WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

 

     صـد نهگ عساکر مظلوم                     عبدالرازق طغیان

صـــــــــد نهگ

ملت ما، گر زخــــــــــواب آید بیرون
خایین اش با اضطــــــراب آید بیرون

یک میلونش برکَشد فــریاد خویش
جـنـبـشِ پـُر انـقــــــلاب آید بیرون

یا زند با سنگ و چــــــوبِ "ارگ" را
دشمنانش بی نقـــــاب آید بیرون

سالها شد خون ما برخــاک ریخت
باش تا خــــــون جای آب آید بیرون

هـــــی... برخیزید برخیزید به رزم
تا وطـــــــــن از منجلاب آید بیرون

بحر اگر از عمق خــود(طغیان) کند
صد نهنگ همچون حباب آید بیرون

رازق طغیان
16/
جولای/2012

 

عساکر مظلوم ِکه زیر دست قومندانان جنایتکار اند

عزیزم سالها شد عسکر هستی
بگو آخر قـــــــومندان میشی یانه؟

برای کشتن اولاد کشـــــــــــور
جــــــنایت کارِ افغان میشی یانه؟

به سرقت تا بری امـــــوال مردم
رفیقِ کـَلَه خــــواران میشی یانه؟

تو ای مردِ تفنگـــــــدستِ درنده
نگفتی گاهی انسان میشی یانه؟

تو ای قاتلِ مخلوقِ خـــــــــداوند

به روز حشر پرسان میشی یانه؟

به حق ملت ام ای حـــــاکمِ دزد
جفا کردی پشیمان میشی یانه؟

رمضان است و این ملت گرسنه
خـــبر از روزه داران میشی یانه؟


 

تو ای شعرم که می رزمی همیشه
بگو شمشیرِ (طغیان) میشی یانه؟

رازق طغیان

  

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید