WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی سید زبیر واعظی

 

   قیام بر حق مردم در مصر                                                             سید زبیر واعظی

مصر کشوریست تاریخی که چهار هزار سال تمدن را در کناره های رود نیل در خود جای داده. در شهر های بزرگ و مهم این کشور از قبیل قاهره ، اسکندریه ، سوئز ، اسماعیلیه ، القصر , منصوره ، نبی سویف و در برخی نقاط دیگر این سر زمین توده ها معترض اند. معترض به دولت و حکومت حسنی مبارک . در شهر قاهره ، شهری که در حدود هفده ملیون نفوس دارد ، از مدتی بدینسو دهها هزا نفر دست به اعتراضات شدیدی زده‌اند که تا اکنون با خسارات جدی مالی و جانی توآم بوده و تظاهر کنندگان همواره به اعتراضات شان ادامه میدهند. شعار اصلی معترضان بر کناری حســــنی مبــــارک رئیس جمهور این کشور است. محمد حسنی سید مبارک ( زادهء 4 می 1928 ) از 14 اکبر 1981 تا کنون چهارمین رئیس جمهور جمهوری عربی مصر است. مبارک پس از رشد و ترقی در نیرو های هوائی مصر تا مقام معاون رئیس جمهور بالا رفت و پس از ترور انور السادات در چهارم اکتبر 1981 به ریاست جمهوری رسید. طبق قانون اساسی1971 مصر ، مبارک کنترول کامل کشور را به عهده دارد و قبل از قیام مردم مصر از قدرتمند ترین حاکمان منطقه به شمار میرفت. در خلال اعتراضات سراسری مصر که از 25 جنوری 2011 آغاذ گردید ، مبارک در مقابل معترضین و تظاهر کنندگان به مقابلهء شدید بر خاسته و بمنظور فروکش کردن اعتراضات مردم به زور و تهدید متوسل شده است. مبارک اینک 82 سال عمر دارد ودر سالهای اخیر ذیاد تر وقت خود را خارج از قاهره در اقامتگاهش در شرم الشیخ واقع در صحرای سینا گذرانده است. وضعیت صحی او چندان خوب نیست. با این حال به نظر نمیرسد که قصد کناره گیری از قدرت را داشته باشد. او چند سال قبل اظهار داشت که تا آخرین نفس و تا آخرین تپش قلبش در خدمت مردم مصر خواهد بود. جمال مبارک ، پسر حسنی مبارک طی یک دههء گذشته نقش اصلی را در حزب حاکم داشته و عمدتآ در مناسبت‌ها در نیابت از پدرش ظاهر میشد. جمال مبارک 47 سال عمر دارد. اما حسنی مبارک بار ها وعده داده که مصر شاهد ریاست جمهوری موروثی نخواهد بود وبر اساس تغییرات جدید در قانون اساسی کشور پسر او میتواند در صورت پیروزی در انتخابات در مسند قدرت تکیه زند. با وجود این مسأله این سؤال مطرح می‌شود که دامنهء این اعتراضات تا کجاست؟ کی این تظاهرات و اعتراضات را رهبری میکند ؟ و موقف کشور های دیگر به ویژه آمریکا و اسرائیل و سائر کشور های غربی که سالهاست حامی و پشتیبان این رئیس جمهور و این دولت ناکاره و فاسد و خائن و دست نشانده  هستندچه میباشد؟ و کدام دلائل باعث گردیده که این اعتراضات فروکش نکند؟ پاسخ به این همه سوالات واضح و نمایان  است: چونکه مردم از دولت حسنی مبارک نهایت نا راض و عصبانی و در عین حال مآیوس و نا امید هستند. عاید روزانهء پیشتر از نیم نفوس مردم مصر دو دالر در یک شبانه‌روز است در حالیکه نرخها همه روزه بلند رفته و خدمات اجتماعی  درین کشور در پایان ترین سطح قرار دارد. با وصف این حسنی مبارک همچون رهبران جهادی ما ، ملیونها و ملیارد ها دالر را برای خود و فامیلش در بانکهای خارج  پس انداز کرده که مجموع این مسائل کاسهء صبر توده ها را لبریز ساخته ، به قیام دست زده و از رئیس جمهور و سایر رهبران این کشور طالب کناره گیری از قدرت هستند. پیشتر مصری ها در حال حاضر جامعهء خود را آشکارا اسیر تفرقه و چند دستگی میدانند ، به ویژه با وجود چنین حکومتی که عمدتآ به دنبال منافع ثروتمندان است ، اما به توده ها وانمود میکند که نمایندهء فقرا و مستمندان میباشد. نسل جوان امروز مصر  نسبت به نسلهای گذشته، شکاک تر، مستقل تر و جاه طلب تر اند و برای اینکه صدا و نقش خود را به دیگران نشان دهند، بی تابی میکنند و شعار میدهند که مبارک گم شو و زنده باد آزادی و زنده باد توده های زحمتکش و بی بضاعت ، زنده باد برابری و عدالت و انسانیت و نابود باد دولت خائن حسنی مبارک 

با عرض حرمت سید زبیر واعظی

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.