2010/2/12 

احكام دفن ميت
سنت است اينكه عمق (گودي) قبر حد اقل نصف قامت بوده باشدو پس اگر عمق آن از نصف قامت زيادتر گرديد اين بهتر است.
بهتر آن است كه در قبر لحد قرار داده شود، و قبر شگاف و گودالي راست بدون لحد نبوده باشد، مگر آنگاه كه زمين نرم و سست و شكننده بود.
ميت در از جهت قبله نهاده شود.
كسي كه ميت را در قبر مي نهد چنين بگويد: (بسم الله و علي مله رسول الله)
ميت در قبر بسوي قبله بر پهلوي راست خويش قرار داده شود.
بعد از آنكه ميت در قبر نهاده شد؛ گره هاي كفن باز كرده شود.
در هنگام نهادن ميت در قبر، قبر با پرده پوشانده شود اگر چنانچه ميت زن بود، اما اگر چنانچه ميت مرد بود قبر پوشانده نشود.
قبر بعد از آنكه ميت در لحد يا شگاف نهاده شد با خشت خام يا ني مسدود ساخته شود.
مكروه است كه قبر از آجر و چوب مسدود ساخته شود، مگر آنگاه كه خشت خام يا ني موجود نگرديد، پس در اين صورت كراهيتي نيست.
متسحب است كه هر يك از آناني كه بر سر دفن ميت حاضر اند با هر دو دست خويش سه بار از خاك قبر بر قبر وي بريزند.
در بار اول بگويند: (منها خَلَقْنَاكُمْ)
و در بار دوم بگويند: (وفيها نُعيْدُكُمْ)
و در بار سوم بگويند: (و منها نُخْرِجُكُمْ تاره اُخْري)
آنگاه بر قبر وي خاك ريخته شود تا آنكه قبر آن مسدود گرديده و پوشيده شود. و قبر آن همچون كوهان شتر قرار داده شود، و چهار گوش قرار داده نشود.
بنا كردن بر قبر براي زينت و تفاخر حرام است.
همچنين بنا كردن بر قبر براي محكم سازي آن مكروه است.
و دفن كردن ميت در خانه مكروه است، زيرا كه دفن كردن در خانه از ويژگي ها و خصوصيات پيامبران عليهم السلام است.
دفن بيشتر از يك نفر در يك قبر به هنگام ضرورت جواز دارد.
اگر بيشتر از يك تن در يك قبر دفن گرديدند، مستحب است كه بين دو تن به خاك فاصله قرار داده شود.
كسي كه در كشتي اي مرد؛ غسل داده شود و كفن كرده شود، و بر وي نماز خوانده شود، سپس در دريا انداخته شود- اگر چنانچه خشكي دور بود، و بيم دگرگوني بدن ميت مي رفت.
دفن ميت در مكاني كه در آن مرده است مستحب است.
انتقال دادن ميت بيشتر از يك مايل يا دو مايل مكروه است.
قبر نبش كرده نشود؛ اگر چنانچه ميت به سوي غير قبله نهاده شده بود.
همچنين قبر نبش كرده نشود اگر چنانچه ميت بر پهلوي چپ خويش نهاده شده بود.
نبش قبر جواز دارد اگر چنانچه بهمراه ميت مالي دفن كرده شده بود.

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد