2009/12/6

اوکرایین از دادن پناهنده گی به هشت شهروند افغانی سرباز زد

 

روزه در میدان هوایی

 بوریس پــول ، هشت شهروند افغانستان توسط  پرواز  کییف شارجه  دوباره به  شارجه برگشتانده شدند طوریکه گزارش دفتر مطبوعاتی اداره دولتی سرحدی اوکرایین ، افغانها ییکه در جمع آنها چهار طفل نیز شامل بود از امارات متحد عربی به انگلستان درحال پرواز بودند
هنگام فرونشستن  طیاره " کیف لندن " در اسناد آنها ویزه های جعلی انگلستان کشف شد. آنها بتاریخ 19 نوامبر با پرواز " کییف شارجه " سفر مینمودند.  شهروندان افغانستان را در میدان هوایی " بوریس پول " از طیاره پیاده کردند
انها به نماینده سازمان مستقل حقوق بشر و اداره امور پناهنده گان سازمان ملل متحد گفتند ، که میخواهند جهت پیوستن به خانواده های شان و کسب موقف پناهنده گی به انگلستان بروند. افغانها بعداً ارزوی کسب پناهنده گی در اوکرایین  اظهار داشتند ، که قبلاً در جریان اقامت دو روزه شان ابراز نکرده بودند
افسر اداره دولتی سرحـدی اکرایین از انها درخواستی های مربوطه را تسلیم شد و طبق مقرارات موجود آن را به اداره مهاجرین در ولایت کییف ارسال داشت
اداره امور مهاجرین و پناهنده گان کمیته دولتی اوکرایین در امور ملیت ها و مذاهب در باره رد درخواست اتباع افغانستان فیصله نمود. بر اساس گزارشهای رسانه های جمعی اکرایین ، این فیصله  برای آن  اتخاذ گردید که اسناد انها جعلی بود . علاوتاً سفارت انگلستان در اوکراین گفته  که خطر ارتباط اعضا بزرگ سال این گروپ در فعالیت های ترورستی وجود دارد، زیرا در پاسپورت های آنها ورقه های جعلی ویزه کشف شدکه در شهر اولــدهایم انگلستان سرقت شده بودند

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد