WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات   انجنیر زلمی نصرت مهمند

 

   ایا دولت را زیر بار کوه از تبلیغات زهراګین ګور کردن کار درست است.؟ انجنیرزلمی نصرت

  ایا دولت را زیر بار کوه از تبلیغات زهراګین ګور کردن کار درست است.؟

قابل درک است که  دولت امروزی توسط نیروهای ازموده  شده ی فسادګر و خون اشام  جهاد  و طالب و مهره های پاکستان و ایران  که  افغانستان را در ای 14 سال  به دانه سرطان تبدیل نمودند ،  دولت را پوسیده ، فاسد و مافیایی ساختند  ،بود و نبود  یګانګی و سلامتی  افغانستان را زیر سوال قرار داده اند،   از داخل و بیرون  محاصره میباشد .در نهایت امر وضع در مسیری انکشاف کرد که همین نیروی های سرطانی و طاعونی حاضر بدیل  و الترناتیف نظام  بوده میتواند ، نه کدام نیروی دیګر .  همین نیروها  به دولت مجال تنفس برای تحقق حد اقل اصلاحات نمیدهند، همین نیروها میتوانند که  هریک از رقبای خود را خفک نمایند. به مجریکه یک مهره  ای از این نیروهای طاعونی- سرطانی از قدرت شور داده شود و پیچ انها سست شود و به جای  آنها تقرر یک روشنفکر سالم و با درد طرح شود، یا اګر یک رګ از زخم خونین این سیستم سرطانی مورد معالجه قرار ګیرد ،  بی درنګ از هر طرف صدای جهاد  و مقاومت بلند میشود، بلوا ایجاد میشود، به دولت اخطار داده میشود و دولت زیر بار از تبلیغات ګور ګردانیده میشود. همه میدانیم که تصفیه آنها توام با مشکلات  ، خطرات، بحران و بی ثباتی چندین سال را در بر خواهد ګرفت.    مشت نمونه خروار ما همه شاهد  نیت و مراد و برخورد  جهادی های فاسد  که با نیت  و مراد همسایګان ما همګرایی  داشت واز کوزه آنها  آب میخورد ، در مورد تقرر جنرال افضل لودین  به حیث وزیر دفاع  بودیم.

 این را هم همه میدانیم ،که اګر استاد سیاف که باز برای غضب زعامت افغانستان  دست و استین  بر زده است، بر حریکه قدرت دست پیدا کند، من باور دارم که  چون حوادث ثور دوم همه را قیزه و قین وفانه  کرده و با ایجاد محاکم صحرایی روشنفکران را دسته، دسته زنده به ګر خواهند کرد . این  حالت یک  طرف واقعیت جامعه امروزی ما است  که لازم است تا ما انرا انرا ببینیم و درک کنیم. به همین ترتیب اګر ما منافع عمومی ملی را درک نکنیم ، در نوشته های  ما اندیشه راه بیرون رفت  دیده نشود، معلومدار که در چنین یک وضعیت پیش آمده ما اګاهانه و یا هم نا اګاهانه  برای تقویت مواضع و تحقق اهداف   بنیاد ګرایان افراطی ، پاکستان و ایران خدمت  کرده  ، فرقی بین  دشمنی ما  با دشمنی پاکستان و ایران  با نظام موجود وجود نه خواهد داشت .!

 من درست نمیدانم  که ایا این کار درست، ضرور ، مفید  و لازم  است که ما هم  چون سیاف، طالبان ومهره های  پاکستان و ایران این دولت را تخریب و زیر بار کوه از تبلیغات زهراګین   ګور و فلج کرده،  به جنګ ګسترده تبلیغات بر  ضد نظام موجود مبادرت ورزیم و قبر نظام را بکنیم؟

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید