WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات   محمد عالم افتخار

 

 گزیده های مقالات   محمد عالم افتخار

نظری؛ بر نظر طاهره خدانظر؛ در «مجاهدین...کافر» 

 

نظری؛ بر نظر طاهره خدانظر؛ در «مجاهدین...کافر» 

آتچه  باید « آگاهان » از آن آگاه شوند

(( بخش پنجم )) فعالان  جنبش چپ  باید؛در آئین های توده ها سهیم و برآنها دانا و توانا باشند!

به پاسخ پیغام ملی و دعوت انسانی ی جناب س.ک

( بخش ششم)) فعالان جنبش چپ باید؛در آئین های توده ها سهیم و برآنها دانا و توانا باشند!

چرا میگوئیم  جنبش چپ افغانستان ؟؟ جان مطلب

دعا به روح پدر بزرگ (جهاد) حضرت نصیرالله بابر  

جنبش چپ » و معادله ای از کاشف « نسبیت بخش اول» (اینشتاین)

سید جمال الدین افغانی ؛ اَبَر انسانی که از نو باید شناخت

«جنبش چپ » و معادله ای از کاشف « نسبیت » (اینشتاین) (( بخش دوم ))

معجزهء ریاضی ؛ یا جادو گریی پر فاجعه با قرآن  !؟ قسمت اول و دو

«جنبش چپ » و معادله ای از کاشف « نسبیت » (اینشتاین) (( بخش سوم ))

من ؛ از قرآن و محمد ؛ دفاع می کنم

زندگی آلبرت اینشتاین (از کودکی تا مرگ) 

فجایع قندهار ؛ فلاکت ملی و مسؤلیت لرزانندهء مدعیان «چپ» افغانستان!

(( قسمت چهارم ))« جنبش چپ و معادله ای از کاشف « نسبیت » ( اینشتاین )

دعوت عموم ملی و فراتر

جنبش چپ و معادله ای از کاشف « نسبیت » ( اینشتاین

در قبال «بازی شیطانی » از جناح چپ ؛ باید جداً هوشیار بود!

ترور ربانی؛ یعنی که «بالاتر از سیاهی هم رنگ» هست!

حقایق کودتا علیه حضرت محمد ؛و تبعات آن بر 14 قرن «اسلام» و مدعیات اسلامی

آسیبشناسی  ی سیاسیون و رهبران در افغانستان معاصر

     خبر و خطر – نظر و هوشدار فوق خطوط قر

3 خبر و 3 تبصره ؛ با یک خواهش !             

«پاکستان»؛ اسرائیل و « افغانستان ...» فلسطین کمیته 300  است !!

3 خبر و 3 تبصره ؛ با یک خواهش !

«جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!

خبر – نظر

یاد داشت هایی بر طالب دوستی «جامعه جهانی» و موارد مرتبط

دیکتاتور ها و دیکتاتور ها و دیکتاتور ها و دیگر هیچ !

دست نوشته های معرفتی

بخش2  «بهار افغانستان» در زمستان اسارت ایدئولوژیک پاکستان؟؟!  

ادامهءدستنوشته های معرفتی  

خانه بن لادن تخریب شد ولی لانهء بن لادن چطور؟!

نیم نگاه به پروژه های ذلیل سازی مردم افغانستان

مقدسات ما ؛ چالش ها ، کنش ها و درس ها 

شناخت و دانش؛ وثیقهء نجات درعصر امروز است!

طالبان؛ «فرانکشتاین» یا غول درست شده از مرده گان است! (خبر -  نظر) 

تصحیح ضروری یک مغالطهء جناب رئیس جمهور 

 رسوایی توطئه ها و توطئه گران در « بازی شیطانی»

برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»

مردم افغانستان؛ زیر دست و پای بازیگران «بازی شیطانی»

ادامهء بحث "شناخت و دانش؛ وثیقهء نجات درعصر امروز است

 ادامهء رسوایی توطئه ها و توطئه گران در «بازی شیطانی»

ما افغانها ؛ و «منافع ملی و ایدئولوژی ملی»

از جهالت «علما»ی دربار کابل تا کهنه درد سرطانی در پیکر اسلام

کابل ؛ «مهمترین پایتخت دنیا» ؛ به چه معنی ؟! 

آنچه باید افغان ها از آن بترسند؛ ترس از «دانستن» است!

بهار افغانستان-درزمستان  اسارت ایدئولوژیک پاکستان؟؟

ارزش یک آمریکایی ۱۱ میلیون دلار و یک افغان ۵۰ هزار دلار

 ادامهء گفتار چهارم –آیا موفقیت ها در شبیه سازی گیاهی و جانوری؛ میتواند به تولید انسان هایی چون "اینشتاین" بیانجامد؟

از «عصر طلایی اسلام» تا عصر «بازی شیطانی» با اسلام

یک یاد داشت ضروری با تبریک و تهنیت اصولی

  ارسالی محمد عالم افتخار    پاسخی به «بلاهت»(1) آقای عالم افتخار

گفتار پنجم همزمانی شگرف کشف «ذرهء خدا» در اَبَر لابراتوار "سرن" و کشف «گوهراصیل آدمی» در اَبَر لابراتوار"افپاک"

از کارل مارکس تا کارل پوپر؟!

یک یاد داشت ضروری با تبریک و تهنیت اصولی

گوهر اصیل آدمی؛ چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟ گفتار اول

دمی با «معشوق رحیم» گرامی در باب بود و نبود و چون و چرای گوهر اصیل آدمی

یک دنیا بلاهت؛ فقط در یک ورق!

موفقیت بزرگ تازه برای کتاب و تئوری گوهر اصیل آدمی

  همذاتی های سرسام آور بشر با سایر جانداران؛ و همه به زیان! -گفتار دوم

به سوی «جامعهء باز»؛ به سوی آزادی مباحثات علمی!

دو پیش زمینهء تعیین کننده برای کشف و دریافت " گوهر اصیل آدمی"گفتار سوم

هوشداری تلخ اما حیاتی و مماتی به همدینان مسلمان!

گفتار چهارم – پیرامون چون و چرای پیدایش و تکامل حیات و «شبیه سازی»

بار دیگر در بارهء «ساده»، «ساده نویسی» و از «ساده» یا از «پیچیده» گفتن!

مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند (نادر نورزایی)»

سخن پایانی با محترم عالم افتخار  معشوق رحیم

 

 آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم مورچه ها!؟

مسلمانان به برائت گرفتن از "کشتن" کاران؛ احتیاج تاخیر ناپذیر دارند!

 ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 

تحلیل علمی و قرآنی اینکه :مسلمانان به برائت گرفتن از "کشتن" کاران؛ احتیاج تاخیر ناپذیر دارند! 

ا

ـ گفتار نهم ـ اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید!

طالبان ـ جلادان امپراتوران زمین ـ را بهتر و بیشتر بشناسید!!!

 گفتار دهم ـعمده ترین آسیب مغزی  ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان

برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی

اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟

تبصره و فراتر از تبصره پیرامون حماسهِ ملاله

برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟

"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟

مقدمه بر:برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟

چه باید کرد؟   )برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟(  

 "خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا" 

آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟!

آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان

افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت!

افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان"

بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟

" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!!

به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست!

 مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"!   

متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»!

جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما

مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان

کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است!

 (ادامه) 48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر

جهاد؛ و "جام زهر"ی که ناگزیر سر باید کشید!

پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟!

خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست!

تلاشِ برائت جستن از حامد کرزی؛ برای چیست؟

 (تفسیر و تحلیل)خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 

(بخشدوم وپایانی)از «خرصفتی» موردنظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» موردنظر استادمیراکبر خیبر

مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟!

از «خرصفتی» موردنظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» موردنظر استادمیراکبر خیبر

 رئیس کرزی؛ و «لذت» چپه به خر سوار بودن!!! 

پژواک انفجاری «کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله؛ رئیس جمهور شود!»

عمیق ترین راز های پشت پرده انتخابات و بحران انتخاباتی افغانستان 

 چنگال های اختاپوت «گنگ بیروت» در گلوی مردم افغانستان 

ضرورت حادِ رستاخیز برای احیا و اعتلای «انسانیت»

 آیا افغانستان؛ نجات یافت؟!

 زیر پوست نازک انسان؛ (ادامه بحث) ضرورت حادِ رستاخیز برای احیا و اعتلای «انسانیت»

(ادامه بحث) ضرورت حادِ رستاخیز برای احیا و اعتلای «انسانیت»

وضعیت جوانان در افغانستان؛ وحشتناک است! 

پیش زمینه های «انسانیت» در رده های تکامل عالم حیوانی

از یک حج اکبر؟ تا 60 و 100 و صد ها حج اکبر!!

 خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا 

قسمت دوم(علیه "پیرسالاری" و جوانمرگی؛ آگاهانه و متحدانه به پا خیزید!

جوانان افغانستان! علیه "پیرسالاری" و جوانمرگی؛ آگاهانه و متحدانه به پا خیزید!

قسمت 5

ادامه فصل اول:...(1) دو راههِ "مافوق حیوان" یا "مادون حیوان" شدن؟ 

قسمتچهارم سوم(علیه "پیرسالاری" و جوانمرگی؛ آگاهانه و متحدانه به پا خیزید!

«حقوق بشر» و حقوق شهروندی؛ هیچ ربطی به اسلام ندارد!

 قُدسیه؛ چه گناهی داشت که شُکریه؛ نداشت؟!

انـعـکاسـات:... بدبختی ها در اسلام از جهالت است! فرید عادل

 

آیا احکام قرآن؛ تابع زمان و مکان هست، نیست؟؟ 

مسلمانان؛ از اعتلا به «دوران طلایی تمدن»؛

 ادامهِ انعکاسات:  «آیا احکام قرآن؛ تابع زمان و مکان هست؛ نیست؟»

قسمت دوم مسلمانان؛ از اعتلا به «دوران طلایی تمدن»؛

 

قسمت سوم و پایانی مسلمانان؛ از اعتلا به «دوران طلایی تمدن»؛ 

پخته را «آتش» میسوزاند یا «خدا»؟ 

تراژیدی۲۸حوت؛ عقبه ای کمتر از موتر بمِ انتحاری ندارد!

معنای فاجعهِ «فرخنده»:

بربریت: در بوسه چرچیل؛ تا خطبهِ مُلا نیازی!

 آیا جناب رزاق مامون؛ تب ندارد؟!

از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 

"زیارت" های استحمار عرب واستعمار انگلیس در «ملت شهید پرور...»!!

راز نیروی عقیده بر «آبشویهِ لینگام» و تعویذ و دعا؛ در چیست؟

همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم:

روزه؛ عنعنه ماقبل عصرِ کار "اجتماعی شده" است!

جهان بینی قرآن؛ جهان بینی حضرت محمد و قوم اوست! 

پرسش ها و پاسخ ها  (ستون نو)

با چه زرنگی؛ تخریب اسلام!؟

 آگاهی؛ قدرت است و از جمله قدرت در برابر پاکستان

خلاق جهان"؛ و "بنده محوری" کتاب هایش

ماموریت داریم که با مردم به قدر عقل شان سخن گوییم!

نه دین ستیزی و دین گریزی؛ که دین شناسی خلاقانه!

نامه وارده: اسلام از اول پُر از مشکلات بوده! محمد عالم افتخار

اسلام؛ جنگ «هفتاد و دو ملتی» از ندیدن حقیقت! 

حاجی صاحبان را؛ خدا زد یا شیطان؟!

چرا افغانستان؛ سرزمین توحش گله ای و حشری است؟!

طالبان و بن لادن و لشکر طیبه؛ قهرمانان پاکستان!!!    

تنها روش غلبه بر اسرائیلیات و سفسطه های ضد قرآنی!؟

رجاله ها، «اسرائیلیات» و فتنهِ تروریزم اسلامی! 

جناب قاضی القضات جدید افغانستان پاسخی لطف نمایند! 

تنها روش غلبه بر اسرائیلیات و سفسطه های ضد قرآنی!؟

مسلمانان؛ در آستانهِ هلوکاست و تر و خشک سوختن!

مصیبت اسلام؛ متولیان نابخرد و مغرض است تا قرآن!

فتح الله گولن و «جنگ بربریت با تمدن انسانی»

 آیا اسلام؛ توحشِ "جنگ با کُل جهان " است!؟

آیا انسانیت؛ زایل و بربریت؛ حاکم می شود؟؟

 

«بربریت»ی آفریده متولیان «تمدن انسانی!!» 

 شهکار بیدار گر و معرفت بخش سینمای هند (P.K)  

ما و مُعمای اسلام و جهاد و طالب و داعش؟!

 با نصر ابوزید و «اصلاح اندیشه اسلامی» آشنا شوید!

«کودک ها؛ باید نسبت به آدم بزرگ ها؛ گذشت داشته باشند!!»

چگونه «فرهنگ و تمدن اسلامی را، زیر و رو کنیم؟» 

باید تمام داشته های فرهنگ و تمدن اسلامی را زیر و رو کنیم!  

خودت را بشناس؛دشمنت را بشناس؛

استدلال تقدس الهیاتی و استبداد سیاسی جهان اسلام

 

ملا اختر منصور آخند؛ قهرمانِ قهرمانان پاکستان!!

به دنیا هرچه کار زشت ـ برای رفتن به بهشت!!

 قرآن و سوالِ روزه و حجِ غیر عرب زبانان!؟

غلط و غلو مردود است حتی پس از 1400 سال!

«جعبهِ سیاه» دین و سخن؛ در روی زمین؛ پیدا شد!

جنایت عمر متین؛ در پوزخند «چخوفوار» وحید عمر

نماد «قدرت زنان» در برابر زبونی مردک های نا انسان!

جدیدترین دین دنیا؛ بی‌دینی است یا سکولاریسم؟؟!  

 احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟! 

ادامهِ پُر شکوه مبارزات و قربانی های مردم افغانستان

28 اسد در افغانستان؛ جشن ملی ست یا عزای عمومی؟؟!   

از «رئیس جمهور منتخب» تا به فِغان از رئیس جمهور!؟  

حج و قربانی؛ در «جاهلیت» قدیم و در جاهلیت جدید!

کودکانِ حال؛ و سرنوشت آیندهِ ملت ها و بشریت!

بانو ویدا ساغری؛ و «په په گویان... ملت ها» 

آنها که پاک می بَرَند و آنها که پاک می بازند! محمد عالم افتخار

پیوسته به گذشته منزل هایی که آدمی؛ فرو تر از حیوان است

میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما!  

چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل!

استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی! 

«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟

 من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟!

ثریت مساجد ما؛

 فکر افراطی

 پخش میکنند؛

چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟

ايجاد اکادمی تحقيقات معارف اسلامي و انسانی

مکثی لازم پیرامون «مکث» وکیل کوچی بر شفیع عیار

عطا محمد نور؛ دومین میانبُر در لیدرشیپ سیاسی جمعیت؟ 

چرا یک «تُنبان»؛ مهمتر از افغانستان است؟!

دونالد ترامپ؛ «کودک» سر سفید یا اسطوره خاکستری؟!

"دومین مردی بر روی زمین که تیغ برگلوی فرزند گذاشته" 

شبح هلوکاست؛ بر سرِ مسلمانان در گردش است! 

(بخش یک و پایانی) اشکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی!

حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 

مناظره پیرامونِ

«حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 

"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان!

بحش 2 حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 

شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام!  

«هر جا؛ این افراد را دیدید؛ بکُشید!»

چرا حکمتیار نتوانست؛ شخصیت متفاوت از خود بروز دهد؟ 

ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟

طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند!

«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 

مبارزه سیاسی؛ دانش سیاسی و تشکیلات سیاسی؟!

حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا

جنبش های «تغییر»؛  

ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی  

 افغانستان و معادلهء

 چندین مجهولهء «نجات» 

اساس «تکفیر» در اسلام از «اسرائیلیات» ناشی میگردد! 

دقایقی با «دختر خورشید» مُنیره یوسف زاده! 

جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 

  «60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!»

 «یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست!»

نامهِ سرگشاده به دونالد ترامپ و سران ایالات متحده امریکا

اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛

اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟

 استراتیژی امریکا در افغانستان یا استراتیژی افغانستان و امریکا!؟

 آیا «جوانترین خلبان زن بوئینگ 777» ترفند است؟

پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها!

برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر  

یکی از بهترین مژدگانی ها به افغانستانی های هموطنم!

    شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟

سرودی برای افغانستان

 در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛

بروید «مغـز متفکـر اول جهان» را پیدا کنید!

  نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛

بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم!

مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است!

سلامی و پیامی به مستر «جان بس» سفیر کبیر ایالات متحده

ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»!

تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 

حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! 

پدری که پارچه پارچه شدن فرزندانش؛ امتحان الهی است!

میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری

پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 

 «فاشیزم قبیلوی؛ مانع ملت شدن افغان ها»

جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور! 

باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان!  

 انسانیت؛ شاید هنوز!..؟

وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست!

نامه سر گشاده به دکتور لطیف پدرام؛  

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 

 به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی:

دونالد ترامپ؛ «کودک» سر سفید یا اسطوره خاکستری؟!

(ادامه گذشته)؛ برخ دوم:  پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 

 
 

«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید