2015/04/28

چهل روز پس از مرگ خو نین و آتشین فرخنده

 

مرگ دردناک فرخنده بحدی سیاه ووحشتناک بود که روی طالبانرا هم سفید کرد، طالبها T در محکمه حد اقل طالبی خود زنی را که گفته میشد شوهرش را بقتل رسانیده، محکوم بمرگ کرده و در استدیوم ورزشی کابل، بسرش شلیک کردند .

اما در دیمو کراسی شرکت سهامی جلالتمآبان اشرف غنی و عبد الله ، در نفس شهر کابل ، در چند قدمی قرارگاه پولیس، وزارت داخله ،و ارگ مبارکه، و در سایه ی قانو ن اساسی، و بالاخره در حضور دهها نهاد مدنی و سازمانهای سمارق وار زنان، با یک دختر بیگناهِ محجبه بیست و هفت ساله مسلمان چنان با و حشت جنایت شد که کسی حتا تصورش را نمیکرد؟ اورا نخست اوباشانِ جنگل کابل، دشنام دادند و تو هین کردند ، بعد بحرمت حجابش تجاوز کردند ، سپس اورا زیر ضربات مشت و لگد و چوب و سنگ کوفتند اورا بادستهای کثیف شان به بام جوار زیارت کشاندند و از انجا پرتش کردند ،سرو صورتش را خونین کردند ، بسرش با تخته سنگ بزرگ کوبیدند .

از روی جسدش موتر را عبور دادند وسر انجام، با نهایت بیشرمی، جسد مثله شده یک د ختر بیدفاع را دستان نابکار اتش زدند و لذت بردند .

من امروز در چهلمین روز شهادت مظلومانه فرخنده شهید در برابر این محکومان اینگونه اعلام جرم و بعنوان یک دانشجوی حقوق کیفر خواست میکنم:

1- آ قای نور الحق علومی وزیر داخله: بخاطر عدم اقتدار و ناتوانی در تامین امنیت مردم و چشم پوشی از ضعف کارمندان تحت امر شان

2- جنرال عبد الرحمن حکیمی قومند ان امنیه کابل :غفلت و ناتوانی مطلق در و ظیفه ، و تهدید خانواده فرخنده بفرار از شهر و عدم تضمین جانی انها .

3- ملا ایاز محمد نیازی: بخاطراتهام نا روا و کذب اهانت فرخنده، بمقدسات مذهبی و قران سوزی ، تحریک مردم به اشوبگری ، تحریک اوباشان به قیام علیه دولت و تهدید دستگاه دو لت به براندازی و همسویی با اوباشان.

من از همه خواهران و برادران عزیزیکه خون و شهادت مظلومانه فرخنده برایشان گرامیست میطلبم تا ضمن تکثیر این داد خواهی در صفحات انتر نتی، این متن را یا به نشانی های ایمل یا فیسبوک افراد بالا بفرستند و یا هم نشانی انها را در اختیار من قرار دهند.

جلالتماب اقای نور الحق علومی وزیر امور داخله!

با حفظ شناخت و احترامیکه بشما دارم ، محترمانه شما را در برابر پرسشهایی قرار میدهم که ذهن مردم اشوب زده ما را میآزارد .آشوب و جنایت در زیارت شاه دو شمشیره بمو جب ارزیابی کمسیون این حادثه و اعتراف وزارتخانه تحت امر شما ، حوالی ساعت دوی بعد از ظهر با مشاجره لفظی شروع و با شکنجه و به اتش کشیدن فرخنده در دریای کابل ساعت پنج و نیم عصر خاتمه یافت.

کارکنان تحت امر شما در این سه و نیم ساعت کجا بودند و چی کردند؟ امر حوزه شما کجا بودند؟

 جنرال عبدالرحمن قومندان امنیه و مسوول درجه یک امنیت شهریان کابل، در این سه و نیم ساعت کجا بود و چی کرد؟ چرا چنین ادم بی کفایت و دسیسه گر، هنوز پاسبان این شهریان بیدفاع باید باشد ؟؟دوام وظیفه او بحیث حافظ جان و مال مردم و تامین امنیت شان مورد تایید شماست؟

 اقای علومی، شما که در حادثه قتل فرخنده اقتدار و توانایی یک وزیر داخله را نداشته و شما اخلاقن و قانونن در برابر اجراات نا بخردانه دانه درشتهای وزارت تان که از طرف شما تعیین و انتخاب شده اند هم مسوولیت دارید ایا زمان ان فرا نرسیده است که شرافتمندانه از این پست استعفا و از شرکت سهامی غنی عبدالله سهم تانرا پس بگیرید ؟

2-جنرال عبدالرحمن قومندان امیه ولایت کابل:

جای انرا داشت ،که وزیر داخله درست در همان زمان اگاهی از حادثه، شما را بخاطر غفلتِ خطیر و خواب سنگین، نا توانی در و ظیفه، دسیسه برای کم جلوه دادن جرم تان ، و در نهایت، بخاطر کوتاه امدن تان در برابر گرو هی از ارازل و او باش، از کار، بر کنارتان میکرد و یا خود شریفانه از مقام ناکام تان مستعفی میشدید ،اما نظام فاسد چون فاسد پرور است شما با همه ندانم کاری ها هنوز پاسبان شهریان بیچاره کابل ، با قی مانده اید.

از شما میپرسم بعنوان مسوول در جه اول شهر در این سه و نیم ساعت در حالیکه حادثه در چند صد متری دفتر تان رخ میداد چی تدابیر امنیتی اتخاذکردید ؟ حتا تصویر ها نشان میدهد که پولیس در ابتدا بر اوضاع تسلط دارد اما با یک مخابره ، قربانی ، بین اوباشان و پولیس دست بدست میشود. تا جاییکه دیده میشود بین اوباشان و پولیس اتش بس برقرار و هردو گروه بجان فرخنده میافتند و صاحب منصب پو لیس است که با دستهای کثیفش از باسن ایندختر گرفته و با لبخند شهوتناک اورا به بام هُل میدهد .من در عقب اندستهای شوم نشان انگشت شمارا هم میبینم.

اقای جنرال حکیمی شما در برابر این اظهارات پدر فرخنده در استانه چهلمین روز شهادت دختر جوانش که از تلویزیون هم پخش و شما هم انرا شنیدید چی حرفی برای گفتن دارید؟

پدر فرخنده از روز حادثه به تلخی یاد می‌کند. او می گوید آن شب به من وخانواده قومند ان امنیه

کابل ، دستش را روی شانه ام گذاشته و هشدار داد که به تلویزیون طلوع بگویم که دخترم خلل دماغ داشت... با عصبانیت بمن گفت که کابل را ترک

 کنیم... ساعت یک شب با چشمان اشک‌آلود کابل را  ترک کردیم. زیر فشار بودیم اما ولس مارا شبانه پس اوردند . از طرف جنرال عبدالرحمن

 قومندان امنیه امر شد که جنازه را بدون سر و صدا دفن کنید، چرا که دخترتان قرآن را سوزانده. به ما گفت ،

همان‌طوری که امنیت دخترتان را نتوانستیم بگیریم، امنیت شما را هم گرفته نمیتوانیم...اینکه بخانواده فرخنده میگویید دختر تان قران را سو ختانده

 مگرهمراهی و همسویی با اوباشان نیست؟. ادعای پگو چی که تنها شما و ملا نیازی انرا علم کرد و هیچ ثبوتی هم ندارید و نداشتید جز افترا و

 بچشم خلق الله درامدن..

شما باید بخاطر تقصیر و غفلت غیر اغماض ، که منجر به شهادت یک دختر جوان ودر ان شب هولناک بجای دلداری سببن اضطراب و نگرانی

 خانواده او شده اید ، باید غیر از انکه از وظیفه پولیس طرد مسلک شوید ، همزمان بخاطر تهدید و دروغ گویی و تهمت و افترا در حق فرخنده و

 خانواده او ، در مطابقت به قانون اجراات جزایی محاکمه و محکوم بجزا شوید

3- دوکتور محمد ایاز نیازی ملا امام انتخابی استاد ربانی برای مسجد وزیر اکبرخان:

من برای محکومیت این ملای ظاهر الصلاح و باطن الخبیث، حرفهای خودش را بدون تصرف اینجا میاورم :

من یک مثال دیگر به شما میدهم. یک دیوانه در راه یک آدم را به قتل می رساند، اما برادر او فوراً در انتقام قتل برادرش، آن دیوانه را با تفنگچه می کُشد، حالا پولیس و سارنوال حق ندارد که آن آدم را ملامت کند که تو دیوانه را کشتی. او از کجا میدانست آن آدم که برادرش را کشت، دیوانه بود؟ حالا این همه آدم های مسلمانی که به دفاع از مقدسات خود آن زن را کشتند، آیا می شد که گفت آنها باید صبر می کردند تا یک تیم داکتران زن را معاینه کنند که تکلیف روانی و عقلی دارد یا نه، بعد او را مجازات می کردند. آیا این مردم با خودشان یک تیم داکتران هم داشتند تا آن زن را معاینه می کردند؟! ....).

دین سالارِ بی دین! من از تو میپرسم اینهمه ادم مسلمان بخاطر کدام مقدسات دین، فرخنده را کشتند؟؟؟فرق تو و ادعای پوچ ان اوباشها و جنراال حکیمی چیست؟؟ همه شما اوباش و جنایتکار هستیدچی با لباس مقدس روحانی و چی پو لیس. . تو میتوانی ثابت کنی که فر خنده بمقدسات دین و اسلام اهانت کرده بود؟ همه از وزیر داخله گرفته تا ، ریس جنایی، تا کمسیون حقیقت یاب بیک صدا اعلام کردند که فرخنده نه قران را سو ختانده و نه هم به مقدسات توهین کرده است. فرخنده یک گناه داشت که میخواست درب تجارتخانه ایازی ها را ببندد و با مرگش بهد ف خود رسید زهی شهادت پر میمنتی که به هدفت برسی.

نیازی فتوای سفیهانه و من دراوردی میدهد او که نام دوکتور اسلام را پیشوند نامش ساخته در حد یک ملای دهکده ،فهم قرانی را بلد نیست، چی رسد به لقب دوکتور که نمیدانم از کجا چپاول کرده ؟ .این دین مدار یا بقولی مداری دین ، مگر نمیداند که قبل از این که ثبوتی در اختیارشان قرار گیرد، نباید لب به سخن گشوده و یخن بدرد، او که خودش را حافظ قران میداند مگر این ایه قران را نخوانده؟: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات: ۶] ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی خبری را به شما می آورد، تحقیق و جستجو کنید، مبادا که صدمه ای به قومی بزنید و بعد نسبت به کرده خویش پشیمان شوید.

ملایی که از شوره زار شورای نظار افراز و منصوب شود و جناب سپه سالار عطا از او حمایت کند فهمش از دین همانست که از چه ابشخوری آب طهارت گرفته است   اقای نیازی باین هم اکتفا نکرده ارگانهای امنیتی و دو لتی رابه چالش کشیده ، اینگونه اخطار و مردم را به اوباشیگری و عصیان و قیام و بر اندازی تشویق میکند:

اگر کسی برادرت را کشت و تو قاتل برادرت را کشتی سارنوال حق ندارد از تو بپرسد چرا ؟...مردم را به زندان پر تافتن( انداختن) اشتباه بزرگ

 است اگر به دستگیری مردم دست میزنی شاید این مردم قیام کنند ...باز جمع کردن ای مردم کار بسیار مشکل است ...فکرته بگی ...

این عین سخنان دوکتور نیازی است او مردم را تحریک به قیام میکند بر ضد دولت ، دولتی که اوباشها را زندانی میکند .او مقامنات عدلی و قضایی را هشدار میدهد که باز جمع کردن ای مردم بسیار مشکل است ....فکرته بگی ....

در یک کلام نیازی یک دروغگوی دینی ، یک ملای عوامفریب و اشوبگر ، یک مفسدیکه امت اسلامی را به ادمکشی و عدول از قانون تشویق میکند، لومپنی که گیر و گرفت اوباشانرا به قیام علیه نظام پیوند میدهد و همه در باره او سکوت میکنند.

نیازی باید از امامت مسجد وزیر اکبر خان خلع ید شود

 بخاطر افترا علیه شهید فرخنده

 تشویق مردم به عصیان و قیام

 اقدام به بر اندازی نظام مورد تعقیب عدلی قرارگرفته ، مجازات گردد

|انهایی که گفته اند و میگویند من فرخنده ام باید در پای این این سه خواست بایستند وپیوسته انرا رسانه یی سازندو بعنوان داد خواهی انرا تعقیب نمایند

 فرخنده را فراموش نکنید او با سوختنش اتشی افروخت که پاسداری از نورش وظیفه من و تست  بیاد داشته باشیم حرفهای پدر فرخنده را که در

 استانه چهل دخترش گفت: خانواده فرخنده اصلا از ولایت کاپیسا در شمال کابل است. پدرش می‌گوید واکنش مردم کاپیسا به این حادثه هشدارآمیز

 بود:

"نهصد هزار باشنده این ولایت پای طوماری را امضا کرده‌اند که اگر عدالت در حق فرخنده رعایت نشود، ممکن است به هر اقدامی دست بزنند.".

فرخنده نماد زن عصر نوین و خط فاصل است بین بنیاد گرایی سنتی و مدرنیته

 مرگ فرخنده بازار دین فروشان و معامله گران با قران را لرزند

 شهادت فرخنده جهان را تکان داد و فریاد داد خواهی رادر کشورما همه گیر ساخت

 شهادت فرخنده به یک گفتمان مدنی و نماد مبارزه بر ضد خشونت بدل شد

این دستآورد ها را پاس بداریم و حفظ کنیم

 ملت و هواخواهان فر خنده کیفر میطلبند.

فرید شایان

 

 

 

 به بقیه گزیده های دکلمه  فرید شایان کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد