2017/10/22

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

وطنداران ما معادلات سياسي بين کشور هاي امريکا و افغانستان  را قسم حل مي نمايند ويا در مورد ان تحليل هاي خيالي وخوشبينانه و يګانه راه حل بحران بين افغانستان و پاکستان  مربوط به تصاميم دونالد ترامپ مي دانند ، در حال که چنين نيست و نه بود ؟؟؟

حال فورمول به شکل مفيدترش براي امريکا وپاکستان حل مي شود  ، چطور ؟؟ ((( تمام دشمنان افغانستان که از نظر من دوستان ونوکران زرخريد امريکا "" يعني سي آي اي و سازمان استخباراتي ، آي اس آي  طالبها - داعشيها - افراد وابسطه با حقاني و تفنګ سالاران داخلي )))، )، مي باشد. به فشار  امريکا در تفاهم با پاکستان ګفته ، وارد افغانستان ساخته مي شود واين بار در درون قبر تمام تان را به دستور ناتو در راس امريکا مي کند و يک يک تان را به جهنم مي فرستند و همان مزدوران  واجيران افغاني تحت نام هاي مختلف از خاک افغانستان به سرحدات انترس روسيه و چين  اعزام مي نمايند  ، که من يقين کامل دارم  که باز روسها در درون افغانستان بر ضد انهاي که به خاطر دحشت افګني وارد سرحدات روسيه مي شوند جدا  وارد جنګ با افغانها مي شوند و بمبارد مي کند مثل که در سوريه کردند ، و  زور. افغانستان وامريکا به انها نمي رسد ، وطرف افغانستان حرف براي ګفتن هم  نه دارد زيرا روسها سالها است که ګفته به سرحدات ما داخل نه شويد وما هر ګز به افغانستان تجاوز نمي کنيم ؟؟

نظر من اين است که براي نجات وطن حکومت موقت ساخته شود  و  اين دو نفر ( ع و غ ) به تقاعد سوق شوند. و حکومت ووقت يک ضلع داشته باشد تا همه چيز از سر تنظيم و حق به حقدار برسد که اين کار وظيفه همه احزاب سياسي ونهاد هاي مدني واتلاف شمال وجبحه نوين ومحور ملي مي باشد ؟؟

هموطن موضوعات امريکا و ( سي آي اي )، را به جاي خودش بګذاريد ؟؟ متل ماوشما است که مال خودرا نګاه کن ، همسايه را دزد نه ګيريد )،؟؟

حکومت مجاهدين در ۲۵ سال ګويا از اضمحلال و تخريب وترکه وتقسيم سلاح ووسايط تخنيکي قواي مسلح که صرف از زمان که من در هرات  در سال ۱۹۸۹ ، آمرسياسي وقوماندان فرقه بودم اګر حساب کنيد به ۲۰۰ مليارد دالر بالغ مي شد که مجاهدين به قيمت کباړ يا اهن پارچه فروخت ، وتا امروز اقلا ۱۰۰ هليکوپتر ( مي ۸ و مي ۱۷ )، و طيارات. جټ جنګي سو دوبال هم نه دارد ،  توپچي ( ډي سي - ۱۲۲ م م - لونا - اورګان - بي ايم ۲۱ ، توپ هاي ۱۰۰ ، ۱۳۰ م م و۱۵۲ م م ومرادت ها وسکات نه دارد  ، دافع هوا و رادار ، کميا وګاز و قطعات لوژستيکي ونقليه اوردو اصلا نه دارد ؟؟؟

پس چطور طالبان وداعش را شکست مي دهيد ؟؟؟ پاکستان را به جايش بانيد ؟؟؟ ايران را به جايش بانيد ، تفنګ سالاران وزورمندان داخلي را به جايش بانيد ؟؟

 يګانه راه بيرون رفت سپردن قواي مسلح ( دفاع - داخله - امنيت ملي )، به افسران تحصيل کرده ، مسلکي ومتخصص وسياست مدار شرط موفقيت مردم افغانستان است ؟؟؟  به سن وسال اين تعينات محول نه شود ؟؟؟حرفهاي بنده براي احزاب سياسي ، براي نهاد هاي مدني ، براي نسل جوان به حيث يک فورمول الجبري قياس شود ، يا حساب شود ؟؟؟

 

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

بي کفايت ترين رژيم در تاريخ افغانستان رژيم مجاهدين وطالبهابود واست

 

ببينيد در قدم اول اين ها مانندګرګان ګرسنه وشغالان که از طرف دکتور نجيبالله و جامعه جهاني در تباني بسيار خاينانه و بيشرمانه غرب  در راس امريکا با جمع اسلامست هاي ( عربستان سعودي - پاکستان - ايران  و چين )، به اريکه قدرت جازدند اولين کار شان تقسيم شهر کابل بين تنظيم هاي ۱۵ ګانه بود وبعدا بين خود يکديګر خودرا تا اندازه خوردوخمير کردند که در هر کوچه وناحيه کربلاي افشار ظهور کرد وتمام دار ونه دار شخصي ودولتي به شمول سلاح وتخنيک محاربوي وسايط ترانسپورتي ماشين آلات فابريکات ، توپ ,، تفنګ ، تانک، ماشين محاربوي ، زره پوش هاي مدرن ، مخابره وکميا وګاز ولوژستيک ، راکت ها ، طيارات وهليکوپتر ها ، رادار ها خلاصه افغانستان را چور وچپاول کردن  وکاملا وطن را بيستر کرد ، بهترين کادرافسري را خانه نشين و فرار دادند ، زيرا سقوي دوم بود وبل آخره سقو را بعد از ۱۰۰ سال دوباره دفن کرد واصليت خودرا معلوم کرد ؟؟؟؟

بعد ازينکه پاکستان بالاي اشرار بي اعتماد شد طالبها را قوه ريزف ناميده مي شد به عوض مجاهدين پالان شان رابدل کردند و نام و ستراتيژي امارت را براي شان تدوين ويک نابيناي بيقوم وبي تحصيل وبي اعتبار وبي بيخ وبي بنياد وبيکس را ( ملا محمد عمر آخوند )، را در راس شان تعين کرد وتا انروزي طالبها را رهبري ، تربيت وتوسط عربستان سعدي وديګر کشور هاي عربي مادتا تمويل کردن واحمدشاه مسعود را توسط شان از کابل فرارداد و۹۵ فيصد خاک افغانستان را از جميعتيان وديګر اسلامستهاي تنظيمي ۱۵ ګانه ګرفت واشغال کرد که اين دوره اشغال افغانستان توسط پاکستان به رهبري طالبها ناميده مي شود ، ولي مسعود در لندن ، عبدالله عبدالله در لندن و احمدشاه مسعودرا به فرانسه توسط معشوقه فرانسوي اش در پاريس دعوت ودريک کنفرانس در جمع سياسيون فرانسه وديګر کشور هاي ناتو به اشاره مشاور روسي اش ( کنيازوف ) به رهبران ناتو به اصطلاح بازي مي دهند که افغانستان را ومجاهدين ر ا حمايت نه کردين وديموکراسي را قصدا خراب کردين وبل آخره جکسترا وزير خارجه انګليس با امريکا وطرف  داري وحمايت مستقيم و اشتراک شان د قلع وقم طالبها که در حدود ۲۰۰۰ واضافه از ان طالب ها را در کانتينر ها نيمه مرده در زابور هاي حيرتان ماسيکر کردن که فاجعه قرن ياد مي شود ؟؟؟

شوراي نظار ( پنجشيريها )،با انګليس ها   قرار داد مي کند که بياييد و افغانستان را  اشغال نماييد که سرشار از انواع معادن و انتيک باب است  وطالب ها را سرکوب نموده پس مارا به قدرت برسانيد ، غرب چندين هدف داشت ؟؟؟؟

 ۱- به قدرت رساندن سياه ترين ، مزدور ترين ، خود فروخته ترين ، بيګانه پرور ترين ، قوم در افغانستان که محاجرين شوروي سابق بودند و در اينده بهترين استفاده از وجود شان بر عليه روسيه ، وروسها  استفاده مي نمايند ( کنيازوف که مشوره داده بود هدفش در دام انداختن امريکا در افغانستان بود تا انتقام که از شوروي در زمان اشغال شان امريکا ګرفته بود پس از امريکا بګيرد )، که هم تلفات جاني وهم مالي داشته باشند ولي روسها نمي فهميدن که همين ( پنجشيري ها زمينه طالب و داعش را در کشور هاي آسياي ميانه براي دشمنان روسبه مساعد مي سازد )، ؟؟

۲- امريکا از افغانستان تا که قيامت نه شده کشور خود وديګر کشور هاي متحد خود را از ( يورانيم - ليتيم - کرومايت - موادمخدر - سنګ هاي قيمتي )، پوره  مي نمايند وسالانه مبلغ ۶۰-۷۰ مليارد مفاد مي برد به کشور هاي شان ؟

۳- غرب در راس امريکا روسيه وچين را توسط افراطيون و اسلاميست هاي تند رو تجزيه نموده و خودرا به نفت ترکمنستان ، آزرباييجان و بحيره کسپين مي رساند ؟؟؟

 ۴- به خاطر تحديد هميشه روسيه وچين پايګاهاي نظامي در افغانستان مي سازد ؟؟؟

مهتر از همه اين که از ۱۹۹۲ که مجاهدين وطالب ها در افغانستان به اريکه قدرت رسانده شدند تا امروز که در حدود زيادتر از ۱۲۰ مليارد دالر به افغانستان سرازير شد مجاهدين ( اشرار بيسيواد وبيفرهنګ ووطن فروش و خاين ودزد وغاصب )، که نه تنها از لحاظ زراعت ، مالداري - معادن - برق - مهمات سازي - هليکوپتر سازي - طيارات جت سازي - راکت سازي - اکمال مکاتب - تربيه استادان - دکتوران ونرسان - کادر دولتي و ابياري هيچ کاري نه کرد ند ؟؟؟؟

کار که مجاهد وطالب  ها کرد (( نوکر ومزدور وغلام حلقه به ګردن اشغالګران - پاکستان وايران وعربها وچين وروسيه )، ماندن وشدند ؟؟

هر کدام که در چپلک ويا چپلي وکلوش رابري پياده مي ګشت و خانه هاي کرايي وکلوخي داشت امروز مليونر ، ملياردر و قصر نشين شدند ؟؟؟

مردم بيچاره هنوز بيدار نه شدن ، نشه دين وترس از دوزخ انها را انقدر ترساندند که نان ونفقه اولاد خودرا نيز از خدا مي طلبد وهمه روزه پشت دجال (( سياف وديګر رهبران  تنظيم هاي ۱۵ ګانه مي دوند و الله اکبر ونعره تکبير مي ګويند ))؟؟؟؟

 

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد