2015/03/25

اعلامیه هیات رییسه بنیاد فرهنگی اوستا در نکوهش کشتار وحشیانه بانو فرخنده

 

  

کشتار ددمنشانه و به آتش کشیدن گروهی بانو فرخنده  در روز های پایانی سال ۱۳۹۳ خورشیدی با انزجار بی مانند همدیاران ما روبرگردید. فرخنده شهید در نتیجه یک اقدام خودسرانه و ضد انسانی به فتوای یک تعویذ نویس و فرمانبرداری گروهی از جوانان  که خود را مدافع دین پنداشتند ؛ سبعانه مورد لت و کوب ، آزار و شکنجه گروهی قرار گرفته و بعداً پیکراش در میان شور ، هیاهو و نعره های تکبیر این جمعیت بی احساس و قسی القلب به  آتش کشیده شده و مورد نمایش قرارگرفت. تصاویر وحشتناک این رخداد نشان میدهد که این حادثه محصول برخورد یک عمل برنامه ریزی شده  و نتیجه تبلیغات گمراه کننده  گروه های طالبی و داعشی که همه روزه با استفاده از برنامه های تلویزونی ، منبرها و سایرامکانات  بدون بازپرس ؛ مردم را در برابر هم قرار میدهند، می باشد. سخت درد بار است که این سیه رویان دین توانسته اند کسانی را به  تماشاگران بی احساس و بی تفاوت در برابر مرگ و زنده گی هم وطن ، هم دین و هم شهری شان بدل نمایند.

راه اندازی این نمایش نفرت انگیز در شرایطی صورت گرفت که هجوم تازه نیروهای عقب گرا وتاجران دین بنام داعش ، القاعده و طالب زنگ خطر را در کشور به صدا درآورده و مردم را به رویارویی و نبرد می طلبد.

این رخداد جانسوز بروشنی نشان داد که اگر مردم بیشتر از این درپراگنده گی و دشمنی باهم بسر ببرند؛ و در دفاع از حقوق و ازادی های شهروندی شان تلاش ننمایند ، نیروهای ارتجاعی و ضد پیشرفت هرلحظه برای از بین بردن آزادی ، دموکراسی و برده سازی مردم  آماده حمله و یورش هستند.

وضع موجود که نتیجه حاکمیت مافیایی نیروهای متحجر به یاری همپیمانان و حامیان منطقه وی و جهانی شان به وجود آمده است ، بیشتر از هر وقت دیگر به همبستگی ، یاری و مقاومت در برابر تلاش های  ضد مردمی  نیازدارد. مقاومت جانانه مردم در روز های گذشته مایه افتخار و امید است.این مقاومت و دلیری بی مانند نشان داد آنهایی که در جریان جنایت سرور و شادی راه انداخته ؛ و ژست  پیروزمندانه به خود گرفته  و در انتظار دریافت لقب غازی در کنار نام شان بودند ؛ چه گونه از ندامت و پیشیمانی و ناراحتی وجدان حرف میزنند. و یاهم ملا امامان و بلند پایه گان دولتی که در اولین روز از این خشونت و ستیزه‌ جویی  جانبداری کردند؛ امروز از مردم  و خانواده  فرخنده شهید طلب پوزش می نمایند.

تا وقتی مردم و نیروهای دادخواه ، دموکرات و ترقی پسند بدون تبعیض جنسیتی ، قومی و زبانی منحیث شهروندان اگاه ، با فرهنگ و بامسوولیت در کنار هم در برابر عقبگرایی ، ترور و خودسری عمل می نمایند ، دیگر میدان به روی  طالب و داعش و هم اندیشان تمامیت خواه  شان تنگتر شده و آنها نمی توانند انسان سوزی های بیشتری از این نوع را راه اندازی کرده و فرخنده های بیشتری را به خاک و خون یکسان نمایند.

ما درحالیکه همصدا با جامعه مدنی و مردم شریف کشور درافغانستان و درسراسر جهان این کشتار وحشیانه و ننگین را نکوهش مینماییم ؛ از دولت میخواهیم  بربنیاد احکام روشن قانون اساسی کشور  به مسوولیت هایش در راه تامین امنیت جان و مال مردم ، دفاع و حراست از قانونیت وعدالت عمل نماید. علاوتاً ما خواستار آنیم تا :

۱ ـ تمام افراد ملکی و نظامی که به گونه ای درسازماندهی ، راه اندازی و تبلیغ این جنایت سهم دارند؛ مورد بازخواست و برخورد جدی قانون قرارگرفته و عاملین این جنایت گروهی به اشد مجازات محکوم گردند.

۲ـ  به عنوان ارج و احترام به بانو فرخنده و سایر قربانیان جنایات بی رحمانه سالهای اخیر سرک اندرابی  بنام خیابان فرخنده وچهارراهی بین پل شاه  دوشمشیره ، لیسه  افغان ـ ترک ، جاده آسمایی و سرک اندرابی بنام چهارراهی فرخنده نامگذاری شود.

۳ـ  دولت هرچه زود ترجلو تبلیغات و ترویج خشونت و ستیزه‌ جویی برعلیه وحدت ملی و قانون اساسی از تربیون‌های دینی و از طریق شبکه های رسانه ای به خصوص تلویزون های شخصی و دولتی را گرفته ؛ و به پخش برنامه هایی که  مصروف تبلیغ دشمنی ، انتقامگری و خود سری به نام دین هستند اجازه ندهد.

۴ ـ  دولت به وزارت های تعلیم و تربیه ، تحصیلات عالی و مسلکی  به تمامی موسسات آموزشی دولتی و خصوصی وظیفه بسپرد تا برنامه های آموزشی در باره صلح ، تساهل ، اخوت و برابری ، همپشتی ویاری را شامل برنامه های درسی شان بسازند.

۵ ـ دولت به مالکین و گرداننده گان رسانه های خصوصی  و دولتی به ویژه شبکه های  تلویزونی وظیفه بسپرد تا حد اقل روزانه نیم ساعت برنامه های خود را به مسایل مربوط به رشد آگاهی سیاسی ـ اجتماعی  و بلند بردن سطح مسوولیت های شهروندی اختصا ص دهند.

۶ ـ نهاد های فرهنگی ، احزاب سیاسی ، سازمانهای صنفی و جامعه مدنی کشور به نوبه خود در بلند بردن سطح اگاهی و رشد فرهنگی اتباع کشور سهم ملی و وطنپرستانه شانرا انجام دهند.

 همدیاران پاک نهاد!

اگرما دست به دست هم ندهیم ؛ و همصدا و همگام باهم ازحق ، آزادی وعدالت نگهداری نکنیم ، هرلحظه خطر گسترش و ادامه اقدامات ضد انسانی از نوع کشتار بیرحمانه فرخنده شهید ما را تهدید میکند.این طایفه ضد افغانی ، متحجر و وابسته به ارتجاع داخلی و بین المللی همین حال درکمین نشسته و انتطار فروکشی مقاومت روان مردم  را برای تعرض و جنایت تازه می کشند.

جاویدان باد نام فرخنده شهید! 

افتخار به مردان و زنان  آزاد اندیش ، مبارز و ترقیخواه افغانستان ! 

        

 

بقیه گزیده های مقالات
 دکتر اسد محسن زاد
کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد