WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی سید زبیر واعظی

 

    طنز قصیده ای در بارهء صلح                                                        سید زبیر واعظی

  

خوانندگان گرامی

در ادبیات قدیم پارسی صلح به معنای آشتی ، یعنی مقابل حرب و جنگ آمده است .، اما در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و با مفاهیم و اندیشه های متفاوتی آمیخته گردیده که برداشت های گوناگونی را از خود به ما  ارائه

میدارد. بنا براین در مجموع و بصورت کل ، صلح شرایطی آرام ، بی دغدغه و  خالی از تشویش و کشمکش و ستیز را گویند

صلح یک آرمان جهانی تلقی میشود و مفهوم مطلق ندارد و میتواند بسته به دید گاه های دینی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی تعریف های متفاوتی  داشته باشد ، به همین ترتیب از جنبه های گوناگون و مختلفی میتوان صلح را مطالعه کرد .، از جمله مسایل مربوط به جنگ ، خلع سلاح ، کنترول تسلیحات نظامی ، وضع اقتصادی در جهان و ......

بد بختانه امروز با یک قطبی شدن جهان ، عدالت و صلح از دیدگاه آمریکا و کشور های بزرگ سرمایه داری و غرب ، تنها یک جنبهء تبلیغاتی و تشریفاتی داشته و صرفآ حفاظت از تسلط سیاسی ، جغرافیایی و اقتصادی آنها بر جهان و کشور های نفت خیز دنیا میباشد و بس .

در حالی که امریکا و غرب به نام اینکه علیه تروریزم مبارزه مینمایند .، ولی بر خلاف آنگونه که در جریان زندگی روزانه دیده میشود ، این ائتلاف مکار جهانی علیه تروریزم نه تنها کاری را درین عرصه انجام نمیدهد ( به جز از اعمالی که مطابق منافع خود شان هست ) .، بلکه به بهانهء این موضوع  جنایات ذیادی را علیه کشور ها و خلقهای جهان انجام داده اند. آمریکا که فعلآ

نظام و کنترول جهانی را به عهده دارد ، پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیمان وارسا ، که یگانه حریف آمریکا و پیمان تجاوز گر ناتو بود .، همواره تلاش مینماید تا استراتیژی و راهبرد ملی خود را گسترش دهد تا رهبری دایمی جهان و تسلط بر آن را بدست گیرد و همواره آنرا در اختیار داشته باشد.

در این راستا آمریکا اهداف غیر انسانی را مطابق منافع  انحصاری و استثماری خود و متحدین آزمند خویش ، پیشه نموده ، هیچ‌گاه صلح عادلانه را

دنبال نمیکند ودر جنگ علیه تروریزم تنها و تنها برای منافع خود و سایر کشور های امپریالیستی جهانخوار و ابلیس مآب تلاش مینماید

از آن جایی که مبارزهء بشریت صلحجو بخاطر تآمین و برقراری فضای صلح و زندگی مسعود و آبرومندانه در جریان است و توقف را نمی‌پذیرد .، بنا بران ما نیز بایست بوسیلهء قلم و زبان و سایر فعالیتهای خلاقهء انسانی رسالت مان را در حد و توان خویش انجام دهیم تا ازین واژهء مقدس و انسانی استفادهء ایده‌آل و درست صورت گیرد و همه ملت‌ها و توده هایی که سالها و دهه ها و قرن‌ها در فقر و بد بختی و جنگ بسر برده و میبرند ، از مزایای آن مستفید گردیده و واقعآ در شرایط صلح آمیز ، بی دغدغه و خالی از تشویش و. کشمکش ، زندگی نمایندبدین منظور ، این کمترین همه طنز نامه یی را زیر عنوان خواب صلح نوشته‌ام  . امید وارم مورد پذیرش شما خوانندگان گرانقدر قرار گیرد

 با عرض حرمت

تا به کی ، ای دوستان غوغاست پیرامون صلح
نه کس از تآمین آن ممنون ، نه مـــرهون صلح

بنــــده تا نامش برد ، عیــــد و برات از در رسد
هر شبــی در خواب بینم چهـــرهء گلگون صلح

 

صـــلح یعنی آشتی ، و از پختگی عقل ماست
امــــن و آسایش کجا آید پدید بی چون صـــــلح

 

آنکه ترک حرص و آزش کرد آزادی گــرفت
در دگر دنیا نصیبش گشــــت این معجون صلح

آشتــــی و راستــی یکدم ز گیتی رخت بست
یا که کردند اقتباس مضحک از قانون صلــــح

زیر نام عدل و امن ، بنــــگر چپاول میکنند
تا که گردیم منصــــرف از نعمت افــــزون صلح

گر یکی از فرط وحشـت میکشد مارا به جنگ
وآن دگر مشتاق ثروت هست و نه مفتون صلح

با چنین آشغال و تاراج و شقاوت های خویش
صد تمسخر میکنند بر واژه و مضمون صلح
میکشند و میــدرند تا مغز مان پاشان کنند
هر ابر قدرت به نوبت میکشد پطلون صلح

کی گذاشتند تا شویم آزاد و دلشاد ، یکدمی
چونکه دژخیمان زنند در کاف واو و نون صلح
گر شود ایجاد کانونی ز بهر صلح و امن
میکنند در نطفه نابودش ، زنند شبخون صلح
هست آمریکا رئیس دیو و دد اندر جهان
کرده‌اند مارا چنین آغشته اندر خون صلح

این زمان دنیا دگر یک قطبی هست واحسرتا
کو همان نیروی رزمنده که شد کانون صلح

بعد افغان و عراق و لیبیا نوبت ز کیست ؟
تا شوند مرهون توپ و راکت و بالون صلح

اینکه ایرانست و پاکستان ، لبنان یا دمشق
!مبرهن این است ، مسلمانیست در صالون صلح

من نمیدانم چه نامیم این فضا ، ای هموطن ؟
حرف پوچ ؟ یا حذف نام و واژهء میمون صلح

واعظی بر چیده امیدش ،ز صلح جانیان
زین سبب باشد به غربت واله و مجنون صلح

Waezi Said Zobair

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.