WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی سید زبیر واعظی

 

      گنهکار                                                                              سید زبیر واعظی

ای گنهکار!  ای که کردی جرم پنهان روز و شب

یا فشردی بس گلو های یتیمان  روز وشب

! درد های اجتماع را گر مداوا نیست خیــر

درد خود کردی دوا از خون انسان روز وشب

قصر و بلد ینگ و زمین و باغ بگرفتی به زور

گر فقیر و بی نوا شد خانه ویران  روز وشب

از طریق ظلم و استبداد، ساختی دولتی(!)

داری اکنون خانه ها ، پول فراوان روز وشب

جمله آسایش ترا باشد در این شب های دی

از برودت گر بمیرد طفل عریان روز وشب

گر روی در جاده ها با موتر شیک و قشنگ

یا ببینی کور و لنگ و لاش و نالان روز وشب

با وجود ظلم نا هنجار و این اعمال زشت

والی هستی گر وزیر یا از سفیران روز و شب

گر ترا روزی  کشند در دستگاه عدل و داد

آن زمان گردی دچار یآس و حرمان روز وشب

این مثل باشد به خاطر از نکویان  «واعظی«

آه مظلومان بود مانند سوهان روز وشب

پاسبان این بناء تا کذب و تزویر است و کین

میدرند و می‌مکند این خون افغان روز وشب

زبیر واعظی
 

Said Zobair Waezi

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.