2012/5/22

 

 برنامه "حزب مردم افغانستان"  که در کنگره وحدت مورخ ۲١  ثور ١٣٩١ خورشیدی  به تصویب رسید،  برنامه یک  سازمان جدید سیاسی میباشد که برای یکی از حساس ترین و بغرنج ترین دوران میهن ما ارائه گردیده،  در این برنامه مسایل مربوط به تحلیل وضع جاری کشور، مناسبات ملی و بین المللی، آوردن صلح و ثبات دایمی و  ژرفاندن اهداف ووظایف "حزب مردم افغانستان" در یک مسیر مسالمت آمیز و تغییر بنیادی و ضرورت ائتلاف وطن پرستان،  به عنوان مسایل حیاتی و مرکزی ذکر گردیده است.

برنامه ستراتیژی حزب را نیل به پیشرفت عمومی، تعمیم و نهادینه شدن ارزشهای دموکراتیک و فراهم شدن زمینه های ضروری برای اعمار جامعه متمدن، دموکراتیک، پیشرفته و عادلانه" اعلان کرده است که بدین منظور مسایل مهم اجتماعی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را عمیقا تحلیل و راه های حل تمام مسایل و پرابلمهای پیچیده و ضروری را در شرایط  کنونی جستجو نموده، که این تحلیل امکان حرکت استوار و مطمن به پیش را میسر میسازد.

آنچه در برنامه قابل اهمیت است " حزب مردم افغانستان حزبی دموکرات است و با تحمیل جبری هرگونه ایدیولوژی بر نظام سیاسی و حیات اجتماعی مخالف" میباشد، برنامه حزب بد ون توجه به طرز تفکر، آیدیالوژی، د ین و مذهب و جایگاه گروهای سیاسی و اجتماعی جامعه ما، فراگیر و به تمام مردم و آنانیکه آرمان شان تعالی و ترقی افغانستان است تعلق میگرد.

برنامه در تاریخ جنبش های سیاسی و اجتماعی افغانستان بی سابقه بوده و بهترین برنامه ای است که در مرکز سیاست آن دموکراسی و مردم سالاری قرار دارد و ضرورت تغییرات بنیادی را تسریع و اهداف مهم علمی و سنجیده را مطرح کرده است.

در برنامه به عنوان ضمانت های نیل به وظایف مهم  یعنی تثبیت، تحکیم، عملی کردن، تعمیق و ژرفش اهداف "حزب مردم افغانستان" موضوعات اساسی  در عرصه های انکشاف و رفاه اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ، بازنگری عمیق تمام جهات زندگی و جامعه و ایجاد بهترین شکل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برجسته گردیده است، که رسیدن به این اهداف شرایط را برای چرخشی بنیادی از ویرانی بطرف آبادی، از بی عدالتی بسوی عدالت، از بی ثباتی بسوی ثبات، از فساد بسوی صداقت و پاکی، از اقدامات پراگنده اجتماعی به اقدامات علمی و عملی و از جنگ بطرف صلح آماده میسازد.

برنامه، که محتوای فعالیت "حزب مردم افغانستان" را تشکیل میدهد، بمثابه اولین گامی است که این حزب پا به عرصه مبارزه سیاسی، علنی و قانونی، مردمی و مسالمت آمیز میگذارد. این برنامه واقع گرا و مسالمت گراست با قهر و خشونت در هرشکل آن سر سازگاری ندارد و خواهان حل تضاد های سیاسی و اجتماعی از طریق صلح آمیز میباشد و با اعمال قهر و خشونت و تشدد مخالف است و نخستین برنامه ای است که با هیچ گروه، سازمان و دولتی دشمنی ندارد و "حزب"  دوستان مردم افغانستان را دوست خود میداند.

دراصول و اهداف برنامه آماج های اساسی "حزب مردم افغانستان" را حل مسایل و موضوعات مهم، ضروری و حاد مانند -  مسله حاکمیت ملی، حقوق و آزادی های فردی، مسله اقتصادی و صنعتی کردن کشور، مسله انکشاف و رفاه اجتماعی، مسله ملی، مسله تضمین و تأمین مصونیت قانونی سرمایه های داخلی و خارجی، مسله حمایت از حقوق کارگران و دهقانان، مسله  زنان، پیشرفت فرهنگ و روابط بین المللی تشکیل می دهد.

یکی از جهات کلیدی "برنامه حزب مردم افغانستان" مبارزه برای تأمین حقوق اجتماعی و صنفی دانشمندان، استادان، معلمان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، و ژورنالیستان کشوراست و دور نمای ترقی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را وابسته به نخبگان، فریخته گان، دانشمندان، فرهنگیان و جوانان میداند و از آنها حمایت و پشتیبانی میکند.

در برنامه جای ویژه خود را زنان و جوانان بمثابه اشتراک کنندگان فعال تغییرات اجتماعی داشته و مرامنامه خواستار اشتراک عملی آنها در حل تمام پرابلمهای اقتصادی و اجتماعی جامعه شده است.

برنامه  مبارزه و مساعی بخاطر بلند بردن سطح زندگی مردم و کاهش فرق های اجتماعی و اقتصادی را میان لایه ها و اقشار مختلف و بهبود شرایط وضع معیشت متقاعدین، معلولین و معیوبین و مادران نان آور و سرپرست خانه  و تأمین شرایط خوب برای آنان را، یکی از ضمانت های مطمین عدالت وسلامت جامعه میداند.

از مسایل مبرم و حیاتی که بیشتر مورد توجه برنامه قرار گرفته است مبارزه علیه پدیده های مصیبت بار چون " فساد، تباهکاری، رشوت و اعتیاد" است، برنامه سیمای پاک، متواضع و صادق و سچه جامعه را در عرصه های معنوی و اخلاقی تأکید نموده است.

برنامه طبقاتی نیست، جانبدار بودن آن به باور نگارنده - پشتیبانی همه جانبه از لایه های زحمتکش جامعه افغانستان است، زیرا اکثریت نیروی کار و بخش عظیم از جامعه را در افغانستان تشکیل می دهند وسیاست "حزب مردم افغانستان" در تمام ساحات زندگی در دفاع از منافع ملی  مردم افغانستان و از تمام لایه های جامعه که "خواست گاه حزب" را تشکیل میدهد برخاسته است.

در برنامه آمده است: " اسلام دین مقدس مردم افغانستان است" و با در نظرداشت ملاحضات تاریخی و اجتماعی و خصوصیات جامعه ما برنامه به مسله حمایت و رعایت اساسات دین مبین اسلام  و ارزشهای پسندیده ملی تاکید خاص صورت گرفته و مسله اجرای مراسم د ینی برای پیروان سایر ادیان را نیز حق مسلم شان دانسته است و تنها با اعمال سوء استفاده از د ین و مذهب بخاطر فریب مردم و به منظور خشونت، حفظ و کسب قدرت سیاسی مخالفت مینماید.

مهمترین خصوصیت این برنامه در آن است که به تمام مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاسخ علمی ارائه کرده  و راه های بیرون رفت از پرابلمهای موجود را بصورت روشن توضیح و تشریح نموده و یگانه برنامه ای است که اولین بار در چارچوب شرایط خاص اجتماعی و تاریخی کشورما تنظیم گردیده و مختصات ویژه جامعه و زمان ما در آن در نظر گرفته شده است.

درحالیکه پیدایش "حزب مردم افغانستان" را به تمام وطنپرستان تبریک و تهنیت میگویم، صمیمانه آرزومندم تا بخاطر جلوگیری از افتیدن مجدد افغانستان به کام بحران و بی ثباتی، همه نیروهای که صادقانه خواستار صلح، دوستی و ترقی افغانستان هستند، برای همکاری و همبستگی بر پایه برنامه "حزب مردم افغانستان" به فوری ترین و مبرم ترین خواست جامعه و زمان ما  که تحقق صلح و ثبات در افغانستان است پاسخ مثبت بدهند و سودمند است تا راه های بهتر و کاملتر، جهت دست یافتن و توفیق به آرمان عالی و ملی صلح و عدالت و آشتی را جستجو نموده و دسترسی به آنرا  سهلتر و عملی تر سازند، تا سرانجام میهن ما بسوی آن ستیغ تابنده گام بردارد که آرزوی دیرینه ای مردم ماست./

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات داکتر آرین  کلیک نماید  

 
 
admin@vatandar.at
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد