WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات  ع.  بصیردهزاد

گزیده های مقالات ع.  بصیردهزاد

 
 • تابوی 1- اف بار دیگر تحت شعاع پارلمان هالن د

 • بحران سیاسی کنونی افغانستان و دیدگاه   ما   

 • مکثی بر ورود گلب الدین حکمتیار به کابل، پیش‌بینی‌ها و احتمالات

 • موقف ملل متحد در چنبره یک سایکل هگلی

 • اعتراف سمبولیک حکومت انگلستان بریک  اشتباه   

 • مکثی بر افشای اسناد استخبارتی ( سی – آی – ای) پیرامون حوادث   افغانستان

 •  بخاطر 19 همین سالگرد وفات شادروان ببرک     کارمل    

 • (مکثی کوتاهی بر ختم کار کمیسیون حقیقت یاب حوادث کندوز

 •  انکشافات سیاسی – نظامی افغانستان ، دیدگاه ها و برخورد      ها

 • مقایسهٌ  بر مفاهیم صلح ، ثبات و امنیت بین المللی تحت سیاست های دو قطبی و یک قطبی  در سه دهه گذشته    

 • به ادامه گذشته یک دید مقایسه وی بر مفاهیم صلح ، ثبات و امنیت بین المللی در سه دهه گذشته

 • یک دید مقایسه وی بر مفاهیم صلح ، ثبات و امنیت بین المللی تحت ... 

 • چند قطعه شعر انتخابی از مرحوم محمد ابراهیم " کوهی لشکری"

 • بحران انتخابات در گرو فکتور های   خطرناک

 •  انتخابات دور دوم  2014 افغانستان ، بررسی ها و قضاوت

 • حضور پشت پرده و ارائه مشاوره نظامی ماموران امنیتی امریکا در ا    وکراین 

 • انتخابات 2014 در افغانستان،  جنجال بحث بر انگیر زمان ما قسمت پنجم و اخیر   

 •  (قسمت دوم) انتخابات 2014 در افغانستان،  جنجال بحث بر انگیر زمان ما

 • انتخابات 2014 در افغانستان،  جنجال بحث بر انگیر زمان    ما

 • قسمت چهارم دستگاه حکومتی و سیاست خارجی آن       

 • قسمت سوم  پارلمان بحیث ارگان قانونگذاری و وظایف نماینده گان "ملت"     

 • قسمت دوم دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روند های در هم پیچیده سیاسی – نظامی

 • قسمت اول دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روند های در هم پیچیده سیاسی – نظامی

 •  تاٌملی بر گزارش پروژه " عدالت انتقالی" سازمان فارو 

 • گذارش در مورد تدویر جلسه انجمن حقوقدانان  افغان در اروپا          

 • حقوق طفل و مصئونیت ر شد جسمی و روانی اش در نظام خانواده        تتبع و نگارش از ع. بصیر دهزاد

 • دیدی بر عوامل تمائل جوانان افغان به ارتکاب جرائم و رادیکالیزم  

 • جامعه افغانی  یا  تقاطع بینش ها  و  برنامه های سیاسی

 •  توضیحی بر خشونت و خشونت خانواده گی   قسمت دوم           

 • توضیحی بر خشونت و خشونت خانواده گی   قسمت اول           

 • 2019   یکصد سالگی استقلال افغانستان و فرصت های طلائی در دست                

 • مخاصمات قومی و پسمنظر های خطرناک آن        

 • ملت افغانستان  به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه  ملی ،

 • دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران "خطرناک" افغانستان

 •  بخاطر روز بین المللی صحت و مصئونیت کارگر در ساحه کار  

 •  تحلیلی بر سیاست جدید آمریکا و موقف شرارت پیشکی دولت پاکستان  

 • حقوق بشر و مفاهیم هویت، زبان و اتنیک در افغانستان

 •  در یادبود از یک زن مبارز افغان دوکتور اناهیتا " راتب زاد "         

 • احتمالات و چالش ها درفراراه مذاکرات صلح با طالبان      

 • از تروریزم داعشی اینجا تا آنجا         

 •  انکشافات سیاسی – نظامی افغانستان در رابطه به داعش  طالبان

 • داعش  ، ارواح  خبیثه  زائیده سیاست های جیواستراتیژیک بین ا  لمللی         

 • به ادامه گذشته  جامعه افغانستان کنونی در آبستن گذار اجتماعی و فکر  

 • جریان دموکراتیک خلق ادامه نهضت های آزادیخواهی و روشنگری در افغانستان

 • تروریزم طالبانی در پاکستان "دست‌شکسته امیل گردن"

 • در سوگ  یک چهره با استقامت ، استاد موسیقی و ادبیات زبان  روانشاد جلیل احمد مسحور     جمال

 • چند رباعی  انتخابی از مرحوم محمد ابراهیم " کوهی لشکری"

 •  تقلب و افتضاح انتخاباتی ، حتک حرمت به تصمیم ، اراده و جهش خود جوش شهروندان  کشور 

 • چند قطعه شعر انتخابی از مرحوم محمد ابراهیم " کوهی    لشکری "

 • بیداری ملت و انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان 

 • قسمت چهارم انتخابات 2014 در افغانستان،  جنجال بحث بر انگیر زمان ما     

 • قسمت سوم انتخابات 2014 در افغانستان،  جنجال بحث بر انگیر زمان ما     

 • ازدلدلزار پر تعفن خصومت های اتنیکی - زبانی تا حقوق مشروع بشری- اجتماعی در یک روند ملت سازی مدرن

 • دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر " تجلیل از یک روز زیبا"

 •  لویه جرگه مشورتی  و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان 

 • چند قطعه شعر انتخابی ازپدر بزرگوارم " مرحوم محمد ابراهیم " کوهی لشکری "

 • دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روند های در هم پیچیده سیاسی – نظامی

 •  حقوق بشر و  جرائم حذف فزیکی ( قتل های سیاسی) بدون پروسه عدلی و قضائیع

 • لایحه (اصولنامه) طالبان آئینه از تحجر و هویت خشن

 • و حدت در احزاب وسازمانهای چپ

 • نسل بالنده و ایده های تابنده  

 • طالبان در جنگ و حزب اسلامی در پی ائتلاف انتخاباتی

 • گذار از پروسه های فرسایشی به همسوئی های عملی و ممکن قسمت       یک  ـ دو

 • پاکستان حامی تروریزم پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

 • جستجوی اهداف بزرگ در امکانات کوچک  

 • تفسیری بر نواندیشی سیاسی و سازمانی

 • معضله پناهجویان افغان در هالند و تابوی 1-اف (1-F) ار

 • فغانستان در یک معمای  سیاستهای بغرنج فرامرزی

   

 

بیوگرافی  ع. بصیر دهزاد

عبدالبصیر دهزاد فرزند  محمد ابراهیم  " کوهی لشکری" در میزان سال 1335    هجری شمسی ( 1956) در یک خانواده روشنفکردر قریه قلعه فتوح  چهاردهی کابل تولد یافته است. مکتب اپتدائیه را درمکتب دقیقی بلخی و بعداٌ در مکتب جمعت چهلستون ( لیسه محراب الدین) به پایان رسانیده است.

دوره متوسطه و ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل در سال  (1976) 1355  ه.  ش. به اتمام رسانیده و در سال 1356( 1977) شامل فوکولته حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه کابل گردید. بعد از مدتی زندانی شدن در زمان حفیظ الله امین دوباره به تحصیل ادامه داده در سال 1359(1979)  در رشته حقوق عامه و علوم سیاسی به درجه لیسانس از آن فاکولته فارغ التحصیل گردیده است.

بین سالهای 1360 الی 1371  (1980-1992) بحیث استاد  و در پهلوی وظیفه تدریس از سال 1368 الی 1371 (1968-1992) بحیث آمر دیپارتمنت روابط بین المللی  در فاکولته حقوق  و علوم سیاسی  ایفای خدمت نموده است. بین سالهای 1364 الی   1366 ( 1965-1967) درجه ماستری را در رشته روابط بین المللی از فاکولته حقوق و علوم سیاسی بدست آورده است.

از سال 1992 (1371) بدین سو در کشور هالند زندگی مینماید. تحصیلات در هالند در عرصه  خدمات و تاٌمینات اجتماعی بدرجه معادل لیسانس  اخذ نموده و از سال 1999 در ادارات حمایت حقوق اطفال در هالند ایفای وظیفه مینماید. متاٌهل و صاحب سه فرزند است.