WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات عزیزه عنایت

 

زندگینانه عزیزه عنایت

عزیزه عنایت  که در ولسوالی بزرگ اندخوی ولایت فاریاب درسال 1947 - م  پا بر عرصه و جود گذاشته  عزیزه عنایت  همراه با والدین خویش به کابل  سفر کرد و نسبت آنکه  پدر مهربا نش افسر اردو بـودو به اقتضای زمان در یکی از قطعات عسکری در کابل  توظیف شده بود  همــان جــــا اقامت گزید که عزیزه عنایت نیز با سپری نمودن فراز و نشیب زندگی تحصــیلاتش را  در کابل  به انجام رسا نید و شا مل وظیفه در امور اداری در سا حۀ ملکی گردیدکه در شعبات مختلف  با حسن اجراات و کار فهمی پیش رفت ودرزمان های معین به ترفیعات دوره مامورین پیهم نا یل آمدو آخرین ماموریت او بحیث مدیر عمومی ســـوانح وزارت آب وبراق در کابل بوده است درهالند بحیث مها جـــر قبول شده زندگی مینماید . و با خواندن زبان و ادبیات هالند  دیپلوم گرفته است که بـــــه حیث معلم و آموزگاردر مکاتب ابتدائی و عالی و انیستیتوت های هالند طبــق تقسیــــــم  اوقات معین به  ارایه لکچردرموارد مختلف میپردازد .  خانم عزیزه عنایت که با شخصی بنام  عنایت الله  عنایت  عروسی کـرده ودارای دو پسر و دو دختر جوان  میباشد که همه تحصیل کرده و ازدواج نموده اند (پسرانش با  دختران تحصیل کرده  و دخترانش با پسران تحصیل کرده ).  خانم عزیزه عنایت از دوران جوانی به شعر سرایی آغاز نموده روی مســـا یـــل اجتماعی , سیاسی , میهنی , غزل و اندرز وامثال آن در قالب عـروض قریحه آزمـــایی  کرده اشعار نغز سروده است و اشعار غیرعروضی نیز دارد .نخستین مجموعه شعری خانم عزیزه عنایت در سال 2003 میلادی بنام سیرزندگی به تعداد پنجصد جلد چاپ و به علاقمندان عرضه شـــده و  دومین مجـــموعه شــــعــری وی بنام فروغ سحر به تعداد یکهزار نسخه در یکصد وشصت و سه صفحه با وجا حـت دل انگیز چاپ و آماده توزیع به علاقه مندان است . این مجموعه شعری نیز مانند هر کتاب دیگر بــا تمام تلاش در ادیشن و تصحیحات آن دارای اندک غلطی و اشتباهات طباعتی توام شده است اما در کل عیب پنداشته نمیشودعزیزه عنایت  متن منتشره  فروغ سحر را بخوبی موضوع بندی  نموده اسـت کــه یا فتن اشعار مورد نظرخواننده و علاقه مند در باره ء وطن , بهــار, زن و امـثال آنـــــرا برای خواننده  نهایت اسان کرده است .

گزیده های مقالات فرهنگی سباسی بانو عزیزه عنایت

خروج سربازان امریکا ازافغانستان

گفتگو با عزیزه عنایت نویسنده و شاعر سرشناس کشوربا شیرین نظیری فعال حقوق زن وگردانندۀ سایت آوای زنان افغان

اول می, روز همبستگی کارگران جهان

اوضاع افغانستان درارتباط به اوضاع جهان

بررسی وضیعیت حقوق زنان درافغانستان

افغانستان در دشواری های دوران

شیادان دوران

حمد و ثنا

ایجــاد دفتر سیاسی طالبان در قطـر

نوشگفتــن

مداخلات دشمنان درخاک افغانستان

تظاهرات درولایات کندهارومزارشریف

 گرامی داشت ازمقام والای مادر

نوعی از خشونت دربرابرزنان

زمستـــــا ن  -   تنـد بــاد حــوا د ث

تظاهرات درولایت بادغیس بخاطر کشته شدن یک پولیس افغان

خشونت علیه زنان در جها ن

سرود نا ب و بشکسته پر

خــزان پیک زمسـتان

با شاعرونویسنده گرانقـدر کشور ماعزیزه عنایت معرفی شوید

ماه مبارک رمضان پرفضیلت ترین ماه سال

گــــذری در کوچه باغ عروض

پـس از وقــوع حــادثه ی یــازدهــم ســبتــا مـبـــر

بخش دوم  درکوچه با غ عروض

عیــد  

غوث زلمی شخصیت شناخته شده کشور

به استقبـــــال از هشتم  مارچ

فروغ سحـــر

روز بين المللی زن

غم  دیر ینه

سروده های بهاری

لاله ء دا مانک ما !

افغانستان و جنگهای تحمیلی !

مسمومیت دختران در مکاتب !

دفترشعر، بیرق های سرخ وسبز!

جـذ بـهء عشـق

خامۀ درفرا راه آزادی  !

شـوق  دیــدار

حادثۀ درد ناک ولایت فاریاب

حفاظت از سا لمندان بدون اقارب در افغانستان !

هستی ملت -  پرتگاۀ خطــر

فیصلۀ علمای دینی ولایت فاریاب

خشونت روز افــزون دربرابرزنان افغانستان !

حضرت ابوالمعانی بیدل واوضاع  نابسامان روزگارش ! 

طواف کعبۀ دل

مصونیت قضایی سربازان امریکا درافغانستان !

به استقبال ازهشتم مارچ روزبین المللی زن  !

خروج عساکرنا توازافغانستان !

به افتخار روزمادر !

وضع افغانستان درطی بیشترازیازده سال !

قانون منع خشونت علیه زنان ! 

مخمسی برغزل حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی

نا امنی های روزافزون درافغانستان !

ارزش هویت ملی وملیت های ساکن درکشور !  

افزونی خشونت دربرابرزنان کشور!

مروری براثرگرانبهای نمک درشعر فارسی !

تجلیل ازروزعشاق یا والنتین

وضع سینما یا هنرهفتم درافغانستان !

 نوروز با ستـا ن

بیکاری یا مرگ تدریجی درافغانستان !

طولانی ترین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  !

مروری به کتاب چشمهای سیاه بهار

سکوت شب !

ناباوری های مردم افغانستان نسبت به حکومت وحدت ملی !

 شام بی سحر  - گنج قنا عت

سی وهفت سال با سوختن وساختن ! 

ستاره های سرزمین من !

نگرشی براندیشه وشعرحافظ درانشا !

مروری برآثارارزشمند مرحوم جناب قندی آغا !

  بساط هجرت !- برگ افشان !- نخل امید ! -  وضع جوانان وطن ! - عید قربان

افغانستان درسالهای واپسین !

زنان رنج کشیدۀ افغانستان دربرابرخشونتهای روزافزون !

 کشتی ملت افغانستان درتلاطم کمک های جهانی ! 

زنان افغانستان با فعالیت های اندک دراجتماع ! 

شیوۀ بیدل درتصوف !- گلهای نا شگفته ! ـ قافلۀ اشک ! - خارچشم افلاک ! ـ یاد وطن !

 

 

 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد