2017/06/05

سوالات متعدد وجود دارد که طالبان. از ۴۰،۰۰۰ زياد نيستند چرا شکست داده نمي توانيد ؟؟؟؟

 نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک

هموطن ، مجاهدين ، روشن فکران ، دانشمندان ، روحانيون ، علماي کرام سوني و شعيه ، سيد هاي هزاره ، محصلين مرد وزن، افغان هاي چيز فهم در خارج ،رهبران و اعضاي احزاب سياسي ، مجموعه نهاد هاي مدني ، منسوبين قواي مسلح اسلام عليکم ورحمت الله تعالي ؟؟؟

به فرد فرد تان مي ګويم ، و حقايق را براي تان بيان مي دارم ، و يک زره طرفداري ازين وان حزب يا تنظيم نمي کنم و يک زره دفاع ازين و آن ريس جمهور ، وزراي شان ، معين هاي شان ، والي هاي شان ، قوماندان هاي امنيه و امنيت ملي شان ، ولسوالي هاي شان دفاع و حمايت نمي کنم ، فورمول قطع جنګ و فورمول قطع خون ريزي و فورمول قطع نفاق و شقاق بين تنظيم ها و احزاب را بايد چطور قطع و خاتمه بخشيد(( شيطان بزرګ را بايد جواب خروج از کشور داد ))، زيرا همه چيز خراب و خونين ، قتلهايي زنجيرهيي ، انتحار وانفجار وتفرقه افګني ، اين خوب است وآن ديګر خراب است ، همه دستان شيطان بزرګ است ؟؟؟

من به حيث يک افسر تحصيل کرده ارکان حرب نظامي و دکتور فلسفه و سياست از شوروي و انګلستان براي تان پيشنهاد دارم ، خواهش مي کنم ، دلم براي تان  درد مي کند ، دلم سر تان مي سوزد ، که چي وقت از خواب نشه يي غفلت و خواب نشه هيرويين و ترياک و خواب چور و چپاول که کردين و يک اقليت مليونران و ملياردران را سرخود حاکم ساختين وهمه روزه به شکل دسته جمعي ودستوري  همين ها شما را ذريعه ګماشته هاي شان در انتحار و انفجار و جنګ رويا رويي به نوبت مي کشند ؟؟

آخر تا به کي ، تا چي وقت ، منتظر مي باشيد که نوبت شما هم بيايد و کشته شويد ، لطفا ، به روي انکسي ويا ان ذات که براي تان مقدم و پيش است و يا دوست داريد اين چند مواد پيشنهادي مرا بالاي حکومت تطبيق نماييد ووطن اتومات آرام و صلح سر تا سري در ان ميسر و مي آيد ؟؟؟

 

۱- لويه جرګه اضطراري از بزرګان و ريش سفيدان ونخبه هاي کشور دعوت نموده و موادات آتي را به خاطر آوردن صلحه در ان به تصويب برسانيد ؟؟؟

۲- به صورت قطع دوره مکلفيت عسکري را بيدون چون وچرا جبري بسازيد وهيچ قوم ومليت از آن مستثني نه باشد ؟؟؟

۳- تعليم وتربيه ان توسط افسران خود ما عملي نماييد ، يک خارجي به حيث معلم ويا مشاور در بين قطعات قواي مسلح نه باشد ؟؟

۳- تمام معادن کشور را ملي ساخته واز انحصار زورمندان کشيده توسط يک قول اوردوي ۳۰۰۰۰ نفري محافظت ، استخراج و انتقال نماييد ووزير معدن را صباح تعين کنيد ؟؟

۴- وزارت مواد مخدر را لغو نموده و تشکيل نو را در چوکات امنيت ملي از بين افسران سابقه زمان دکتور نجيبالله موظف بسازيد که محافظت ، توليد و جمع اوري ان را به اشتراک مستقيم دهاقين فقط براي دو سال در انحصار دولت قرار داده  فروش انرا بالاي تجار و مافيا نيز همين  اداره به عهده بګير دو براي دهاقين که ترياک کشت مي کنند مواد غذايي مکفي داده ويک مقدار پول مصارف شان را نيز بپردازيد  و متباقي را دولت درين دو سال در انحصار خود به بودجه دولت تسليم نماييد ؟؟

۵- از پول معادن و مواد مخدر مصارف قواي مسلح را تامين نموده ودست ګدايي به خارج ديګر دراز نه نماييد ؟؟؟

۶- بالاي تجار و سرمايه دار بزرګ به طور موقت در دو سال به خاطر تمويل بودجه دولت  ماليات اضافي وضع نموده   وبغد ازين که بودجه کثر نه کند و قواي مسلح به پا استاد شد دو باره براي تجار و سرمايه داران کمک صورت ګيرد ؟؟؟

۷- تمام قواي اشغالګر غربي در مدت ۱۵ روز  افغانستان را بيدون چون وچرا ترک نمايند ، در مفاهمه اګر موآفق بودند هليکوپتر ها و طيارات جت جنګي خودرا و وسايل زرهي وکشفي به اوردوي ما بخشش کنند ، در غير ان تمام قرار داد ها را با ايشان. لغو نمايند ؟؟؟

۸- به خاطر تامين ثبات داخلي بايد ملل متحد به فيصله شوراي  امنيت. ملل متحد. قواي حافظ صلح از دو کشور دوست( ۱۵۰۰۰ سرباز و افسر از هندوستان. و به تعداد ۱۵۰۰۰۰ افسر از ترکيه )، به افغانستان اعزام بدارند؟؟؟

مفاد اين تصميم لويه جرګه اضطراي چي است ؟؟

-- افغانستان ديګر کشور اشغال شده. شمرده نمي شود ؟؟؟

-- در درو ن تشنجات در بين تنظيم ها ظهور نمي کند  ؟

-- جنرال دوستم به حيث مسول خلع سلاح عام وتام در کشور  از طرف لويه جرګه تعين ګردد. تا اودر ظرف يک سا ل. خلع سلاح را ختم کند ؟؟

-- طالب ها اګر تسليم نه شد بايد همه مردم عليه شان جهاد تمام مردم کشور اعلام

 نمايند که در ظرف سه ماه قتل عام شوند ؟؟؟

-- از پاکستان  و ايران و عربها در محضر نماينده هاي ملل متحد  تضمين عدم مداخله در امورات داخلي وخارجي کشور ګرفته شود ؟؟

در اخير زمينه به انتخابات ازاد و ديموکراتيک در سر تاسر کشو تامين شود ؟؟؟

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد