2009/11/25

دبير كل سازمان ملل در پيامي به مناسبت روز بين المللي امحاي خشونت عليه زنان ، 25 نوامبر 2009 برابر با 4 قوس سال روان خورشیدی ضمن اشاره به اين واقعيت كه زنان در سراسر جهان محور اتحاد خانواده ها‏‌، جوامع و ملت ها با يكديگر هستند،خواستار سرمايه گذاري بيشتر در راستاي مبارزه با خشونت در برابرزنان شد.  
متن كامل پيام بان كي مون دبير كل سازمان ملل :
در مدت 10 سال پس از اينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد 25 نوامبر را به عنوان روز بين المللي امحاي خشونت عليه زنان نام گذاري كرد‏‌، دايره تعهدات گسترده تر شده است . گروه ها و افراد بيشتري شامل مردان و زنان درگير تلاش براي جلوگيري و حل اين نقض شنيع حقوق بشر زنان شده اند. در حالي كه كشورهـــاي زيادي قوانين و برنامه اقدام گسترده تری تدوين كرده اند ، ‏‌پيشرفت چشم گيري در سطح ملي به دست آمده است.
در عين حال اقدامات زيادي در پيش است. در هر كشوري زنان و دختران همچنان دچار بلاي خشونت هستند كه موجب رنج شديد آنان مي گردد. چنين خشونتي توسعه را تحت الشعاع قرار داده، موجب بي ثباتي مي شود و باعث مي شود تا صلح به سختي به دست آيد. ما بايد خواهان پاسخ گويي در برابر خشونت باشيم و گام هاي محكم براي خاتمه دادن به بي كيفري بر داريم. ما بايد به بازماندگان خشونت گوش فــــرا داده و از انها حمايت كنيم.
هدف ما روشن است پايان دادن به اين جنايات بدون بهانه. تجاوز به عنف به عنوان ابزار جنگ، خشونت محلي، قاچاق جنسي، آنچه به آن جنايت حيثيتي گفته مي شوند و ختنه زنان .

مابايد اين خشونت ها را با رفع تبعيض و تغيير بنيادي در طرز فكر هايي كه آن ها را جاودانه كرده اند حل كنيم .
نهضت اتحاد براي پايان خشونت عليه زنان كه اينجانب سال گذشته معرفي كردم در حال بهبود اقدامات سازمان ملل متحد است و از تمامي كشورها مي خواهد اقداماتي نظير قوانين محكم ‏‌برنامه هاي چند جانبه ‏‌اقدامات پيشگيرانه، ‏‌جمع آوري اطلاعات و كوشش هاي نظام مند براي حل خشونت جنسي در وضعيت هاي درگيري را به مورد اجرا گذارند.

اينجانب از دولت ها‏، سازمان ها و افراد دعوت به عمل مي اورم در اين نهضت با ما ملحق شوند. همچنين اينجانب شبكه رهبران مرد را براي تقويت تلاش هاي حمايتي مان ايجاد كرده ام.
پشتيباني مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي ايجاد نهاد برابري جنسي تلاش هاي ما را تقويت مي كند اين نهاد جديد برابري جنسي را ارتقا و زنان را توانمند كرده همچنينسازمان  ملل متحد را براي اقدامات حمايتي در راستاي حــذف تبعيض و پایان بخشیدن به خشونت عليه زنان پاسخگو نگه مي دارد.
زنان در سراسر جهان محور اتحاد خانواده ها، ‏‌جوامع و ملت ها با يكديگر هستند. در اين روز بين المللي اجـــــازه دهيد تعهد خود را به حقوق بشر زنان تجديد كنيم . اجازه دهيد سرمايه گذاري بيشتر بر منابع در راستاي مبارزه با اين خشونت كنيم و اجازه دهيد يكبار براي هميشه هر اقدام مورد لزوم براي پايان دادن به اين آزار ها ي ناگــــوار انجام دهيم .

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد