WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات   انجنیر زلمی نصرت مهمند

 

   ناکامی افغانستان ناکامی  امریکا است            انجنیرزلمی نصرت

 

ناکامی افغانستان ناکامی  امریکا است

  «... افغانستان با خطر ناکامی و سقوط سیاسی روبرو است....همګرایی سیاسی در حال نزول است.....» این  اظهارات آقای جیمز کلپر رییس سازمان ملی استخبارات امریکا قابل دقت است و از هیچ بر نخواسته است. همانګونه که عدم هم  ګرایی سیاسی رهبران حزب وطن سابق ح د خ ا مسکو را به تکلیف کرده  از اختلافات و شیطنت شان به ستوه رسیده بود، تا اینکه مسکو  از آنها روی ګردان شد ، از حمایت انها دست کشید  و در وجود  خود شان حزب وطن را  از فرق  به زمین زد و انرا با پروژه ساخت انګلیس جمعیت اسلامی در حوادث ثور دوم  تعویض کرد  و مسکو ناکامی ماموریت خویش را قبول کرد.

نزول همګرایی سیاسی و اختلافات شرم اور اختلافات ذات البینی  «رهبران افغان» بعد از توافقات بن اول چه  در دوره موقت و انتقالی و بعد از آن تا امروزنیز، فساد ګسترده نظام وضع را در مسیر یک ناکامی و سقوط  فاجعه بار سوق داده است.

اګراجرای یک جانبه  توافقات 4 جانبه(امریکا ، مسکو ، افغانستان و پاکستان)  ژینو سال1989  مجاهدین را به اریکه قدرت رساند  و  تمام بنیاد ها و ارزش های 200 ساله نظام  نابود شد.  مزاکرات 4 جانبه( امریکا ، چین، پاکستان و افغانستان) تکرار فاجعه را در وجود طالبان در اذهان تداعی میکند. اظهارات رییس سازمان ملی استخبارات امریکا  در مورد ناکامی و سقوط افغانستان   در حقیقت امر ناکامی ماموریت امریکا و دیموکراسی غرب را در برابر طالبان و تروریزم و سیاست های پاکستان  بیان میکند.

همانګونه که حضور نظامی شوروی سابق در افغانستان در اخرین تحلیل در تناقض با منافع ملی ما واقع شد، روندانکشاف حوادث تا این دم بعد از توافقات بن اول  نشان میدهد که حضور ناتو و امریکا نیز در تناقض با منافع ملی ما قرار دارد.

موقعیت جفرافیای افغانستان طوری است که:افغانستان در وابستګی و بند بودن و حضور نظامی هیچ کشور جهان نمیتواند  به صلح و ثبات دست یابد ، رشد و انکشاف ارام و طبیعی  و پیګیر خود را طی کند.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید