2014/07/27

 

 

 

حلول عید رمضان را گرامی میداریم                

۲۷ جولای ۲۰۱۴

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ختم ماه مبارک رمضان وحلول عید سعید فطر را برای تمام مسلمانان ، هموطنان عزیز ومنجمله افغانان مقیم اروپا و هممسلکان گرامی ، مبارک میخواهد.

 متاسفانه مردم افغانستان در حالی به استقبال عید میروند که افزون بر مصایب روزگار و مشکلات اقتصادی، قحطی وقیمتی ، بحران امنیتی وثبات وسریال پر جنجال انتخابات ، شرارات پیشه گان دهشت افگن طالبان وشرکای جرمی شان درتمام ایام متبرک طاعت و عبادت در سرتا سرکشور، حوادث خونبار را ایجاد و فاجعه آفریدند وهموطنان عزیز و بیگناه اعم از اطفال ، زنان وکهن سالان را بخاک وخون کشانیده اند.

 فاجعه هولناک درارگون ولایت پکتیکا ،حوادث خونبار در تخار، کابل و ... و درچند روز اخیر کشتار بیرحمانه هموطنان مستضعف وکارگران مظلوم در ولایت غور وآنهم با تفکیک قوم ومذهب،چهره کثیف،شیطانی وضد انسانی واسلامی عاملین جنایتکار و نامسلمان آنرا به نمایش گذاشت که مورد نفرت وانزجار بی پایان ما قرار دارد.  بنیادگرایان افراطی زیر نام دین مقدس اسلام بنام طالب ،داعش والقاعده و ... و شرارت پیشه گان صیهونیست اسرائیلی از کابل تا بغداد وغزه ، خون مسلمانان بیگناه را میرزند وتعصب ونفرت بیسابقه مذهبی وقومی را دامن میزنند ، تامسلمانان برای سالیان متوالی در جنگ، آشوب و سیه روزی نگهدارند و باداران جهانخوار بین المللی شان استراتیژی های سطیره ونفوذ شانرا متحقق بسازند. 

  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا شرارت پیشه گان وافراطیون اعم از اسلامی ، یهودی و مسیحی و... آنرا که همه روزه با جنایت در برابر بشریت ، جرایم هولناک ضد بشری را مرتکب میشوند بحیث اجزای شرارت بین المللی و دشمنان انسان ، انسانیت و دین وآهین مردم محکوم مینماید.  

  بااحترام

  رهبری   انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد