2010/2/12 

با محتضر  چه چيز انجام شود؟
رسول خدا (ص) فرموده است:
(
مَنْ كانَ آخِرُ كَلامِهِ لا اله الا اللهُ دَخَلَ الجنَّه- كسي كه آخرين سخن وي لا اله الا الله باشد به بهشت وارد مي شود).
كسي كه بر وي نشانه هاي مرگ آشكار گرديده، مسنون است اينكه بر پهلوي راست خويش قرار داده شود و روي آن به سوي قبله گردانيده شود، همچنين جواز دارد كه بر پشت خوابانده شود، بگونه اي كه پاهاي آن به جانب قبله باشد، و سر آن اندكي بلند گردانيده شود تا روي آن به سوي قبله گردد.كسي كه بر وي نشانه هاي مرگ آشكار گرديده، مستحب است كه بروي شهادتين تلقين شود، و صورت تلقين اين است كه شهادتين در نزد وي بلند خوانده شود، بگونه اي كه آنرا بشنود، و ليكن براي او گفته نشود (بگو و بخوان) تا (نه) نگويد، و در نتيجه گمان بد در حق وي نرود.
و مستحب است كه در اين هنگام نيكو ترين اعضاء خانواده آن، و نزديكان آن، و همسايگان آن بر وي در آيند.
و متسحب است تلاوت سوره (يس) در نزد آن، زيرا در حديث شريف آمده است: ((هيچ بيماري نيست كه در نزد وي سوره ياسين خوانده مي شود، مگر اينكه سيراب مي ميرد، و در قبر خويش سيراب داخل كرده مي شود، و در روز قيامت سيراب حشر مي گردد)). (به روايت ابو داؤد)

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد