WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات     فضل حق فکرت 

 

    خواهد شکست                                                                         فضل حق فکرت

   

مـــینای قلب زار من سنگ جفا خواهد شکست

ازغیــرشکوه کی کنم ، کان آشناخواهد شکست

 

فــریــادوآهــم کی اثــربخشــد بــه قلب سنــگ او

گــربشکند این شیــشۀ دل بیصدا خواهد شکست

 

ازبــس درون ســینه ام غــم ها فــزونی مــی کــند

نــازک دل  رنجور مـن بــاد صبا خواهد شکست

 

دل درکــف آن یار بــی پــروا فــتاده چـون کنم

ایـن جام پـرخـون دلـم آخـرکـجا خواهد شکست

 

هـرروزو شب اشک ندامت می چکـد چشمان من

ترسم ازان روزی که پیمان وفا خواهد شکست

فضل حق فکرت

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید