2017/04/15

 روسای جمهور افغانستان وریس اجرایه ان

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

( نوکران ومزدوران امریکا عربستان سعودی وایران هستند )

 

به نسل جوان اعم از پسر ودختر ، زن ومرد ،پیروجوان یک بار دیګر ګوشزد می کنم که بیدار شوید ولطفا یک زره به وجدان ، ضمیر ، افغانیت وعقلانیت و اسلامیت تان توجه نموده و احساس خودرا دوباره زنده کنید وخودرا بشناسید ، که شما همان نوادهای نیاکان واجداد تان هستین ، اګر هستید ؟؟ پس چرا خاموش هستین؟؟  وچرا اقلا از حیوانات ، از غژګوها از ګاوهای صحرایی نمی اموزین که باید از یکدیګر تان حمایت ودفاع نمایید ؟؟غژګاوها یکدیګر شان را از حملات شیر وپلنګ دفاع می نمایند اګر نه دیدین در یوتوب در فلم ها مشاهده کنید ، ولی شما از شر وفساد پیشه ګان خودرا نجات داده نمی توانید ، جنګ را همین ها در درون سازماندهی می نمایند وبرای تان از پاکستان وایران وعربها انتحاری وبم ګذار در موتر های دولتی وشیشه سیاه ورینجر های جنرالی می اورد وشما را می کوشند زیرا اګر جنګ ختم شد باز همرای این ها حساب ومحاسبه صورت می ګیرد وهمه سرمایه وجایدادهای شان ملی می شود ازین خاطر باید همین روسای جمهور وریس اجرایه وقوماندانا باید اتش جنګ را تا که زنده هستند شعله ور نګاه کنند تا که این ها چور ورشوت بخورند ؟.

 

چی چیزها باعث تسلیمی روسای جمهور تان ( حامد کرزۍ اشرف غني و ډبل عبدالله ) شد که تسلیم جنایت کاران ، متجاوزین ، اشغالګران ، استثمارشوندګان ، نیوکلونیالستان و خونخوارترین عمال وسردمداران جهنمی جهان شدند ؟؟؟؟؟

 

جواب بسیار روشن وهویدا است ، مقام طلبی ـ پول پرستی ، غاصبی ، چور ، سرمایه دارشدن ، صاحب آرګاه وبارګاه شدن ،وبل آخره از انهای که در ګذشته بالای خودشان ویا پدران شان ظلم کرده بود انتقام بګیرند ، خودرا برای همیشه به حیث زورآوران ، قاتلین، رشوت خوران ، فساد پیشه ګان ، وتفنګسالاران در جامعه تثبیت نموده  و بالای مرمان عادی به حیث رمه ګوسفندان حکومت نمایند ،چال این کار به نزد شان بود ؟؟ وآن خود و زن ودختران ومادران خودرا به آغوش بادارن خود تسلیم نموده تا انها را مصروف عیش ونوش فامیلهای خودبسازند وخودشان بالای فامیل های دیګران عین کارها را عملی بسازند مثل که باداران شان بالای فامیلهای شان عملی می سازند ؟؟؟؟ ومتباقی را به کارهای که خودشان می خواهند مفت ویا به ارزش بسیار کم نوکر و مزدور خود بسازند ؟ از طرف دیګر اشغالګران را ماندن که ثروت ملی کشور ( سنګهای قیمتی لیتیم یورانیم طلا وغیره ) مواد خام ستراتیژیک را به شمول موادمخدر از افغانستان مفت ببرند وسالانه در حدود ۶۰-۷۰ ملیارد دالر از افغانستان مفاد می برند ، وباز هدف نهای شان انتقال دهحشت افګنان ووحشت آفرینان را به سرحدات روسیه برسانند ؟؟

 

نسل جوان باید تاریخ ۳۰ ساله جهاد مردم افغانستان را ۱۰۰ مرتبه بخوانند ؟؟ چرا ۱۰۰ مرتبه به خاطر که در زهن تان جایګزین شود که چرا مجاهدین ویا طالبها به جهاد روی اوردند ، چرا وطن ما از دست مجاهدین به مخروبه تبدیل شد ؟؟ آیا به راستی کمونست ها ( که اصلا کمونست در جهان موجود نیست وچرا ملاهای افغان ، روحانیون افغان ، روشن فکران افغان ، رهبران جهادی وقوماندانان جهادی که هنوز به تعریف کمونست نمی فهمند ؟؟ وباز چرا به هموطن وهم خانواده وهم قوم وهم ملیت خود الفاظ کمونست استعمال می نمایند )؟؟

 

تعریف کمونست از زبان لینین  ::-  رهبر کمونست های شوروی که در سومین کنګره جوانان شوروی ( کمسمول ) ، تعریف نموده بود (( کمونستم ستت لیش تګده ، ککده ابوګاتیش سویو زنانیه ، پامیټ ای سیوو شتو ویربوتله چلویچستوه )) ،ترجمه :: کمونست به انهای اطلاق می شود که عقل دانش وفکر خودرا به غنای تمدن بشری غنی ساخته باشد ، که نظر به این تعریف در کشورهای مانند ( چین کوریای شمالی کیوبا ویتنام ) که خودرا کشورهای کمونستی می نامند نیز کمونست موجود نیست ، یک نفر نمی تواند متخصص چندین رشته ویا چندین علم باشند ؟؟ باز در کشور فقیر مانند افغانستان کمونست هرګز نه بود ازین که چرا دشمنان وطن ما به افغان های خود کمونست می ګفتند ؟؟

 

برای این که انګیزه ویا راه ګنجشکک برای به قدرت رسیدن ویا شکست دادن رژیم های که نمی خواهند حاکم باشند باید یک بهانه یا انګیزه را باید خلق کرد مثل که برای شکست حزب دیموکراتیک خلق افغانستان انګیزه ( کمونست ها ملحدین اند وخدا را نمی شناستد ، کافران هستند ، خوارومادر نه دارند ، برضد اسلام هستند ، برای اسلام خطر است ، وغیره ) ومردم را به به تبلیغات پوچ روحانیون ملاهای دیوبندی وتربیه شده در پاکستان وهند و طالبان نوکر ومزدور پاکستان وغرب وامروز داعش - ، عین انګیزه را امریکا برای سقوط حکومت های عراق ولیبیا وسوریه وافغانستان ، تراشیدن ودر قدم اول این اشغالګران توسط حلقات روحانی ودینی ومذهبی در درون همین کشورها  دولتهای اسلامی را یکی پی دیګری سقوط دادند ( رهبران جهادی ۱۵ګانه در پاکستان وایران وقوماندانان نظامی شان ) که تا امروز افغانستان را اول به مخروبه تبدیل نمود وباز همه چیز را چور کردند مخصوصا سرمایه ملی کشور درحدود ۳۰۰ ملیارد ډالر سلاح وتخنیک محاربوی زمان دکتور نجیب ا لله شهید را چور وترکه وباقی مانده را به به قیمت کباړ به پاکستان فروخت ؟؟ وباز تا امروز رشوت ، دزدی ، کدنپ کاری ، انتحاری ، بم ګذاری ، قتل وقتال ، بچه بازی ، زن ستیزی ، ریش وحجاب را عام ساخت وادامه می دهند ؟؟؟

 

جوانان خوب ګوش کنید آیا  کشورهای غربی مسلمان ها هستند ـ پنج بنای مسلمانی را ادامی نمایند ـ مسلمان های محاجر را خوش نه دارند ؟ خوبی اشغالګران امروزی نسبت به شوروی در چی است ؟؟ که علیه  روسها جهاد روا بود واین ها که هنوز یک درجه بدتر از روس ها اند یعنی نر را به نر دیګر نکاح می کنند و چول چشی را رواج کردند به نظر شما خوبتر ودوست افغانها اند؟؟   چی قرابت به افغانها دارند ؟؟ هیچ قرابت نه دارند ؟؟ ازین که رهبران جهادی تان ـ زورمندان وتفنګسالاران تان ، قاتلین ورشوتخوران وغاصبین تان ، بچه بازان وزنکه بازان تان این ها را سرتان حاکم ساخته وبرای تان چند دالر می دهد شما را در غیاب فروخته وسرتان حکومت می نمایند ودیروز بزرګترین بم غیر اتومی خودرا در ننګرهای اچین استعمال کرد که ننګرهار لرزید ؟؟ به نظر من این ها شوهران مادران وزنان ودختران شان هستند ؟؟ که تا زنده باشند در افغانستان سرتان حکومت می نمایند اګر بیدار می شوید یانه دل تان من عرایض خودرا بسیار اشکار به حضور تان تقدیم نمودم ، نمی خواستم برای تان مضمون بنویسم ولی وجدانا وقت استعمال بم را شنیدم مجبور شدم باز برای تان بنویسم ؟

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد