2017/01/14

  کدام کشورهابه جهان تهدید است  ؟؟؟؟

 

نویسنده : دکتور فلسفه طاوس وردک

 

مردم جهان باید خوب به تاریخ جنګ های جهانی و اغازګران ان جنګ ها توجه نموده وتاریخ اغاز وختم جنګ های اول ودوم جنګ های جهانی را با علل ان مطالعه نمایند وبعد از ان نیز باید به کشورهای که در نقاط مختلف جهان به ادامه جنګ ها ، اشغالګری ها و توطیه های که صرف به خاطر منافع خودی شان به این جنګ ها می پردازند باید هر فرد این کره خاکی مخصوصا افغان های چیزفهم بدانند ومسولیت ایمانی ووجدانی خویش را در قبال ترور و اشغالګری های کشور های امپریالستی وسوسیال امپریالستی ، پاکستانی و ګروهای دهشت افګن طالبانی وداعشی که در افغانستان ۳۸ سال تمام خون افغان ها را می ریزانند را در چوکات ملل متحد و یا در سطح مناطق مختلف بګیرند درغیر ان اګر جنګ سوم جهانی  توسط یک دیوانه از امریکا ویا چین ویا روسیه ویا کوریای شمالی که دارای اسلحه اتومی ویا هایدروجنی اغاز شود به یقین که کره زمین از مدار خارج شده وباعث خرابی ویا برهم زدن نظام شمس و به ګفته ملا ها که قیامت می شود .

 

جنګ اول جهانی  به دلیل کشتن (آرچیدوک فرانز فردیناند اطریشی وهنګری  ) که توسط  ( کوریلوف پرینسیپ سربستانی ) با خانمش کشته شد بهانه به جنګ اول جهانی تبدیل شد از تاریخ، جولای  ۱۹۱۴ اغاز وبه تاریه ۱۱هم نوامبر ۱۹۱۸ خاتمه پیدا کرد که در حدود ۱۷ ملیون انسان کشته به جا ګذاشت ،ودر حدود ۱۰۰هزارعسکر امریکای نیز کشته شدند

جنګ دوم جهانی از سال ۱۹۳۹ اغاز وبه سال ۱۹۴۵ خاتمه یافت ، درین جنګ در حدود ۳۰ کشور جهان به تعداد ۱۰۰ ملیون نفر در ان اشتراک نمود ، درین جنګ صرف ۱۱ملیون یهودیان که ماسیکر یا ( هالیکاست ) شدند ازبین رفتن ، ودر مجموع یک ملیون کشته به جای ګذاشت ودر پهلوی این دو بم اتومی را بالای هیروشیما وناګا ساکی از طرف امریکا به امر ترومن ریس جمهور وقت امریکا پرتاب شدند ، در نتیجه بمباردمان این دو شهر در جاپان از ۵۰ تا ۸۰ ملیون انسان کشته تاریخ ثبت کرده است ، و این جنګ در تاریخ بشریت یک جنګ تباه کن به حساب می رود ، جاپان از سال ۱۹۳۷ شامل جنګ با چینی ها بود ، اما جنګ جهانی به اول سپتامبر ۱۹۳۹ اغاز شد ، که جرمن نازی به پولند حمله کرد البته به رهبری هتلر ، به تاریخ ۸ می ۱۹۴۵ در پوتسدام برلین بیدون هیچ شرط جرمنی شرایط تسلیمی خودرا به شوروی ها اعلان نمود ناګفته نه ماند که درین جنګ کشورهای ( امریکا انګریز و شوروی ها ) علیه هتلر به حیث متحدین برنده جنګ دوم جهانی شدند .

حال که جهان از سلاح های هستوی پرشده و بم های هایدروجنی و الکترون نیز به ان علاوه شده ، سلاح های کمیاوی ، بیولوژیکی و باکتر لوژیکی نیز به ان علاوه شده اګر جنګ سوم جهانی از اثر اشتباه یک ریس جمهور اغاز شود یقین داشته باشید که تمام کره زمین را در بر می ګیرد و از قراین چنین معلوم می شود که نهنګ ګلان ( امریکا ) اشتهای زیاد پیدا کرده ومی خواهند که این بار زور خودرا به جهانیان به اثبات برسانند ، زیرا نادیده ګرفتن مرزهای کشورها و حدود اربعه دیګر کشور ها و ادامه توسعه قدرت تعرضی ودفاعی شان در جهان که خودرا به حیث یک ابر قدرت جهانی اعلان نموده است شاید به یک شکل روسیه را تهدید نماید که بل اخره روس ها به خاطر دفاع از خاک خودشان دست به استعمال سلاح های خطرناک بزنند واین حال به جنګ سوم جهانی تبدیل شود ؟؟ به طور مثال تعرض امریکا ودر مجموع غرب به سرزمین های اوکراین که ریس جمهور قانونی ان کشور را توسط کودتای معلومالحال به واسطه چند تا سرمایه داران کلاه بردار اوکرایینی از صحنه سیاسی دور ساخت ودر نتیجه قدرت را به ( بندرهای زمان هتلری ) تسلیم نمود ، روسیه مخصوصا پوتین به خاطر دفاع از حریم سیاسی خویش اقدامات لازم به خاطر نجات روسیه قسمت بحیره سیاه و کریمیا را در به شکل برق اسا در ظرف ۲۴ ساعت تصرف نمود و دو قسمت مهم اوکرایین ( دنبس و لوګانسک ) را نیز به تصرف طرفداران اوکرایینی خویش به دست اورد ګویا که روسیه حق خودرا به دست اورد واین کار قهر امریکا وغرب را زیاد ساخت وعلیه روسیه به اقدامات غیر علمی ونادرست اغاز نمود که به نظر من در سیاست غرب در مجموع ناکام است زیرا به سطح جهانی مرد وزن می فهمند که امریکا کجا است و روسیه کجا است کی ها به اطراف روسیه راکت بازی دارند ؟؟ کی ها به اطراف روسیه سلاح ها وراکت های اتومی جابه جا می کند وبل اخره این کار به چی می انجامند ؟؟ امریکا مخالف وحدت دوکوریا است ؟؟ امریکا مخالف وحدت مردمان پشتونستان با مردم افغانستان است ؟؟ امریکا مخالف وحدت مردمان سوریه است ؟؟ امریکا مخالف ازادی فلسطین است وبه رسمیت نمی شناسند واز اسراییل دفاع می نمایند ؟؟ امریکا بالای کشورهای عربی مانند لیبیا عراق افغانستان حمله کردند واشغال نمودند که این کشور ها عمیقا مخالف امریکا هستند ؟؟ ازین خاطر سیاست تهدید امیز امریکا و عدم توازن قدرت بین ( روسیه چین امریکا هندوستان برازیل )  تهدید می باشد به امنیت جهانی ، اګر خدای نا خواسته جنګ سوم جهانی اغاز می شود در قدم اول خسارات زیادی به اورپایان وبعدا به خود امریکا وار می شود ، باید ریس جمهور جدید امریکا باریکی های سیاسی جهان امروزی را ولقمه های چرب که بالا می کند به زبان جنرالان پولپرست ورشوت ستان شان نه کند به مردم بیچاره وغریب امریکا کار وسهولت های خوب انسانی تهیه نمایند واز اشغالګری ها و تهاجمات بپرهیزند ، در غیر ان یک ویا چند کشور پیدا می شوند که جلو تجاوزات وتهدیدات جهانی غرب در راس از امریکا را بګیرند ؟؟

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد