2010/3/19

موسم بهار آمد ، گل شکوفه زا گردید

آتشی به دل افتاد ، شعله يی به پا گردید

 

سالها بود پايیز ، مونسِ شب و روزم

رنگِ زندگانی ام ، رمزِ فصل ها گردید

 

روزگارِ ناکس زد ، سنگ بر سرِ بختم

آنزمان که نام من ، ثبت کی ، کجا گردید

 

کوه و دشت میهن را،مرگ وغصه کاریدند

کارزار این و آن ، کار و بار ما گردید

 

بخت واژگون گردون ، والی ولایت شد

بحر دهر طوفانزا ، تا یکی دو تا گردید

 

بلبلان دستانگو ، ترک آشیان کردند

لانه بی پرستو شد ، خانه بی نوا گردید

 

واعظی به منبر رفت ، غدغن بهاران گفت

لاله یی به بستان رُست ، شاهد خدا گردید

 

فرش عید نوروزی ، شادی گسترد هرسو

آنگهان که باغِ دل ، غنچه غنچه ، وا گردید

 
 

admin@vatandar.at    

                               مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

                              صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به وطندار می باشد