملی اعلان شود، کشور در چندین جبحه با دشمنان جنګ کرده نمی تواند ، باید تفنګداران محلی وغیر مسول خلع قدرت شوند که امنیت نسبی نصیب مردم شوند ، یک وزیر ویا قوماندان جهادی افراد مسلح ویا موتر های تعقیبی با افراد مسلح با خود برده نمی تواند ؟؟؟

 

د :: - تمام قوت های ناتو ویا آیساف را به شمول مشاورین ملکی نظامی شان در ظرف یک ماه افغانستان را ترک نمایند ، ګم شدن خارجی ها علایم بزرګ ختم جنګ است ، زیرا امروز اکثریت دشمنان را غربیها تمویل وتسلیح و حمایت می نمایند وهمیشه بین اقوام وملیت ها تفرقه افګنی دارند و پاکستان را از هر لحاظ بر ضد افغانستان حمایت می نمایند .

 

‌ذ :: - در راس وزارت های قوای مسلح ، افسران سابقه دار ارکان حرب متخصص مسلکی تحصیلکرده و باتجربه که ( حربی شونځي حربی پوهنتون کور عالی افسران واکادمی ها را در خارج خوانده باشند ) و دستان شان به خون ورشوت ملوث نه باشند تعین ګردد .

 

 این ستراتیژي به حیث یک قانون مهم وتاریخی در قانون اساسی کشور که از طرف لویه جرګه اظطراری تصویب می شود درج ګردد .

 

   

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد