2017/04/20

 ظرف چيني که شکست اګر پطره هم شود درز آن هميشه معلوم مي شوند ::-

 نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک

اشرف غني ګيلم خودرا جمع کرد ؟

اشرف غني از اول تا امروز به ميخ امريکا مي پرد و هميشه به حرف هاي مشاورين دست نشانده ( پاکستان - ايران - عربستان سعودي  - هند - چين - روسيه )، کشور را رهبري مي کند ؟؟اشتباهات تاريخي اشرف غني کدام است ؟؟؟

 ۱- در انتخابات جبرا و مصلحتا به شراکت سهامي تن داد که به خاطر مقام و چوکي خود با ډبل عبدالله حکومت وحشت ملي را تهداب ګذاري کرد که در نتيجه در افغانستان دو حکومت ودو ريس جمهور  داراي قدرت حکومتي موازي وبه حساب ۵۰-۵۰ ، را به وساتط جان کيروک دستوري تن دادند  و بنيان ګزاري نمود ؟؟

 

۲- ان وعده هاي که در جريان کمپاين انتخاباتي  به مردم داده بود حتي به نزديکترين دوستان ومردم نيز وفا نه کرد ، از جمله نان به دستر خوان مردم پيدا  نه شد ، بيکاري کم نه شد ، تفرقه قومي زياد شد ، سياست داخلي و خارجي غلط پيش مي برد ؟؟

۳- عين اکت ويا کار را که داود خان عليه هم پيمانان ، پرچمي و خلقي  وقت کرد ؟؟ يعني داود خان توسط خلق و پرچم کو دتا کرد و رژيم سلطنتي را سرنګون کرد ، ووقت که به دساتير ايران ، عربستان ، امريکا ګردن نهاد و خلقي ها و پرچمي هارا از وزارت ها خلع قدرت ساختند ؟ که بل آخره خلق و پرچم داود خان را سرنګون کرد ؟ و مشاورين غربي و ايراني و عربي هيچ نوع حمايت از داود خان نه کرد و خودش با سياست غلط خود قبر خودرا کند  و عين کار را اشرف غني مي کند ومن يقين دارم که اشرف غني نيز قبر خودرا توسط ګيلم جمان و تلخان خوران مي کند ؟؟

 

۴- اشرف غني چهره هاي کثيف و رشوت ستان را در حکومت خود به حيث وزرا ، والي ها ، و قوماندانان ارشد نظامي در مقام هاي مختلف جا به جا نمود که از جمله ( جيلاني پوپل ،  عمر زاخيل وال، عبدالله وزير  دفاع ، ستانکزي ريس عمومي امنيت ملي ، جاهد وزير داخله ( و والي هاي بيسيواد و رشوت ستان ؟؟؟

 

۵- اشرف غني به فرمان غرب جنرال دوستم را به حدي بد نام ساخت که ازين کرده بهتر بود اورا مي کشت وفرمان بنديګري و حبس خانګي اورا صادر کرد ، در حال که به زور دوستم وآراي که دوستم به وي آورد وريس جمهور شد ، همه را ناديده ګرفت وحرف غرب را در تهمت که جعلي عليه جنرال دوستم عنوان شد اورا از خود راند که اين خودجفا به رفاقت و انسانيت است ؟؟؟

 

۶- اشرف غني قواي مسلح را نه تنها که تقويه نه کرد بلکه روزانه به قتل وکشتار سربازان وافسران افزودند , او نه توانست اداره او با ما را متيقين بسازند که براي نابودي دشمنان قوت هاي مجهز هوايي ( هليکوپتر ها و طيارات مدرن جت )، و توپچي راکتي و سقيل اشد ضرورت است ؟؟؟

 

۷- اشرف غني اين بار يک ماجراجوي بسيار بزرګ و ميراث خور برادرش احمد ضيا مسعود را سبکدوش ساخت که او مثل ديګر رهبران پنجشيري ( قانوني - ډبل عبدالله - امرالله صالح - ضيا مسعود - ولي مسعود - الماس  -بسم الله محمدي )، وغيره هميشه براي کرزي ، اشرف غني ، وديګر وزرا مي ګفت که اګر ما نمي بوديم امروز شمارا کسي به حيث مزدور هم نمي ګرفت ، زيرا اين ها زمينه اشغال را به غرب در راس امريکا مهيا ساخته است ؟؟

 

۸ - اشرف غني کار را به اهل کار نه سپذد و کسان  را در تمام پوست هاي دولتي در ملکي ونظامي تعين کردند که لياقت و کفابت کا را نه دارند ومسلکي نمي باشند ؟؟

 

۹- خلاصه حال اګر با جنرال دوستم و ضيا مسعود آشتي هم بکند ګيلمش جمع شده ودرز که بين ظرف چيني آمد ديګر ثبت  تاريخ شد وياد مردم نمي رود ، پيشنهاد من براي اشرف غني مثل که قبلا ګفته بودم که ( ترکاني دبيزو کار نه دي )، حکومت داري کار بچه کوچي ومالدار نيست ؟؟

 

۱۰- با پاکستان هيچ نوع زور وفشار نه آورد وبايد با  هر انتحار وانفحار به ده ها انتحار وانفجار در اسلام آباد ، کراچي - ملتان - پنډي - لاهور - پنجاب عملي وانجام مي داد  ؟ در مقابل ده متر پيش آمدن پاکستان بايد ۱۰ کيلومتر دردرون پشتونستان پيش مي رفت - اګر يک دروازه ويا بوسته وسيم خاردار در مرز ديورند مي ساخت ويا فرش مي کرد بايد نيم شب چنان حملات بالاي شان مي کرد که اثرات از سيم خار داذ و پوسته با برج ترسد ويا دروازه  معلوم نمي شد ودر خاک پشتونستان به همه محاجر افغان سلاح توزيع مي کرد که حالا به مقابل پنجابي ها و پشتون ها فروخته شده بجنګيد ؟؟

 بل آخره بايد اشرف غني  نيم شب بازنش رولا خانم در طياره پرواز  بکند وبرود امريکا حکومت را به رحمت الله نبيل تسليم کند که وردکها در حکومت داري جوره ورقيب نه دارند ؟؟؟

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد