WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  داکتر آرین

 

   پیام شاد باش به مناسبت قیام مسلحانه هفت ثور             داکترآرین

پیام شاد باش به مناسبت قیام مسلحانه هفت ثور

داکترآرین

مردم غیور و با شهامت افغانستان، رفقای گرامی، میهن پرستان افغانستان، به پاس گرامی داشت از مبارزان به پا خواسته خلق، که از میان دود، آتش و خون - آزادی و اسقلال، عدالت و برابری، سعادت و خوشبختی را به مردم خویش به ارمغان آوردند، تبریکات صمیمانه و درودهای گرم  و رزم جویانه خویش را به مناسبت سی و هفتمین سالگرد قیام مسلحانه ثور تقدیم می نمایم.

این قیام رویدادی بزرگ تاریخی در حیات سیاسی-اجتماعی مردم و تمام زحمتکشان افغانستان بود، میهن پرستان افغانستان نه تنها نقش سترگی را بخاطرآزادی، عدالت و برابری خلقها بازی کردند، بلکه به عنوان تواناترین نیروی سیاسی کشور، علیه ظلم و ستم، بی عدالتی و فساد، تاریک اندیشی وعقب گرایی مبارزه کرده و جهت وحدت خلق، حاکمیت ملی، اسقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور رزمیده و پرچم افغانستان آزاد و سر بلند را در جهان در اهتزاز در آوردند.

این جشن فرخنده را که یاد و بودی از اولین نظام مردمی و انسانی، نظام عدالت و برابری، نظام ترقی و دادخواهی و دولت اکثریت تودهای مردم است، یک بار دیگر به شما صمیمانه شادباش می گویم پیروزی های خلق ترقی خواه افغانستان را به خاطر پیاده نمودن آرمانهای شریفانه و مردمی قیام مسلحانه ثور خواهانم.

با درودهای فراوان - داکترآرین

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید