WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

 

  ارج گذاری به خدمات یک بانو جوان افغان                                             زلیخا پوپل

 

ارج گذاری به خدمات یک بانوجوان افغان  و شناسایی نفش موثر ایشان در راستای حمایت و انکشاف حقوق بشر و مبارزه برای عدالت، صلح و امنیت که خود زن است و تحقیقات خود را در رشته (زن و اسلام) به اتمام رسانیده  به شما معرفی مینمایم ( سحر نور) در یک فامیل روشنفکر پا به عرصه ی وجود گذاشت در آوان طفلیت از کشور  همراه با فامیل عزیز شان به دیار مهاجرت پیوست و در هالند مسکن گزین شدند  . بانو هوشیار  با وقار و خیلی مودب است که به صفت یک فرزند افغان بالایش افتخار باید کرد سحر جان ازدواج نموده و اینک از خودش که نوشته اند میخوانیم

در سن ۱۱ سالگی به کشور هالند مهاجر شدم.
سابقهٔ درسی:بعد از فراغت د وره مکتب از سال ۲۰۰۱_۲۰۰۵، ۴ سال در رشتهٔ ( ژورنالیزم ) خبرنگاری مشغول فراگیری بودم که ختم این دوره را با ساخت یک فلم مستند تحقیقاتی در باره حقوق زن در افغانستان بپایان رساندم و نیز مقالاتی در موردحقوق مهاجرین افغان واوضاع رقت بارآنهادر ایران...طی سفری که به ایران داشتم ،نوشتم و در جراید هالند به چاپ رساندم.
از ۲۰۰۵_۲۰۰۹ رشته مذهب و فرهنگ شناسی را خواندم که همزمان تِزس ماستری خود را در رشته حقوق زن در اسلام با درجه عالی (تقدیر)از فاکولته Radboud شهر نیمیخن Nijmegenهالند گرفتم و مدت یکسال بحیث کاردیناتور
برای احقاق حقوق زنهای ( خارجی) یعنی زنانی که در هالند مهاجر شده اند، کار نمودم . همچنان فعالیت های زیاد در ویب سایت های مختلف و تلویزیون دولتی هالند داشتم که از آنجمله یک مناظرهٔ تلویزیونی ام تحت عنوان (مجلس نمایندگان)در چندین بخش منتشر شد.
در سال۹ ۲۰۰ یک بورس افتخاری دولتی بمدت ۴ سال برایم داده شد که روی دکترای خود کار کنم ،و تِزس phd ام در باره حقوق زن در اسلام است که ۳ کانسپت یا مفهوم در آن مرکزیت دارد: عبادت، دانش و قدرت اختیار مذهبی زنان مسلمان در هالند و بلژ یک. و در عین حال نگرشی مقایسوی خواهم داشت از زنانی که مسلمان زاده شده اند با زنانی اروپایی که به کیش اسلام روی آورده اند.

خوشبختانه طی هفته ایکه گذشت بورس ویژهٔ که به افراد مستعد تعلق دارد برایم داده شد تا بعد از اتمام phd در افغانستان ، برای دو ماه تحقیق پژو هشی بعمل آورم در باره حقوق زن از دیدگاه اسلام .
در پهلوی مصروفیت درسی درفعالیت های اجتماعی،و کنفرانس های اکادیمیک نیز سهم فعال دارم و همچنان در مسایلی که به کشورم افغانستان ارتباط دارد با علاقه سهم میگیرم از آنجمله سازماندهی تظاهراتی که چندی قبل در تقبیح از پایمال شدن حقوق بشر در افغانستان ، در شهر امستردام نمودم

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید