2012/4/13

 

ازآنجا که نفاق میان احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقی خواه افغانستان نه تنها برای یک حزب سیاسی، بلکه برای همه زیان آوربود، شعار وحدت و ائتلاف رفته رفته میان نیروهای دموکرات و ترقی خواه بازتاب یافت و تجارب تلخ دوران دوری و تفرقه سبب شد که این نیروها در مورد امکان و ضرورت مبارزه مشترک بیاندیشند، به یکدیگر نزدیک شوند و بر اختلافات فائق آیند و پرچم مبارزه مشترک را برافراشته و بار سنگین فردا را بدوش بگیرند.

تاریخ جنبشها و احزاب در جهان سرشار از تلاش پیگیر به منظور ایجاد ائتلاف ها و اتحاد ها از نیروهای مترقی و دموکرات بخاطر تحقق دموکراسی، حقوق بشر، تعین سرنوشت، عدالت و ترقی اجتماعی میباشد. این اتحاد ها هیچ گاهی وابسته به نوع ایدیالوژی نبوده و شرط اتحاد و همکاری به پذیرش دین ویا مذهب خاص مربوط نشده و نشانه آن تعلق داشتن به زبان و ملیت تعیین نگردیده، بلکه در پایه گذاری و ایجاد ائتلاف شرایط عینی زمان و تشدید واقعی تضاد های اجتماعی نقش اساسی را داشته است و نیروها با حفظ و احترام متقابل به آیدیولوژی، دین، مذهب، بینش، ملیت و زبان و داشتن استقلال سازمانی با کمیت ها و کیفیت های مختلف بخاطر انجام یک وظیفه بزرگ ملی متحد شده اند.

از این روست که "فراخوان ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقی خواه" بر اهمیت و ضرورت اتحاد همه نیروهای مترقی و دموکرات در مبارزه بخاطر یک تحول بنیادی و ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرده است.

فراخوان این ائتلاف  از هر جنبش و نیروی مترقی وطن پرست و صلح دوست که خواهان مبارزه در راه دموکراسی و حقوق بشر، صلح و ثبات پایدار و ایجاد تحولات اجتماعی- اقتصادی به سود اکثریت مردم افغانستان باشد دعوت میکند و فرا میخواند تا همه با هم در قدم اول به اساسی ترین سوال، یعنی سوال مرگ و زنده گی مردم ما، موجودیت و عدم موجودیت افغانستان آزاد و مستقل جواب ارائه نموده و راه حل برای جلوگیری از فاجعه ای که بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در انتظار کشورماست، جستجو کنند.

" ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقی خواه افغانستان" بخاطرنجات افغانستان که در یک ائتلاف وسیع نیروهای دموکرات و مترقی میسر است،  طرفدار دموکراتیک ترین شیوه های تدارک و تحقق اتحاد، ائتلاف و وحدت در عمل با تمام نیروهای ترقی خواه، میهن پرست، دموکرات و صلح دوست چه در چارچوب ایجاد یک حزب واحد سیاسی و چه در مقیاس یک ائتلاف وسیع از نیروها بوده و میباشد.

به نظر نگارنده در شرایطی که اوضاع آبستن رخداد های تحول آفرین میباشد عوامل زیر تحکیم و تداوم ائتلاف وطنپرستان را تظمین میکند.

-  برخورد عادلانه و همکاری صادقانه و اتحاد آهنین نیروهای ائتلاف،

-  چه باید کرد؟ و چطور از وقوع فاجعه بعد از عودت قطعات خارجی جلوگیری نمود؟ یافتن راه حل علمی و عملی،

-  ایجاد ائتلاف هرچه وسیع تر از تمام احزاب و سازمانها، لایه ها و اقشار مردم برای اعمال رهبری دایمی جامعه،

ائتلاف کدام مسله ای جدید یا خلق الساعه نیست که درشرایط کشورما به طور تاکتیکی طرح شده باشد، بلکه تشکل وسیعی است که تشکیل دهندگان آن با انبوهی از تجارب نوین، نسبت به گذشته بسی گسترده تر وارد میدان سیاست شده اند.

تجربه تاریخی جنبشها و احزاب نشان میدهد هر جایکه این وحدت ها و ائتلاف ها به علل مختلف شکسته و برهم خورده ویا حفظ نگردیده جنبشها پارچه پارچه، ضیف و امکان پیروزی کم و زمینه های شکست آنان بیشتر و سهل تر میسر بوده است و آنجایکه مواضع ائتلاف شالوده مستحکم داشته و نیروهای ائتلاف در زمینه عملی ساختن آماج ها بصورت متحد و یک پارچه دوش بدوش هم عمل نموده اند و وحدت آنان حفظ شده و تحکیم پذیرفته، توانسته اند به دستآورد های بزرگی نائل آیند.

به این ترتیب ائتلاف اصالت و عمق برخورد وطنپرستان نسبت به مردم و میهن شان است، ائتلاف یعنی چشم انداز نوین در تکامل اجتماعی، احیا و تحکیم قدرت نیروهای دموکرات و ترقی خواه است، ائتلاف وسیله ای است در یک مرحله معین تاریخی جامعه ما به منظور نجات وطن و خوشبختی مردم آن، ائتلاف بنیاد اصولی و کار پایه ای انجام یک رسالت بزرگ و یک تحول عمیق اجتماعی به نفع صلح، دموکراسی و ترقی در افغانستان است، ائتلاف یعنی برخورد نوین در شرایط نو به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، ائتلاف تعمیم تجارب و دستآورد های گذشته وتکامل ایده آل های تازه و علمی و ضروری است که در شرایط کنونی مردم و جامعه به آن ضرورت دارند.

ویا به بیان دیگر میتوان چنین گفت: ائتلاف روند سیاسی است که به عنوان یک ضرورت اجتماعی- سیاسی بوجود آمده و به وسیله احزاب و سازمانهای که پرچم مبارزه متحد و مشترک را بدست گرفته اند اداره و رهبری میشود و هدف در این روند نیل و رسیدن به قدرت سیاسی است و شرط ناگزیر دستیابی به قدرت سیاسی اتحاد و همبستگی پایدار و مستحکم ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقی خواه است.

وحرف آخراینکه: مسائل عینی اجتماعی و سیاسی را هرچند که دشوار باشند، تنها هنگامی میتوان حل کرد و به سرانجام موفقیت آمیز آن رساند که در روندی عمیقا دموکراتیک تمام نیروهای ائتلاف، اندیشه و عمل مشترک شان را در جهت حل مسائل با رهبری هدفمند، متحد و رزم آزموده تمرکز داده و به تمام مشکلات و پرابلمها با وحدت خویش جواب بدهند./

 

   

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات داکتر آرین  کلیک نماید  

 
 
admin@vatandar.at
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد