2018/01/29

 لیکونکۍ : د فلسفی دکتور طاوس وردک

 به جواب نظريات  راديو آزادي

،   احترامانه عرض نمايم که ؟؟؟؟

۱- اشرف غني خودش يک انسان مريض است ، مريضي هستريک دارد ومن براي او دو بار کمپاين کردم واو تحصيلات ، لياقت و جديت و ۹ ديپلوم و سرتيفيکت  هاي مرا ديده و خبر دارد در دفترش موجود است ، اما چرا مرا وزير دفاع ويا والي کندز نه ساخت ؟؟

 

به خاطر که او افراد لايق ، تحصيل کرده ووطن پرست ومبتکر  را خوش نه دارد ، من براي اشرف غني در کمپاين سال اول که ناکام شد ، مبلغ  ۴۵۰۰ دالر از جيبم مصرف کردم وقتي ازو خواستم ګفت چرا مصرف کردي ، کي ګفته بود مصرف کن ؟؟؟

 منطق ومغز او کار نه کرد ، زيرا يک مثال ( خانواده من که ۵۰ نفر است ، و من زنداني هستم ، جنګ شديد جريان دارد همه ذخاير مواد غذاي خانه به شمول پول نقد خلاص شد وبه من در زندان مراجه کردن اولاد ها وفاميل تان ګرسنه است و نان مي خواهند چي کنيم ؟؟؟

من جواب دادم طلاي جانت را بفروش وفاميل را نجات بدهيد ؟؟

من براي جلالي کمپاين مي کردم و يک وردکي خاين به نام زمانګل به من پيشنهاد کرد که جلالي فرار کرده واو آدم  درست نه بود بيا که به اشرف غني کمپاين کنيم ، ومن بسبار نفوذ در بين ولايات و خاصتا شهر کابل داشتم از غني پرسان کن ، اين داستان بسيار دراز است درين صفحه ګنجايش نه دارد ، خلاصه برادرش مثل سګ در خانه خودش بالايم حمله کرد ، ومن از اشرف غني برامدم  وبراي يک خاين ديګر ودزد ، ډبل عبدالله کمپاين کردم ، زيرا کميټه ۲۳ نفري من مرا وادار ساخت تا نزد ډبل عبدالله  رفته وبا او کار نمايم  ، کميته من در چهار راهي سرک سوم قلعه فتحالله بود وتعمير سه منزله کلان داراي ۱۴ اطاق و ۶ تشناب وآشپزخانه وصالون کلان که رفقاي ازبک وترکمن من ۱۳ منزل را مفت به قالين هاي مور ۳۰ متره فرش کرد ، ريس ستاد اشرف غني ( صبور فورمولي )، يک دزد وچپاولګر بود ديګر همه چيز را ديده وکسي که از توطيه عليه من خوب خبر دارد همين معاون دوم ، پارلمان امروزي ( نذير احمدزي )، مي باشد ، بنا اشرف غني يک آدم متعصب ، خودخواه ، مريض وانتقام جو وداراي کينه شتر است ، که مرا تعين نه کرد ومن پلان هاي عظيم وتاريخي براي وطنم داشتم ؟؟؟

 

دوم ::--. شما ګفتين دشمنان وطن ما غني نيست و امريکا وانګليس است کاملا دقيق فرمودين ، امروز وزير دفاع با دو دروغ ګوي ديګر مي ګويد در افغانستان ۲۱ ګروپ بر ضد دولت مي جنګد ،، باز از وزير دفاع ودو تاي دروغ ګوي ديګر سوال مي کنم که شما  هر سه ( اول بيسيواد  وبي مسلک هستين ، يکي تان در وزارت هاي که وزير هستين تجربه کاري و استخباراتي نه داريد ، دوم هر سه تان وجدان نه داريد که اقلا از يک توطيه مردم وطن را نجات نه دادين و چرا استعفي نمي کنيد ؟؟

بايد هريسه تان يخن ناتو در راس امريکا را مي ګريفتين که چرا تمام مراکز تربيتي وتروريستي را در خاک قبايل که خاک افاانستان است يعني در ( پيشاور - کويټه و ميراشاه )، بمبارد نمي کنيد وتمام روز ستلايت هاي ناتو وکشور هاي ديګر حرکات. وفعاليت هاي تروريست ها را درين مراکز مي بيند ولي بمباردنمي نمايند ، معلوم دار است که هر سه وزير امنيتي مقام پرست و پول پرست اند ومزدور ونوکران امريکا هستين ، وجرات اين را نه دارين که با اشغالګران جدي ومنطقي صحبت نماييد ؟؟؟

من اګر وزير دفاع مي بودم اول با امريکا خط خودرا معلوم مي کردم يعني  ما به (( يک فابريکه مهمات در نزديک پل آرتل در فابريکه قديمي مي سازيم  -- يک فابريکه هليکوپتر سازي در بګرام مي سازيم -- يک فابريکه طيارات جت در کندز مي سازيم  -- يک فابريکه راکت سازي را در مزار شريف مي سازيم  ))،  رفقاي فيس بوکم لطفا سوال پوچ و ابلهانه نه کنيد که پول آنرا از کجا مي کردم ، وامريکا کي اجازه مي داد وغيره ؟؟؟؟؟

سوريه قريب بود دمشق پايتخت آن توسط ( داعشيان )، با حمايت مستقيم دوستان وحاميان شان امريکا سقوط مي کرد ، اما ( پوتين )، نر واري وارد ميدان شد وبا بمبارد هاي ثقيل طيارات جټ روسي در ظرف يک سال تمام خاک سوريه را آزاد کرد ولي امريکا وناتو ( طالبان و داعشيان را نه تنها که نابود نه کردند بلکه توسط هليکوپتر هاي شان به کندز انتقال دادن وتمام مصارف اعاشوي ، نقلياتي ، البسه ، خانه وليليه ، مراکز تربيتي وتعلمي وتروريستي را در خاک قبايل براي شان به حمايت مستقيم پاکستان ، اعراب وايران )، به عهده ګرفته ويک ګروپ از ۲۱ ګروپ را نابود نه کردن وعلاوه بر آن سالانه براي پاکستان مبالغ هنګفتي به خاطر معاشات طالبان و داعشيان پرداختند ،  ؟؟؟

 

ازين خاطر برادر محترم طرفداري بي جا از يک ريس جمهور مريض و احسا ساتي درست نيست ؟؟؟؟؟؟

نوشته از دکتور طاووس وردک، لندن ۲۸ جنوري ۲۰۱۸ ؟؟؟؟

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد