WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی سید زبیر واعظی

 

    اسامه سلسله دار                                                                    سید زبیر واعظی

  

خوانندگان گرانقدر!

      طوری که شما آگاهی کامل دارید، اسامه بن لادن در جریان جنگهای سی سالهء افغانستان، بدستور سازمان  سیا به حیث یک تروریست سازمانده و دهشت افگن ماهر، اشتراک ورزید و صفوف جنایتکاران تنظیمهای بنیادگرای جهادی  ، حکمتیار ، سیاف ، مولوی نبی محمدی و مولوی خالص را به وسیلهء تشکل و بسیج مشهور ترین قاتلان حرفوی از کشور های عربی تکمیل و در قتل و کشتار دسته جمعی و انفرادی زن و مرد، پیر و جوان و حتا اطفال شهروندان میهن به خون نشستهء ما ، سهم بیشتر گرفته و نسبت به دیگر جانیان ذکر شده نمرات بالا تر را از استادان امریکائی اش از آن خود کرد.

      پس از سقوط حاکمیتح . د . خ . ا و بدنام شدن تنظیمهای جهادی در جنگهای میان گروهی و چور و چپاول دارایی دولت و مردم، اسامه با گرفتن امتیاز تشکیل سازمان القاعده، تنظیم جنایتکار دیگری را با همدستی سازمان آی . اس . آی  بنام طالبان  ایجاد و بار دوم جوی خون را در افغانستان جاری ساخته، هزاران پدر و مادر را بی فرزند، خواهر را بی برادر، خانم را بی شوهر و پسر و دختر را بی پدر نمودند.

        با دستگیری این رهبر خون آشام ترین سازمان تروریستی جهان، بدست باداران ولینعمتش، خونهای ریخته شدهء شهدای گلگون کفن میهن ویران شده ام، با ناله های جگرسوز مادران داغدیده ، پدران قدخمیده و بیوه زنان مصیبت رسیده به من الهام بخشید تا سوز دل ناقرارم را با نگارش چند مصراعی بعنوان طنز گونه خدمت خوانندگان دردمند کشورم تسکین و تقدیم نمایم. امیدوارم تا کمبودی های آن را نادیده گرفته ، معذورم پندارند

   
درخت بی ثمر بید است ، اسامه ، اسامه
سیا  از دستت ناامید است ، اسامه اسامه
اعراب میگن ، هنوز هم زنده هستی اسامه
به پاکستان کی امید است اسامه ، اسامه
 
درخت عمر تو دانه نداره اسامه
تروریست هیچ جا خانه نداره اسامه
قلندر گشته ایم از ترس نامت اسامه
جفا و جور ات اندازه نداره اسامه
 
اسامه بود افسونگر       به هر سو میزد چکر
ما را کرده در بدر       اعمالش ضد بشر
اسامه بود نخره گر       سر تا پایش شور وشر
بم هایش دور کمر       داشت ریشکی به بر
اسامه بود معتبر       به هر جا میکرد سفر
اسامه بود ملیاردر      ثروت هایش کرده سر
ده اونیکال و قطر       شریک بوش و پدر
رفته در تحت السقر       پیش ریگن و اختر
ملا عمر شد بی سر       گلبدین هم بی رهبر
سیاف جان بی برادر       ربانی شده خوشتر
 
حول والله اسامه       قهر خدا اسامه
میکرد گناه اسامه       جور و جفا اسامه
چون بی حیا اسامه       بر خلق الله اسامه
گاهی اینجا اسامه        گاهی آنجا اسامه
 
اسامه کرده جهاد       بهر کشتار و فساد
داد سر ها ره به باد       رحم بر کس نه نهاد
مثل انسان شیاد       بوده مردکی نراد
اعمالش مثل شداد       خدا جزایشه داد
 
اسامه جان اسامه       دشمن جان اسامه
بر غریبان اسامه       گرگ دران اسامه
آه و افغان اسامه       دزد ایمان اسامه
آفت جان اسامه       غم کلان اسامه
خار چشمان اسامه       خصم انسان اسامه
میکرد روان اسامه       توپ و هاوان اسامه
 
اسامه سلسله دار       دور چلتارش گلدار
مویک هایش شپش دار       لبک هایش چلمه دار
قدک اش مثل چنار       زن ها ره کرده قطار
اسامه میزد قمار       کت بوش نا بکار
اسامه بوده مکار       ده دستایش ماشیندار
ده جنگ او میداد قرار       میگن که شده مردار
کت شیطان واده دار       اوره ساخته انتظار
اسامه کرده فرار       به جهنم ، قعر نار
حمید گل گشته بیمار       نواز شریف غمگسار
آی اس آی هست نا قرار     دارد اندوه بسیار
انکار ورزد یا اقرار       شده است بس شرمسار
 
سر شب تا به سحر برده زمن تاب و قرار ، اسامه سلسله دار
سر شب تا به سحر پت میشد او غار به غار ، اسامه سلسله دار
سر شب تا به سحر خانهء بوش است قرار ، اسامه سلسله دار

پا ورقی ها:

اول – سیا ، مخفف سازمان استخباراتی سی . آی . ای است.

دو – جنرال اختر ، رئیس سابق آی ، اس ، آی میباشد که با  جنرال ضیاء یکجا به جهنم رفتند. سه – اونیکال ، کمپنی مافیائی نفت است که فامیل اسامه و فامیل بوش ، رئیس جمهور قبلی امریکا مالکان اصلی آن بودند و زلمی خلیلزاد نیز در آنجا ایفای وظیفه میکرد.

سید زبیر واعظی

Waezi Said Zobair

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.