2017/10/26

  

بپاخیزید

 

تقدیم به شهدای هفته خونین گذشته

داکتر آرین

   به شهدای با نام و گمنام میهن ما که  بخاطر استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در نبرد های خونین و خطرناک با ارتجاع و استعمار، پیکار نمودند، پرچم افراشته اند و سر باخته اند و در هر شرایطی کنار مردم خود ایستاده و در خدمت میهن خویش قرار گرفتن و گرامی ترین هدیه خداوند و بهترین تحفه طبیعت، یعنی زندگی خویش را پیشکش آرمانهای وطن و خلق خویش نموده و جام شهادت را نوشیدند سر تعظیم فرود آورده و طلب آمرزش می کنم.

من در عین گذاشتن احترام به مبارزات و جانبازی های شهدای گلگون کفن راه ترقی و پیشرفت، انسانیت و عدالت اجتماعی و شهدای سوم عقرب که بدست بنیادگرایان و تروریست های معروف و برحال و شناخته شده که وحشیانه بخاطر داشتن اندیشه های میهن پرستانه و خواسته های انسانی کشته شدند، یادی از شهدای هفته خونین گذشته نموده که مردم ما را در غم نشاند و به صدها فامیل را داغدار ساخت، در حالیکه اعمال جانیان خون آشام جهادی، طالبی و داعشی را که همیشه از یک یخن سرکشده اند تقبیح می نمایم و نفرت می فرستم، چند کلمه ای را که پشت به پشت نموده و موزون ساخته ام به وجدان ها، به مردم و به خانواده های شهدای هفته خونین ولایات پکتیا، کابل، قندهار، تخار و غور تقدیم می نمایم.

                                بپا خیزید                                                                                                                             

بـپـا خـیـزیـد بـپـا خـیـزیـد، گلــوی اژدهـا گـیـرید

دراین کارزار ازمردان، قشون و هم سپاه گیـرید

چوتیغ  زر و زورگویان، رسید بر استخوان تان

ز دژخـیـمان قـرن مـا، هـزاران خونـبـها گـیـرید

ز مرده پشته ها ساختن، ز خلـق بی گنـاهی مـا

سفـاک قـرن را نابود، حـقـوق بـی گـنـاه گـیـرید

هروز کشتار و انفجار، هر روز قـتلها و انتهار

یکی گردید چو یک مشتی، جلو این حبا گیـرید

بهرســو بگذری غمگین، بهرجا بنگری یـتـیـم

فریدون وار در مـیدان، ضـحـاک مـارهـا گیـرید

همین است اختیار تان، همین است افتخار تـان

که انتقام خلق خویش، از این دون و دنا گیرید

 بدون ترس از یـزدان، که سرقت هاست نمایان

شما حق و حقوق تان، ز حلـقی این دغا گیـرید

چه خونهایکه ریخته شد،چه جانهای گرفته شد

زخونخواران عـصرتان، جواب این عـزا گیـرید

چـرا هـروز قــربـانـی، جـوابـش کـی دهـد آخــر

از این عـده بی وجـدان، غــنی و عبـدالله گیـرید

ز قـربـانـی  نسـل هــا، شـما محفوظ مـی گردید

اگر یکی شوید تصمیم، به نابودی هیـولا گیرید

جهادی کُشت و طالـبی، کنون داعش زند سرها 

یکی شوید  و یکجـایی، گلـون ارتـجـاع گیـرید

که وحدت است پیروزی و درغـیرت سرافرازی

هــمیـن حـب وطـن بـاشد، شـما راه خـدا گیـرید

شما اید صاحب این خاک، شما اید مالک کشور

از ایـن آلـوده ای خصمان، مقدس زادگاه گیـرید

چو خلقها ساخته اند تاریخ، شما از کی کـمترید

بسازید تاریخ خویش و به توده تکیه گاه گیرید 

درفـــش ســـرخ رهــایـی، شـمـا بـــر دژ آزادی

برافـراشته بر افـرازید، به مثلی مردهـا گیـرید

شما ای خـلق قـهرمان، شما ای مـردم افـغــان

زنـید بـر فـرق نامـردان، شما پـتک نـیا گیـرید

بـپـا خیزید بـپـا خـیزید، گــلوی اژدهــا گـیـرید

که در نـبـرد آزادیـست، شمـا راه همــا گـیـرید

آرین 30 میزان 1396.  

 

 

 

 

 

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات داکتر آرین  کلیک نماید  

 
 
 
 
 
admin@vatandar.at
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد