تهمت فساد بر تاریخ و فرهنگ افغانستان معادل خراسان و آریانا نمی چسپد !
 

2013/02/18

    

میشایل اشپیندلگر معاون صدراعظم و وزیر خارجه اتریش با مقامات افغانی درکابل در باره برگشت پناه جویان افغان از اتریش گفت وگو مینماید.

میشایل اشپیندلگر معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه  اتریش در ادامه سفر اش به  شرقمیانه و دیدار با مقامات عربستان سعودی و امارات متحده عربی امروز جمعه 15 فبروری 2013 ترسایی به افغانستان سفر نمود تا با رییس جمهور حامد کرزی و همتای افغانی اش زلمی رسول ، در باره توسعه مناسبات دو کشور و همکاری دوجانبه  دیدار و گفت وگو نماید .

این سفر تا آخرین لحظه بدلیل امنیتی  پوشیده نگهداشته شده بود. روز نامه های اتریشی از جمله روز نامه های       دی پرسه  و کلینه سایتونگ   امروز این سفر را چنین عنوان کردند: اشپیندلکر میخواهد تا موافقت در مورد برگردانیدن پناهجویان افغان را بدست آورد . 1  و سفر از آسمان به جهنم . 2

سفر کنونی وزیر خارجه اتریش در زمانی صورت میگیرد که در عرصه بین المللی تلاش های گسترده  دیپلوماتیک برای یافتن راه حل های سیاسی برای بحران افغانستان صورت میگیرد. گرچه ظاهراً این سفر برای آشنایی با آماده گی های جانب افغانی در انجام مسوولیت هایش پس از برگشت قوای خارجی از افغانستان؛ و مساله برگردانیدن پناهجویان افغان ازاتریش عنوان شده است ، گمان زنی هایی نیز وجود دارد که این سفر در همسویی باکوشش های دیپلوماتیک  بخاطر یافتن راه حل برای بحران افغانستان میباشد.

جمهوری اتریش وعده کرده است تا از سال 2014  به بعد برای سه سال 18 میلیون ایرو به افغانستان کمک نماید. اشپیندلگر در دبی گفت که : ... به همین منظور از رییس جمهور کرزی خواهم پرسید که اعمار افغانستان چگونه خواهد بود. وجوه یاد شده برای افغانستان  به فوند ـ  صندوق نظم و قانون سازمان ملل متحد  ـ  پرداخته میشود تا صرف ایجاد ساختار های امنیتی گردد.

این اظهارت وزیر خارجه اتریش که شباهت به دیدگاه های نخست وزیر ناروی پس از ملاقات  با حامد کرزی دراسلو دارد ؛ نشاندهنده بی باوری کشورهای کمک کننده به حاکمیت مافیایی درافغانستان بوده و آنها پا فشاری دارند  که در صورت بهره سو از این کمک ها از ادامه آن جلو گیری مینمایند.

 یکی از مسایل مهم مورد بحث در سفر آقای اشپیندلگر را برخورد در برابر سرنوشت پناهجویان افغان در اتریش تشکیل میدهد. جانب اتریشی اعلام نموده است که خواستار برگشت پناهجویان افغان از اتریش بوده ؛ و وزیر خارجه  اتریش دراین سفر میخواهد تا تعهد جانب افغانی را در مورد بدست آورد. براساس گفته منابع اتریشی، پذیرفته شده است که در این باره  در جریان سفرقریب الوقوع وزیر داخله افغانستان به اتریش ، قرار دادی با همتای اتریشی اش خانم یوهانا میکل ـ لیتنربه امضا برسد.

دولت اتریش بدین باور است که : افغانستان هنوز کشور امن  نیست ، با آنهم آنها پافشاری دارند  تا در گام نخست آن پناهندگان افغان را که در برابر تقاضا شان جواب منفی گرفته اند  به افغانستان برگردانند. در چند سال گذشته بصورت فزاینده شمار افغان های پناهجودر اتریش بیشتر شده و این رقم  از 600 درخواست درسال 2007 ترسایی، به 3800 در سال 2012 افزایش یافته است. افغانهای پناهنجو در اتریش 23 در صد کل پناهجویان در اتریش را تشکیل میدهند.

در خور توجه است که در جریان سالهای گذشته افزایش چشمگیری در رقم جوانان تحت سن افغان که در اتریش خواستار کسب پناهنده گی شده اند دیده میشود. بصورت وسطی روزانه 3 کودک و نوجوان افغان به اتریش پناه میجویند. جوانان بدون سرپرست افغان 70 در صد کل جوانان تقاضا کننده پناهنده گی در اتریش را می سازند.این گرایش درسالهای اخیر مایه نگرانی مقامات رسمی اتریشی شده و مساله کودکان لنگری افغان  3 به یکی از مسایل داغ در سیاست های پناهندگی اتریش مبدل شده است. احزاب و نهاد های دست راستی از جمله حزب آزادی اتریش4 در تبلیغات گوش کر کننده شان ادعا دارند که : این کودکان لنگری ابزار دیگری برای سواستفاده از امتیازات  پناهندگی میباشد. آنها پسانتر والدین،خواهران و برادران شان را  به اتریش میاورند. ویا از شر تقاضا کننده گان افغانی وقتی که یکبار داخل مرزهای اتریش شدند به مشکل میتوان خلاص شد.

در جریان سالهای گذشته شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله ناروی، هالنـد، دنمارک، بلجيم و آلمان تلاش نمودند تا زمینه برگشت پناهجویان افغان به دليل رد درخواست پناهنده گی شان را فراهم سازند. این کشور های کوشیده اند تا با عقد عهد نامه هایی با دولت افغانستان به این آرزو جنبه قانونی بخشند.آنها در این مورد با عقد قرار داد های دو و یاسه جانبه (کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ) به این خواست جنبه قانونی داده اند.

مقامات رسمی این کشورها افغانستان را کشور نا امن دانسته وبیشتر اوقات به شهروندان شان توصیه کرده اند که از مسافرت به افغانستان خودداری ورزند؛ اما همین مقامات در عین حال افغانستان را برای برگشت  مهاجرین محیط امن اعلام میکنند. همین تناقض گویی در برخورد دولت اتریش در باره پناهجویان افغان نیز دیده میشود.

درخور یاد است که اداره حامد کرزی با بی مسوولیتی تمام با سرنوشت پناهجویان افغان درخارج از کشور برخورد نموده وبا عقد قرار داد هایی دو جانبه و یا سه جانبه چنین وانمود مینماید که آنها همه امکانات برگشت و زنده گی امن برای پناهجویان را در کشور فراهم نموده اند.آنها بی رحمانه وغیر مسوولانه با زنده گی هزاران هموطن بازی مینمایند.چنانکه همه میدانند اداره کرزی با برخورداری از کمک های گسترده جامعه بین المللی تا هنوز قادر نشده است  مشکل کمپ های کابل را که در 5 کیلومتر کاخ ریاست جمهوری اش قرار دارد حل نماید.در این کمپ ها هزاران مهاجر درشرایط رقت بار و غیر انسانی زنده گی نموده و برای حل مشکلات آنها تاهنوز کاری صورت نگرفته است. با با درک این واقعیت این اداره غیر مسوول به چه عنوانی قرارداد های را برای برگشتاندن پناهجویان افغان از استرالیا، ناروی ، سویدن و دیگر کشور ها عقد مینماید؟

 با شناخت از برخوردهای غیر مسوولانه اداره کرزی، جای هیچ گونه و تردید نیست که وزیر داخله افغانستان در سفر آینده به اتریش چنین قراردادی را با خانم میکل لیتنرو یا زبستیان کورس سکرتر جنرال وزارت داخله در امورهمگرایی بدون در نظر داشت وضع درد بار پناه جویان افغان دستنویس نماید.

 زنگ خطر برای برگشتاندن پناهجویان افغان به صدا درآمده است. با شروع برگشتانیدن پناهجویان افغان از یک کشور اروپایی، دیگران دست زیر الاشه ننشسته و به اقدامات مثابه دست خواهند زد.

تا دیر نشده است بایست در برابر این اقدام صف آرایی کرده و در همکاری و یاری با سازمانهای حقوق بشر و جامعه مدنی اروپایی در پی جاره جویی شد.

1 Die Presse, 14.02.2013 / Wieland Schneider

2 Kleine Zeitung , Freitag 15.2.2013 / Politik / Ingo Hasewend

در اینجا نویسنده  بلندی برج خلیفه در دبی را که از آن میتوان خلیج فارس را دید ، به بلندی آسمان تشبیه کرده است.

3 Ankerkinder

4 FP,FPK

        

 

بقیه گزیده های مقالات
 دکتر اسد محسن زاد
کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد