WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات   انجنیر زلمی نصرت مهمند

 

  جای قوم ستیزی در برنامه  های  تبلیغاتی پاکستان!                         انجنیرزلمی نصرت

جای قوم ستیزی در برنامه  های  تبلیغاتی پاکستان!

 در مورد سیاست های مداخله ګرانه،  شیطانی و دشمنانه پاکستان به ارتباط  سلامتی  استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی  افغانستان نباید شک کنیم. پاکستان به خاطر بربادی افغانستان انچه در توان  داشت دریغ نکرده و در اینده هم  دریغ نه خواهد کرد. در همین راستا انچه را که پاکستان  تا این مدت با جهاد و طالب و قوم پرستان پشتون مشرب به دست  اورده نتوانست ، با حاد ساختن جنګ و نزاع قومی مطابق یک برنامه منظم  میخواهد به کمک حلقات سکتریست و قوم ګرای تاجک و پشتون انرا به ساده ګی به دست بیاورد. اګر دقت کنیم  در عقب این همه هیاهو و هیجانات  قومی تاجکی و پشتونی و بزر تخم نفرت و انتقام ګیری قومی  چند تاجک سکتریست و پشتون معلوم الحال  ګماشته شده قرار دارد.چهره های معلوم الحال ګماشته شده  اګاهانه و قوم باوران احساساتی ناخبر ازعمق توطیه در زیر بار عواطف قومی نا اګاهانه  به تبلیغات زهراګین مبادرت میورزند.  در کنار پاکستان ، روسیه و انګلیس هم اهداف  و مقاصد خود را دنبال میکنند و در این بازی خود را ذینفع میدانند. هدف نهایی  انها این است   تا  افغانستان را با استفاده از برنامه قوم ستیزی  مطابق پلان دیرینه  ساحه  نفوذ شان تجزیه نمایند. اګر وضع چنین دوام پیدا کند و جلو این ګماشته شدګان خودی ګرفته نشود ، تحقق  پلان شوم  تجزیه افغانستان دور از امکان  نه خواهد بود. این همه هیجانات از یک سناریو و از یک آبشخور آب میخورد.

 هشدار ولادیمیر پوتین بی پیوند با حوادث افغانستان و قندز بوده نمیتواند که با صراحت اعلان کرد، که مبارزه روسیه بر ضد تروریست ها مرز را نمیشناسد و در هر نقطه دنیا که باشد ما انرا بمبارد و نابود می کنیم.

در عقب این هشدار راز کلان نهفته است.

شرم اور تر اینکه این ګماشته شده ګان  و مزدوران مزدبګیرمعلوم الحال پاکستانی صفت  که انسانیت در وجود شان مرده است،  از شکم  های سیر خود بر زخم خون چکان مردم نمک میپاشند ،  و افغان را با  افغان بنام ناقل و بومی دشمن یک دیګر میسازند، این تبلیغ چیان با چاق ساختن مساله ناقل و بومی  دامنه  جنګ و دشمنی  را میخواهند خانه به خانه و کوچه به کوچه  بکشانند  .

وظیفه ما در این راستا چه است؟

وظیفه ما این است تا در جنبش جاری روشنفکری قوم ګرایان پشتون و تاجک را از صفوف خود ترد و تجرید کنیم. چهره شیطانی انها را بر ملا بسازیم، از حمایت شان دست بکشیم ، چونکه دولت را همین ها میتوانند اګاهانه  و پلان شده سبوتاژ کنند ، سلامتی افغانستان را از بین ببرند و مجاهدین را دوباره سر ګرده مردم حاکم بسازند..

خیانت ملی خو شاخ و دم ندارد. 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید