2018/03/11

 

 

تبریک

رفیق گرانقدر هما یوسفی!

مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند به شما خانم فرحیخته، بانوی مبارز و تمام زنان و دحتران آزاده و زحمتکش افغانستان هشتم مارچ روز جهانی زن را صمیمانه شاد باش و تبریک می گوید.

تسلط مناسبات عشیره یی، فیودالی و نیمه فیودالی، بقایای مردسالاری، خرافات، عقب ماندگی فکری و بنیادگرایی همه عواملی اند که مبارزه زنان افغانستان را برای احراز حق و حقوق شان در جامعه سخت و دشوار گردانیده است. از این جهت مبارزه با خرافات و استبداد مذهبی و فرهنگی که مانع عمده پیروزی مبارزه زنان برای کسب حقوق برابر در جامعه است، شرط آزادی از اسارت، خوشبختی و سعادت زنان میهن ما می باشد.

مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند با استفاده از این فرصت، از کوشش خستگی ناپذیر شما در مدیریت امور و رهبری سایت وزین "وطندار" قدر دانی نموده، مبارزه و زحمات شبانه روزی شما را در این شرایط دشوار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که برای مردم و میهن ما انجام می دهید در خور احترام و شایسته تکرم دانسته و قدر دانی مینماید.

زنده باد زنان زحمتکش افغانستان

پیروز باد جنبش جهانی زن

مستحکم باد همبستگی بین المللی زنان افغانستان.

داکتر آرین

رئیس مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات داکتر آرین  کلیک نماید  

 
 
 
 
 
admin@vatandar.at
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد