تهمت فساد بر تاریخ و فرهنگ افغانستان معادل خراسان و آریانا نمی چسپد !
 

2015/03/22

شادباش نوروزی بنیاد فرهنگی اوستا

 

دکتراسد محسن زاده کارشناس اموربین المللی

  

هممینهان ؛ نوروز ، فصل نو و سال نو خجسته باد!

هیات رییسه بنیاد فرهنگی اوستا فرارسیدن نوروز ، بهار و سال نو را به همدیاران وهمدلان در سراسر جهان شادباش می گوید. نیاکان ما از دیربازهرسال با نوروز آغاز دیگری را جشن گرفته اند. این جشن نشانگر غلبه و پیروزی امید ، گرمی و جنبش در برابر سردی ، انجماد و بی باوری بوده و با طبیعیت انسان بخاطر امید به زنده گی بهتر و بهروزی ، شور، سرور و شادی همنوا ست . نوروز، جشن باستانی و داستانی ما نماد تاریخی فرارسیدن دوران نو و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنگی است. به راستی هم نیاکان روشن ضمیر ما  با گزینش نوروز منحیث سرسال ، پیروزی رستاخیز طبعیت بر خنک و یخبندان سخت بجا اندیشیده اند.

سرمای امسال، بسی استخوان‌سوزتر ازسال‌های پیش بود و حتا آخرین روزاش با فاجعه به آتش کشیدن فرخنده همراه بود. سال ۱۳۹۳ برای افغانستان و شهروندان آن سال  پراز دشواری و ناهنجاری ، سال تداوم بن بست ، سال افزایش بحران اعتماد و همگرایی، تخریب بیشتر اقتصاد کشور، سال تشدید بیکاری، گرانی مایحتاج عمومی مردم و گسترش دامنه فقر در بخش وسیعی از جامعه بود. درسالی که گذشت نان از سفره بخش عظیمی از مردم کشو ما ربوده شد. کارخانه ها تعطیل و مردم گروه گروه  به ارتش بیکاران روانه شدند. سرمایه ها بادآورده از دوران کشیده شده  و یا اینکه به خارج ازکشور انتقال داده شدند. بحران زيست محيطی درکشور پهنه بی مانندی به خود گرفت. درنتیجه فقرساختاری ، نبود غذای کافی، دارو و خدمات بهداشتی ؛ بیماری و مرگ گسترش بی مانند  نمود. دراین چنین جو فقر و ناامنی ، هیولای بنیادگرایی و انسان ستیزی برای نابودی اولاد وطن دهن باز و همه  روزه در گوشه ای انسانی را به کام مرگ برد. جوانان ناامید به آینده و بهبود شرایط زنده گی فردی، راه فرار از وطن را برگزیده و با پذیرش خطرهای بی شمار روانه غربت  شده و بسیاری ها در این راه پر از خطر به کام مرگ فرو رفتند.

و درچنین شرایطی بخشی ازمردم  و شماری ازنهاد های هوادار شان خواهان پیشرفت، عدالت اجتماعی ، تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک و بهبود زنده گی اقتصادی واجتماعی ؛ برچیدن بستر فقر و گرسنگی، نابرابری و تبعیض برای همیشه از کشورشدند. آنها آرزو می نمایند تا حاکمیت مافیایی و فرمانرویان زر و زور از کشور رخت بربندد ؛ زنده گی از امید و خوشبختی سرشار و چهره مردم میهن شگفته تر،خانه های دلشان از مهر و دوستی آگنده ترگردد.

عزیزان  قدرمند،

نوروز ، فصل نو و فرارسیدن سال ۱۳۹۴ خورشیدی را به هموندان بنیاد و خانواده هایشان ،جامعه مهاجر افغان در اروپا  ، به همدیاران وهمدلان این جشن باستانی و مردمی تبریک وشادمان گفته  خوشی و کامگاری  بیشمار برای هر یک تان آرزو مینماییم.

 
نوروز تان خجسته و پیکار تان بخاطر صلح ، آزادی  و شگوفایی فرهنگ انسانی پیروز باد.!    

از سوی هیات رییسه بنیاد فرهنگی اوستا

 

        

 

بقیه گزیده های مقالات
 دکتر اسد محسن زاد
کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد