WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

 

    چیگونگی کشتار مردم در افغانستان-  خدایا !!!!! - دوتفنگ               عبدالرازق طغیان

 

گاهی مارا برف و باران میکشد

گاه طالب گه قومندان میکشد

بهر پول این ملتم را مافیا
نیم شب یا بامدادان میکشد

یا درون محبس تاریک و تار
بی غذا بی آب و بی نان میکشد

یا در آن پس کوچه های تنگ وتار
با تبر و تیغ بــــــــران میکشد

از درون خانه ما را میکـَشد
با تفنگش زیر دالان میکشد

قریه داران مردم دِه را به کوه
با یوغ و اسپار دهقان میکشد

وقتی دزدی رمه را دزد رزیل
جای مالک مرد چوپان میکشد

ملتم را خونخواران هر زمان

گرگ سان در زیر دندان میکشد

یا زن اِی را "میگرن" با زور و زر
وحشیانه پوت و پنهان میکشد

دشمنان برخون ما قیمت نهاد
هرکسی را مفت و ارزان میکشد

گر برآییم زاین دیار مرگبار
پیره دارِ مرزِ ایران میکشد

در حقیقت دیو های کینه جو
هرکجا اولاد انسان میکشد

یک رفیقم گفت کای (طغیان) ترا
هشدار این زورمندان میکشد

رازق طغیان

۲۰/جنوری۲۰۱۲مــــــرا از سگرت و نصوار توبه
ز دود "چِلـَم" ام بیـــــــزار توبه


به یک "دَو" پول ملت باختم من
ز "چاروالی" و هم "قیمار" توبه

تمام راز هایم فاش گردید
ز جاسوسان "حکمتیار" توبه

طعام غربی ها خیلی شرین است
مرا از "چاولی" مــــــرج دار توبه

ز بیمِ انتحاری هایی طالـــــــب
نمیگردم دگر در "شــــــار" توبه

به "مِرسی ممنونت "دادی فریبم
برو آقایی "اتـــــــــــوم" دار توبه

خیانت در حـــــــق ملت نمودم
به جُرمم میکنم اقـــــــرار توبه


به (طغیان) یک مردِ وطن دوست
از این طنز های پهلــــــــــو دار توبه

رازق طغیان

۱۸/می/۲۰۱۲

شعار صلح رهـبـر پشتِ سر اهدافِ جنگ دارد
نمیبینی که یکتا "بادیگاردش " دو تفنگ دارد

یکی خونخوار، یکی خایین، دگر جاسوس بیگانه
در اینجا شخصیت ها هرکدامش چند رنگ دارد

بدل گفتم که ما را شیر میخورد میشدیم خرسند
مگر این بیشه ی مـــا چهار روباه یک پلنگ دارد

منِه بیباک پا در جـــویـبـارِ تیره آبِ مــــــــــــــــا
که اینجا "سگ ماهی" بردهان نیشِ نهنگ دارد

زبس با جنگ عادت کرده ایم هرکودکِ افغان
بیرون از خانه می آید بدست اش چند سنگ دارد

زبان هرگز نمیبندم ز اظهارِ حقایق هــــــــــــا
که(طغیان) از نبردِ مخفیانه خیلی ننگ دارد

رازق طغیان
21/
جون/2012

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید