2017/04/02

 

به جواب جنرال امريکايي ::-

 

امريکا که در راس حکومت  افغانستان بيسيوادان ووطن فروشان را به حيث روساي حکومت وحدت ملي ، وزرا ، والي ها ، و قوماندانان تمام ارګان هاي وزارت هاي قواي مسلح افغانستان تعين کردند  که زره سياست ياد نه دارند و مثل اين است که در طويله حيوانات نګاهداري مي شوند ، اګر در راس حکومت سياست مداران کهنه کار و مسلکي ملکي ونظامي قرار مي داشت امروز جنرالان امريکايي بابايي و باداري و تصميم ګيري در مورد افغانستان  نمي کرد ؟؟؟

اما ما افغانهاي  داريم که زره زره از جنرالان غربي کرده لايق ووطن پرست ووطن دوست و پاک هستند که دستان شان به خون مردم آلوده نيست  ونه رشوت خورده که از جمله يکي هم اين  جانب ( دکتور فلسفه طاوس وردک )، که جواب  جنرال هاي امريکايي ها را مي نويسم هستم ؟؟

اول امريکا چرا همه  تخنيک محاربوي قواي مسلح را بمبارد و تخريب و به کباړ تبديل نمود ؟؟

دوم چرا همه دار ونه دار قواي مسلح را به پاکستان  وديګر کشور هاي مداخله ګر فروخت وغرب مفت برد ؟؟

سوم. چرا افسران تحصيل کرده ومسلکي را ( دي ډي آر )، کردين ؟؟

چهارم - چرا قوايمسلح ملي را ( اجير ، مزدور ، تنظيمي ، مصلحتي ، سمتي، زباني ساختين ؟؟

بنجم :- چرا تفنګ سالاران و افراد مسلح غير مسول را خلع سلاح نه ساختين ؟؟

ششم :- چرا در ( بن )، قدرت سياسي را به بيسيوادترين ، پرعقده ترين ، قاتل ترين ، وحشي ترين ، مرتجع ترين ، و اشتي ناپذير ترين  ورشتخورترين   و مزدور ترين مجاهدين سپردين از جمله ( حامد کرزي - فهيم - رباني - احمد شا مسعود - ډبل عبدالله - قانوني - سياف -  محقق - خليلي - حکمتيار - اکبري - بلخي - محسني - مجددي - پيرګيلاني - امرالله صالح - اسماعيل تورن - مسلميار - ابراهيمي - زرار احمد مقبل - وغيره ؟؟؟

هفتم :- چرا طالبان را به همکاري ومصلحت د شمال ټلواله خوردوخمير و سلاته و نيمه زنده در حيرتان به تعداد  ۲۰۰۰ نفر شان را زنده به ګور کردين که اين يک باجعه بود و نه بوش ونه جنرال هاي امريکايي ونه رحبران د شمال الواله را به محکمه هاګ معرفي کردين ؟؟؟

هشتم :- باز به وساتط و خواهش پاکستان دو باره طالبان را به سلاح هاي مدرن مجهز و تا امروز مستقيما انها را مادتا تمويل مي نمايند ، پاکستان خر زين کرده غرب مخصوثا انګريز است و عليه کشور ما دايم تحريک وتمويل مي نمايند ، ؟؟؟

نهم :- غرب در طول ۱۶ سال اقلا قواي هوايي وزميني ما را به سلاح هاي مدرن مانند ( هليکوپتر هاي پچي - جت هاي بمبارد و شکاري اف ۱۶ و اف ۳۵ )،رادار ها و تانک تاي مدرن وتوپچي راکتي وميل دار وهاوان ها تجهيز نه کرد ؟؟؟

دهم :- غرب به دروغ هاي شاخدار اعلان مي کند که ما ۱۲۰ مليارد دالر به افغانستان کمک کرديم ؟؟ کجا شد اين مليارد دالر ها ؟؟ اقلا بند برق  کنر - بند برق کوکچه - بند برق کمال خان  ودو يا سه فابريکه بزرګ زير بنايي را نه ساختين که فرزندان وطن از مجبوريت به اورپا محاجر نمي شدند که زيادتر شان در اب غرق شدند ، وهيچ چيزي را به را براي مردم ما اعمار نه کردين ؟؟

يازدهم :- غرب تا توانست دامن تفرقه اندازي را بين اقوام باهم برادر کشور ما در قدم او ل توسط رهبران مجاهدين وبعدا توسط طالبان و بعدا توسط هموطنان ولايت پنجشيري ما وهزاره ها به تحريک آيران - پاکستان و عربستان سعودي به هم ديګر انداختند ؟؟؟

دوازدهم :- براي اينکه از افغانستان به حيث تخته خيز استفاده نماييد وعليه روسيه و چين در بين مسلمان هاي مرتجع و وطن فروش جمهوريت هاي تاتارستان - داغستان - کباردينه بالکار - چيچين - انګوشيتي و ايغور هاي چين تحريکات براه اندازيد و باعث تجزيه اين دو کشور همسايه نيک افغانستان ( روسيه وچين )، شويد وطن ما را دوباره به سالهاي ۸۰ پس مي بريد تا دوباره جنګ هاي داخلي شروع شود  ؟ چرا امريکا نه توانست در طول ۱۶ سال جنګ را محار نه کرد ؟ دليلش ادامه خون ريزي در افغانستان و نيروي جديد ومزدور امريکا ( داعش )، را در شمال تخم کشته روان است تا زمينه انتقال جنګ در تاجکستان - ازبکستان - ترکمنستان - قزاکستان وکرغزستان انتقال دهند ؟؟؟

جناب جنرال امريکايي !! مثل من به ۱۰۰ ها افغان قلم به دست در داخل کشور ودر خارج زنده هستندواګر چه به تحريکات شما چندين تاي شان ترور شدند مثل آقاي سعيدي وغيره ، اما شما که به سربازان ۱۳۰ هزاري تان نه توانستين امنيت شهروندان افغان را بګيرين بهتر است ( سپل شتر تان را در کاغذ چاپ نموده )،  وبه خير و پرده قواي اشغالګر تان را يکجا با اجنت هاي  افغان خويش خارج کنيد و بګذاريد که خود ما بين خود تصفيه حساب کنيم وبه انهاي که ديروز خر لنګ نه داشت امروز قصر نشين ودر موتر هاي ضد ګلوله مي ګردد نيز تصفيه حساب نماييم ؟؟

بلي مي دانم که تشويش روسيه وچين زياد است و انها مثل ما حق دارند از هر وسيله ممکن استفاده نموده واز حريم سياسي و ملي و امنيتي خويش مردانه وار دفاع نمايند ؟؟

مي خواهم يک چند کلمه مهم واخري به جواب هايم به جنرال امريکايي علاوه نمايم ( همان ګونه که ګفتم ما از شما کرده وطن پرست و افغان پرست و استقلال پرست هستيم ، واين را نيز مي فهمم که بيدون متحدين ودوستان بينالمللي زندګي مشکل است بنا ا لطفا عوض ازدياد سربازان تان به تجهيز و اکمال قواي هوايي ( ۲۰۰ بال هليکوپتر پچي - ۱۰۰ بال طيارات جت جنګي اف ۱۶ و اف ۳۵ )، ورادار ها وديګر تجهيزات براي ما اکمال نماييد ، و مطابق قرارداد امنيتي که با افغانستان امضا کردين به ان عمل کنيد ، در ان صورت من ترديد نه خواهم داشت ؟؟؟؟

هر  هم وطن  که جوابات وسوالات مي خواند بايد به سايت ها واخبار انتقال دهند وشير نماييد .

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد